"Yritysjuridiikka" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytetyöt

  • Ammatillisten yrittäjyyden opettajien kokemuksia yrittäjyydestä 

   Heiniluoto-Kinnunen, Sara (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opettajien yrittäjyysasenteiden tarkastelu on tärkeää, koska opettajat omalla esimerkillään voivat vaikuttaa vahvasti lasten ja nuorten ajatteluun. Lapsuus ja nuoruusiässä omaksutut asenteet ovat koko elämän perusta. Tämän ...
  • Asiakaspalveluun perehdyttäminen Helsingin pääpostissa 

   Jouppi, Pekka (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Asiakkaan kohtaaminen on tilanne, jossa erotetaan hyvä asiakaspalvelija huonosta ja jossa voidaan voittaa asiakkaan luottamus oman yrityksen eduksi. Asiakaspalvelun perussääntöjä on tärkeä kerrata tasaisin väliajoin, jotta ...
  • Asiakastyytyväisyys ja ostokäyttäytyminen metallialan yrityksessä 

   Aro-Panula, Liisa; Rantonen, Kaisu (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää metallialan yrityksen asiakkaiden ostopäätökseen vaikuttaneita tekijöitä ja sitä, miten tyytyväisiä asiakkaat olivat saamaansa palveluun. Teoriaosuudessa käsiteltiin ...
  • Asiakastyytyväisyystutkimus huoltoasemaketjulle 

   Kallio, Riina (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää huoltoasemaketjun toimipisteiden asiakastyytyväisyyttä ja palvelun laatua. Asiakastyytyväisyyskyselyt toteutettiin Vaasan, Lapuan ja Kauhajoen asemilla. Asiakastyytyväisyyskyselyjen ...
  • Asiakastyytyväisyystutkimus Tapas Bar Café Olé Oy:lle 

   Toppari, Linda (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli asiakastyytyväisyystutkimus Seinäjoella sijaitsevalle Tapas Bar Café Olé Oy:lle. Asiakastyytyväisyystutkimuksessa selvitettiin asiakkaiden tyytyväisyyttä yritykseen. Tutkimuksen tavoitteina ...
  • Hallinnolliset tehtävät kunnan maataloustoimistossa maataloustukien hausta maksatukseen 

   Kalliokoski, Satu (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyössä tutkittiin maataloustoimiston hallinnollisia tehtäviä. Tehtäviä verrattiin vuodelta 1995 vuoteen 2015. Sähköiseen tukihakuun Suomi haki mallia Tanskasta, jonka vuoksi Tanskan hallinnollista mallia sivutaan. ...
  • Kannattavuus kasvuun kustannusten seurannan kehittämisellä : Metsäkoneyritys 

   Hölsömäki, Riitta (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Metsäkoneyrittämisen historia on Suomessa lyhyt, mutta muutokset alalla ovat olleet nopeita. Tänä päivänä metsissä toimitaan pitkälle kehitetyillä koneilla ja merkittävimpiä asiakkaita ovat suuret metsäyhtiöt ja metsähallitus. ...
  • Liiketoimintasuunnitelma ja -strategia perustettavalle tilitoimistolle 

   Villamo, Marja (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia liiketoimintasuunnitelma perustettavalle tilitoimistolle. Työ on laadittu ensi kertaa yrittäjäksi suunnittelevan näkökulmasta. Liiketoimintasuunnitelman oli tarkoitus selvittää ja ...
  • Ohjelmisto osana palveluprosessia 

   Anttila, Anu (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tietojärjestelmien käytön tulisi olla sekä sujuvaa että aikaa säästävää. Toimeksiantajan käytössä olevan oppilashallinto-ohjelman käytön tuki ja ohjelman kehittäminen ovat erittäin vähäisiä. Opinnäytetyön tavoitteena oli ...
  • Omistajanvaihdos mikroyrityksessä : Case: hevosalan yritys 

