"Äkillinen kuolema" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytetyöt

    • Äkillinen kuolema - opas omaisille kriisin kohdatessa : Kirjallisuuskatsaus 

      Koski, Linda; Koivisto, Niina (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
      Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää terveyskeskuksen hoitotyön käytäntöjä etsimällä tutkittua tietoa, jonka avulla voitaisiin auttaa omaisia selviytymään äkilli-sestä kuolemasta. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa ...