"WinhaResurssit" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytetyöt

    • WinhaResurssit ja Mimosa opetuksen suunnittelun välineinä 

      Keisanen, Kaisu (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2011)
      Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää WinhaResurssit-resursointiohjelman taustaa ja ominaisuuksia. Tarkoituksena oli myös verrata ohjelmaa Seinäjoen ammattikorkeakoulussa tällä hetkellä käytössä olevaan MIMOSA for ...