"3D-tulostus" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytetyöt

  • 3D-skannauksen hyödyntäminen 3D-tulostuksessa 

   Seppälä, Mikko (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyössä tutustuttiin 3D-skannaus- ja 3D-tulostusteknologioihin. Työssä käytiin läpi erilaiset 3D-tulostusmenetelmät ja esiteltiin erilaisia 3D-skannausmenetelmiä. Lisäksi käytiin läpi 3D-skannaus- ja 3D-tulostusp ...
  • 3D-tulostaminen ja sen soveltaminen rakentamiseen 

   Peura, Risto (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   3D-tulostaminen on kasvava trendi monella eri alalla ja sitä sovelletaan erilaisiin tulostustarkoituksiin. Tässä opinnäytetyössä käsitellään 3D-tulostuksen perusteita ja 3D-tulostamisen soveltamista rakennusalaan. Tavoitteena ...
  • 3D-tulostimen käyttö auton osien valmistuksessa 

   Salonen, Antti (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Työn tutkimusongelmana ja taustana oli, että vanhempiin harrasteautoihin on nykyään vaikeaa hankkia varaosia ja viritysosia. Autoharrastajat tekevät usein autoihinsa osia itse. 3D-tulostimen avulla kappaleiden ja muottien ...
  • 3D-tulostimen sertifiointi : Sähköpiirustukset 

   Kangas, Aleksi (2020)
   Tämän työn tavoitteena oli tutustua 3D-tulostimen CE-merkinnän vaatimiin direktiiveihin ja laatia näiden mukaiset tekniseen asiakirjaan sisällytettävät sähköpiirustukset miniFactoryn uudistettuun Ultra S4 -mallin 3D-tulostimeen. ...
  • Ekologinen 3D-tulostettava asuste 

   Paulasaari, Laura (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli ekologisuus 3D-tulostuksessa ja sen hyödynnettävyys erityisesti asustesuunnittelussa. Työn tarkoituksena oli selvittää, kuinka 3D-tulostusta voi tehdä ekologisemmin ja mitä vaihtoehtoja ...
  • Käyttöohje mallinnukseen ja 3D-tulostukseen 

   Musawi, Yusuf (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän projektin tarkoitus oli laatia peruskäyttöohje kahdelle 3D-ohjelmalle, jotka ovat Solid Edge -mallinnusohjelma ja RepetierHost-tulostusohjelma. Peruskäyttöohje pyrittiin kirjoittamaan selkeästi. Samalla nauhoitetiin ...
  • Ratkaisuja markkinointiviestintään : Case: Young Skills -osuuskunta 

   Purtanen, Arttu (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia Young Skills -osuuskunnan 3D-tulostuspalvelulle markkinointiviestintäsuunnitelma. Opinnäytetyön ensimmäisenä tavoitteena oli perehtyä henkilökohtaiseen myyntityöhön markkinointivies ...