"3D-mallinnus" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytetyöt (Avoin kokoelma)

  • 3D-hahmon luonti ja ohjaaminen Cave-virtuaaliympäristössä 

   Orava, Peetu (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tässä työssä on perehdytty 3D-hahmon luonnin eri vaiheisiin, joihin kuuluu suunnittelu Photoshopissa, mallinnus 3ds Maxissa, yksityiskohtien ja tekstuurien luonti ZBrushissa. Mallinnetulle hahmolle on myös luotu ...
  • 3D-mallin ohjaaminen ohjelmoitavalla logiikalla 

   Kangasniemi, Jere (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyössä oli aiheena tutkia, kuinka Siemens NX MCD -ohjelmisto voitaisiin yhdistää logiikkaan niin, että logiikalla voitaisiin ohjata MCD-ohjelmassa olevaa 3D-mallia. Työssä käytettiin Siemensin TIA Portal PLC ...
  • 3D-mallinnuksen ja tietomallinnuksen hyödyntäminen rakennusalalla 

   Kontturi, Hannu (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on avata 3D-mallinnuksen hyötyjä eri näkökulmista. Tietomallinnus on Suomessa tunnettu jo pitkään, mutta sen käyttöönotto on ollut hidasta. Keskeinen syy tuotemallipohjaisen 3D-suunnittelun ...
  • 3D-mallinnuksen ja tulostamisen hyödyntäminen rakennustekniikassa 

   Perälä, Markus (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Rakennuskohteiden suunnitelmien tulkitseminen tuottaa useille ihmisille vaikeuksia, koska rakennuskohteiden suunnitelmat pääsääntöisesti näyttävät pohjakuvan. Pohjakuva on kaksiulotteinen kuva, jossa kohde on kuvattu ...
  • 3D-mallinnus tuotesuunnittelun apuna 

   Mieto, Ari-Pekka (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä opinnäytetyö tutkii huonekaluprojektin ideoiden visualisointia ja innovointia 3D-grafiikan avulla, sekä projektin 3D-mallien suunnitteluprosessia. Työ esittelee myös 3D-grafiikan ja mallinnuksen taustaa sekä niiden ...
  • 3D-mallintamisen hyödyntäminen Lapuan kaupunkikehityksessä 

   Mäenpää, Juha-Matti (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä käydään läpi kaupunkimallinnuksessa sekä kaupunkisuunnittelussa käytettäviä ohjelmia, joita kaikkia yhdistää kaupunkiympäristön 3D-mallintamisen mahdollisuus. Erilaisia kaupunkimallinnukseen käytettäviä ...
  • ArchiCAD- ja Revit-ohjelmiston soveltuvuus pistepilviavusteiseen tietomallinnukseen 

   Hämäläinen, Jaakko (2019)
   Opinnäytetyön toimeksiantaja ProSolve Oy tarjoaa asiakkaille laserkeilauksia ja mallinnuspalveluita. Rakennuskohteiden mallintamiseen on yrityksessä tähän asti käytetty Autocadin Revit-mallinnusohjelmistoa. Yrityksessä oli ...
  • Automaatiojärjestelmän ohjausohjelmiston virtuaalisen testausympäristön konfigurointi 

   Rajamäki, Marko (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyössä osallistuttiin Seamkin DigitalFactory-projektiin, jossa tarkoituksena oli rakentaa NC-kone pienoismallimuodossa ja tehdä sille virtuaalinen testausmalli. Vastaavanlaista projektituotetta ei ole ennen ...
  • Cooperation between Unity and PLC : Comparison of different PLCs and OPC-servers 

   Korpioksa, Martti (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2014)
   In this thesis operations of different programmable logic controllers and OPCs are compared. In this project there is a 3D-model of a drilling station in Unity, which receives commands from a programmable logic controller. ...
  • Ekologinen 3D-tulostettava asuste 

   Paulasaari, Laura (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli ekologisuus 3D-tulostuksessa ja sen hyödynnettävyys erityisesti asustesuunnittelussa. Työn tarkoituksena oli selvittää, kuinka 3D-tulostusta voi tehdä ekologisemmin ja mitä vaihtoehtoja ...
  • Interaktiivisen 3D real-time web-sovelluksen vienti Oculus Rift -virtuaalilaseille : CASE: MyHome 

   Rudnäs, Niko (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyö toteutettiin 3D Avenue International Oy:n MyHome-web-sovellukseen liittyen. 3D Avenue on teknologia-alan start-up-yritys, jonka päätoimisiin toimialoihin kuuluvat ohjelmistojen suunnittelu ja toteutus sekä ...
  • Joustavan 3D-mallin luominen layoutsuunnittelun tehostamiseksi 

   Nukarinen, Arttu (2019)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tehostaa layoutsuunnittelua löytämällä ratkaisu Prima Power -varastojärjestelmien eri korkeusvariaatioiden hallintaan. Päätavoite oli löytää paras mahdollinen menetelmä, jolla kaikki eri ...
  • Massaputkistojen virtaussuunnittelu 

   Mononen, Kalle (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyö tehtiin eräälle elintarviketeollisuuden yritykselle. Aihe koski juustomassan esipuristusallaslaitetta. Kehittämistarve liittyy juuston epätasaiseen levittymiseen esipuristusaltaassa. Sen syytä selvitetään tässä ...
  • Materiaalikelkan tehonsiirto 

   Hakalahti, Hannu (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tilaajana toimi Pesmel, joka on erikoistunut automatisoitujen materiaalinkäsittely-, varastointi- ja pakkausjärjestelmien toimittamiseen metalli- ja paperiteollisuuden tarpeisiin. Työ käsittelee ...
  • Miksi ihmiset käyttävät koruja? : – Asiakaslähtöinen korumalliston suunnittelu 

   Loppi, Tiia (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tutkimuksen tarkoituksena on vastata kysymykseen, ”Miksi ihmiset käyttävät koruja” ja aineiston perusteella luoda mallinnetut korumalliston hahmomallit. Menetelmänä käytettiin asiakaskyselyä, testiryhmää ja näiden pohjalta ...
  • Porausaseman virtuaalinen käyttöönotto 

   Simeon, Sarkkinen (2019)
   Tämä opinnäytetyö suoritettiin osana Seinäjoen Ammattikorkeakoulun IoT Com-pass Hub -projektia. Tavoitteena oli suorittaa Siemens NX 12 CAD -ohjelman Mechatronics Concept Designer -sovelluksessa mallinnetun porausaseman ...
  • Prima Power Virtual Machine 

   Salmenkangas, Juha (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli rakentaa toimiva yhteys Visual Components 3DCreate -simulointiohjelman ja Beckhoff TwinCAT 3 -ohjauksen välille. Tavoitteena oli yhteyden avulla ohjata Prima Power SGe6 -levyntyöstökoneen ...
  • Ruoka-annosten 3D-mallintaminen valokuvamenetelmällä 

   Rajala, Liina (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli ruoka-annosten 3D-mallintaminen valokuvamenetelmää käyttäen. Lisäksi tavoitteena oli dokumentoida menetelmä. Työ tehtiin Seinäjoen ammattikorkeakoululle ja työssä käytettiin SeAMK:n digikameraa ...
  • S-piikkimultaimen suunnittelu 

   Kreko, Ville (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana on Koneurakointi Kreko Oy. Yritys harjoittaa maatalouskoneurakointia Kurikassa ja sen naapurikunnissa. Yrityksen päätoiminnot ovat säilörehun korjuu ajosilppuriketjulla, sekä lietelannan ...