   Haapamäki, Linda (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Yrittäjyyden merkitys Suomen kansantaloudelle on erittäin merkittävä. Suurten ikäluokkien siirtyminen eläkkeelle lisää omistajanvaihdosten tarvetta Suomessa merkittävästi tulevina vuosina. Yrityksen omistajanvaihdos on ...
  • Omistajanvaihdosprosessin läpivienti : sukupolvenvaihdos pienyrityksissä 

   Alapiha, Elina; Koskela, Kaisu (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Yrityksen omistajanvaihdos on yksi vaihe yrityksen elinkaaressa. Oikein suoritettu omistajanvaihdos antaa yritykselle uusia resursseja ja mahdollistaa yrityksen kehityksen. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten ...
  • Opas autopurkamoja säätelevästä ympäristölainsäädännöstä 

   Ylihärsilä, Marleena (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli laatia opas autopurkamoja säätelevästä ympä-ristölainsäädännöstä. Opas tehtiin toimeksiantona Suomen Autopurkamoliitolle. Oppaan tarkoituksena oli koota yhteen kaikki autopurkamoja säätelevät ...
  • Palvelun laadun kehittäminen pankkitoiminnassa 

   Mars, Hanna (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Keski-Pohjanmaalla sijaitsevan Pankki X:n asiakkaiden asiakastyytyväisyyttä ja näin kehittää heidän palveluidensa laatua. Opinnäytetyön avulla selvitettiin myös Pankki X:n ...
  • Pankkipalvelujen laatu sijoitustoiminnassa 

   Känsäkangas, Jaana (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Keski-Pohjanmaalla sijaitsevan pankin asiakaspalvelun laatua sijoitustoiminnassa. Opinnäytetyön avulla selvitettiin myös pankin asiakkaiden odotukset ja kokemukset ...
  • Pienyrityksen vahinkovakuuttaminen : Keskeisiksi koetut riskit ja niiltä suojautuminen 

   Vedenpää, Antti (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Vakuutusala on mielenkiintoinen ala, jossa tuotteita ja tietotaitoa kehitetään jatkuvasti. Vakuuttaminen on tärkeä osa yritysten jokapäiväistä toimintaa. Yleensä vakuutukset tulevat ajankohtaisiksi siinä vaiheessa, kun ...
  • Pilottihanke: Myynninedistäminen esillepanon avulla 

   Rinnasto, Susanna (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on myynninedistäminen esillepanon avulla. Kyseessä on toiminnallinen opinnäytetyö ja toimeksiantajana on Pohjanmaalla toimiva ABC Vaasa. Tavoitteena tässä työssä oli suunnitella ja toteuttaa ...
  • Sopimuskäytännöt Etelä-Pohjanmaan pienissä ja keskisuurissa yrityksissä 

   Kaihlamäki, Minna (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee liikesopimuksia, niiden muotoa, tehtäviä sekä tekotapoja. Sopimustoiminta on liiketoiminnan ydinaluetta, koska liiketoiminnan suuntaviivat määritellään sopimuksin. Tutkimuksen tarkoituksena ...
  • Sähköpostimarkkinointi digitaalisen markkinoinnin keinona 

   Kuoppala, Mirva (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on sähköpostimarkkinointikampanjan suunnittelu. Opinnäytetyö on toiminnallinen ja toimeksiantajayritys on viihdepuisto Etelä-Pohjanmaalla. Tämän työn tavoitteena oli kehittää toimeksiantajayrityksen ...
  • Tunnettuutta tapahtumamarkkinoinnin avulla 

   Koivuporras, Laura (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on suunnitella ja järjestää tapahtuma. Työ on toiminnallinen ja sen toimeksiantajana toimii erään pankkialan yrityksen Etelä-Pohjanmaalla sijaitseva konttori. Työn tavoitteina oli tapahtumamarkkinoinnin ...
  • Uuden kirjanpitolain vaikutus tilitoimistoympäristöön : Case KMV-Tilitaito Oy 

   Tuomela, Heidi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Vuoden 2016 alussa voimaan tulleet kirjanpitolain muutokset vaikuttavat konkreettisesti kirjanpitäjän arkipäivään. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitä kirjanpitolaissa muuttui ja kuinka muutokset tulisi ottaa ...