"Äitiys" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytetyöt

  • Sijaishuollossa olevien lasten vanhempien kokemuksia vanhemmuudesta 

   Streng, Noora (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten sijaishuollossa olevien lasten vanhemmat kokevat oman vanhemmuutensa. Haastateltavat vanhemmat olivat Nuorten ystävien perhetyöntekijän asiakaskunnasta. Halusin selvittää ...
  • Äitiys, voimaantuminen ja tuki : Voimaantumisen merkitys äitiydessä 

   Kulmala, Leila (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan voimaantumista ja äitiyttä ilmiöinä sekä niiden välistä suhdetta. Opinnäytetyö pyrkii kuvaamaan voimaantumisen merkitystä ja vaikutuksia äidin hyvinvointiin ja siten myös lapsen ...