"3D-mallinnus" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytetyöt (Avoin kokoelma)

  • 3D-elementtien hyödyntäminen musiikkijulkaisujen kansitaiteessa 

   Kauramäki, Tommi (2022)
   Opinnäytetyöni käsittelee musiikkijulkaisuissa käytettävää kansitaidetta, sen historiaa sekä 3D-elementtien suhdetta kansitaiteeseen. Selvitin työssäni, milloin nykyaikainen kansitaide sai alkunsa, koska 3D-elementit ...
  • Aisakotelon suunnittelu ja toteutus 

   Teppo, Toni (2022)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella sähköavusteisen haarukkavaunun aisaan erillinen elektroniikkakotelo, joka sisältää kaikki sähköavusteisessa voimalinjassa tarvittavat komponentit. Työn tarkoituksena oli mallintaa, ...
  • ArchiCAD- ja Revit-ohjelmiston soveltuvuus pistepilviavusteiseen tietomallinnukseen 

   Hämäläinen, Jaakko (2019)
   Opinnäytetyön toimeksiantaja ProSolve Oy tarjoaa asiakkaille laserkeilauksia ja mallinnuspalveluita. Rakennuskohteiden mallintamiseen on yrityksessä tähän asti käytetty Autocadin Revit-mallinnusohjelmistoa. Yrityksessä oli ...
  • Ekologinen 3D-tulostettava asuste 

   Paulasaari, Laura (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli ekologisuus 3D-tulostuksessa ja sen hyödynnettävyys erityisesti asustesuunnittelussa. Työn tarkoituksena oli selvittää, kuinka 3D-tulostusta voi tehdä ekologisemmin ja mitä vaihtoehtoja ...
  • Joustavan 3D-mallin luominen layoutsuunnittelun tehostamiseksi 

   Nukarinen, Arttu (2019)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tehostaa layoutsuunnittelua löytämällä ratkaisu Prima Power -varastojärjestelmien eri korkeusvariaatioiden hallintaan. Päätavoite oli löytää paras mahdollinen menetelmä, jolla kaikki eri ...
  • Lintutornin rakentaminen ja 3D-mallinnus 

   Uusitalo, Jere (2022)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli perehtyä lintutornin rakentamisessa huomioitaviin määräyksiin sekä rakentamisen yleisiin edellytyksiin. Opinnäytetyössä käsitellään muun muassa Suomessa olevia erilaisia tornityyppejä ja ...
  • Mäyräkallion luontokeskuksen 3D-mallinnus 

   Ojanen, Henrikki (2022)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli luoda virtuaalinen ympäristön 3D-malli nykyaikaisin menetelmin. Mäyräkallion luontokeskus on Pirkanmaalle sijoittuva yksityinen luontohanke. Se sisältää 25 m korkean lintutornin, vanhan ...
  • Porausaseman virtuaalinen käyttöönotto 

   Simeon, Sarkkinen (2019)
   Tämä opinnäytetyö suoritettiin osana Seinäjoen Ammattikorkeakoulun IoT Com-pass Hub -projektia. Tavoitteena oli suorittaa Siemens NX 12 CAD -ohjelman Mechatronics Concept Designer -sovelluksessa mallinnetun porausaseman ...
  • Viipalointiohjelmien soveltuvuus ammattimaiseen 3D-tulostukseen 

   Istanmäki, Aleksi (2022)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää suomalaiselle 3D-tulostimia suunnittelevalle ja valmistavalle miniFactory-osakeyhtiölle, onko suosituimpien 3D-tulostuksen viipalointiohjelmien välillä merkittäviä eroja ...