"WordPress" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytetyöt

  • The application and feasibility of WordPress in creating an online store: case KVS Valaistussuunnittelu Oy 

   Luong, Vu (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
   The main objective of this study is to find out the applicability and possibility of using WordPress, a content management system used mainly for online blogging, to build an online store. The thesis is conducted in two ...
  • Rakennusyrityksen hakukoneoptimoidut verkkosivut 

   Kangasniemi, Anna (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa Rakennusliike Harju-Heikkilä Oy:lle helppokäyttöiset, responsiiviset ja hakukoneoptimoidut verkkosivut. Ensimmäisenä tavoitteena oli selvittää, millainen on hyvä verkkosivusto. ...
  • Sivuston toteutus WordPress-julkaisujärjestelmällä 

   Hautamäki, Mika (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli www-sivuston suunnittelu ja toteutus käyttäen WordPress-julkaisujärjestelmää. Opinnäytetyö toteutettiin toimeksiantona Ähtärin urheiluautoilijoille. Työn teoriaosuudessa tutkittiin ...
  • Verkkokaupan toteutus WordPress-sisällönhallintajärjestelmällä 

   Lounatvuori, Pekka (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli verkkokaupan toteutus WordPress- sisällönhallintajärjestelmää (CMS) sekä siihen saatavaa WooCommerce-lisäosaa käyttäen. Opinnäytetyön päätavoite oli luoda nykystandardin ...
  • Verkkosivujen suunnittelu WordPress-järjestelmällä 

   Mäkiniemi, Mikko (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli verkkosivujen suunnittelu ja toteutus WordPress-järjestelmää käyttäen. Työn alussa kerrottiin yleisesti verkkosivujen suunnitteluun käytettävistä työkaluista ja vertailtiin yleisimpiä ...
  • WordPress-sivuston toteutus Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 

   Maja, Stefan (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli verkkosivujen suunnittelu ja toteutus käyttäen WordPress-järjestelmää. Työn alussa kerrottiin yleisesti sisällönhallintaa käytettävistä kehitysvälineistä ja vertailtiin kolmea yleisintä ...