"3D-malli" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytetyöt (Avoin kokoelma)

  • 3D-mallinnuksen hyödyntäminen rakennustekniikassa 

   Lahtinen, Eetu (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Asiakaslähtöisessä suunnittelussa lähtökohtana on asiakkaan tyytyväisyys. Ra-kennussuunnittelussa 3D-mallinnuksen avulla rakennusalaa vähemmän tunteva asiakas hahmottaa paremmin talomallit ja niiden eroavaisuudet. Tällöin ...
  • 3D-skannauksen hyödyntäminen 3D-tulostuksessa 

   Seppälä, Mikko (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyössä tutustuttiin 3D-skannaus- ja 3D-tulostusteknologioihin. Työssä käytiin läpi erilaiset 3D-tulostusmenetelmät ja esiteltiin erilaisia 3D-skannausmenetelmiä. Lisäksi käytiin läpi 3D-skannaus- ja 3D-tulostusp ...
  • Ekologinen 3D-tulostettava asuste 

   Paulasaari, Laura (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli ekologisuus 3D-tulostuksessa ja sen hyödynnettävyys erityisesti asustesuunnittelussa. Työn tarkoituksena oli selvittää, kuinka 3D-tulostusta voi tehdä ekologisemmin ja mitä vaihtoehtoja ...