"laadunhallinta" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytetyöt (Avoin kokoelma)

  • Asiakastyytyväisyyden seurantajärjestelmä palvelun laadun ja tuotekuvan osalta : case: Skaala Ikkunat ja Ovet Oy vientitehdas 

   Ala-Fossi, Sonja (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millä keinoilla työn toimeksiantaja, Skaala Ikkunat ja Ovet Oy:n vienti-ikkunatehdas voisi nykyistä tehokkaammalla ja toimivammalla tavalla mitata ja seurata asiakkaidensa ...
  • Autokorjaamon laatujärjestelmän päivittäminen 

   Rantamäki, Jukka-Pekka (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua laadunhallintaan ja päivittää autokorjaamoalan yrityksen laatukäsikirja kuvaamaan yrityksen senhetkistä tilannetta. Laatu on yritysmaailmassa tärkeä tekijä yrityksen toiminnan ...
  • Betonielementtien CE-merkintä 

   Salonen, Jarkko (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tärkein tavoite oli saada Alavuden Betoni Oy:n betonisille pilari- ja palkkielementeille sekä seinäelementeille eurooppalaisen rakennustuoteasetuksen vaatima CE-merkintä. Keskeisin tehtävä työssä oli ...
  • Congrid apuna asuntorakentamisen laadunhallinnassa 

   Takanen, Heikki (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Congrid-ohjelmistoa ja luoda ohjelmaan malliasennuksessa käytettäviä tarkastuspohjia. Kehitystyön avulla pyrittiin lisäämään Congridin käyttöä yrityksen jokapäiväisessä laadunhallinnassa. ...
  • Hitsauksen laadunhallintajärjestelmä 

   Lähteenmaa, Riku (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia Asennus ja Metallityö Kontteli Oy:lle hitsauksen laadunhallintajärjestelmä. Sertifioidun laadunhallintajärjestelmän ansiosta yritys pystyy todistamaan asiakkailleen kyvykkyytensä valmistaa ...
  • Hitsauksen laadunhallintajärjestelmä ISO 3834 

   Vartiamäki, Ville (2020)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää sekä ohjeistaa Jucat Oy:n tuotantoprosesseja hitsauksen laadunhallintajärjestelmän vaatimalle tasolle. Laadunhallinta järjestelmän vaatimuksia noudattamalla yritys pystyy kehittämään ...
  • Hitsaussolun kehittäminen : Wärtsilä oil sump 

   Roukala, Jani (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tuotannon kehittäminen tuotantotaloudellisesta näkökulmasta on konepajatuotannon kehityksessä yksi tämän päivän tärkeimmistä aiheista. Hitsauksen automatisoinnin avulla pyritään saavuttamaan mahdollisimman tuottava ja ...
  • ISO 22000 -standardin mukaisen elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän rakentaminen leipomoon 

   Lehto, Vilma; Viinamäki, Suvi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella toimiva elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmä leipomoon. Järjestelmä rakennettiin vastaamaan standardin ISO 22000 vaatimuksia ja se tullaan sertifioimaan vuoden 2016 ...
  • ISO 9001-laadunhallintajärjestelmän laatiminen 

   Vahamäki, Matti (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyössä lähdettiin laatimaan PSL Puustax Ky:lle ISO 9001-standardin mukaista laadunhallintajärjestelmää. Vaikka yrityksellä ei ole ollut laadun kannalta ongelmia, sertifioidulla järjestelmällä saadaan uskottavuutta ...
  • Julkisivutoimitusten laadunhallinnan parantaminen : Ruukki Construction Oy 

   Pihlajamäki, Asta (2019)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee Ruukki Construction Oy:n projektitoimituksiin sisältyviä julkisivutuotteita, erityisesti Sandwich-paneeleita. Työssä nostetaan esiin niitä haasteita, joita projektitoteutuksessa päivittäin ...
  • Klapikoneiden tuotantoprosessin laadunvarmistus 

   Rauni, Tuomo (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyö tehtiin Ylistarossa toimivalle Ylistaron Terästakomo Oy:lle. Yrityksen päätuotteita ovat Palax-klapikoneet sekä niihin kuuluvat lisävarusteet. Tutkimuksen tarkoituksena oli Palax-klapikoneiden tuotantoprosessin ...
  • Konenäköavusteinen laadunvarmistus 

   Ala-Aho, Janne (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tässä työssä seurattiin ja dokumentoitiin konenäköjärjestelmän käyttöönotto. Järjestelmän käyttöönottoa lähdettiin toteuttamaan konenäköjärjestelmien ammattilaisen tietojen mukaisesti. Tavoitteena oli saada kaksi työntekijää ...
  • Kosteudenhallinta 

   Lägerkrantz, Harri (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä opinnäytetyössä on esitetty, kuinka hankkeen eri vaiheissa tulee huomioida kosteudenhallinta ja mitä kaikkea hankkeen osapuolten tulee huomioida ja tehdä rakennushankkeen aikana. Työssä on pyritty avaamaan, mitä uudet ...
  • Laadunhallinnan kartoitus Etelä-Pohjanmaan hevostalliyrittäjille 

   Pohto, Annika (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Etelä-Pohjanmaan hevostalliyritysten saattaminen laatutyön pariin on havaittu tärkeäksi toiminnan kehittämisen kannalta. Hevostallien laadunhallinnassa nähdään olevan puutteita erityisesti palvelun laadun osalta. Toiminnan ...
  • Laadunhallinta ja laatujohtaminen Mettälän tilalla 

   Latvala, Leena (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Laadunhallinnasta ja laatujohtamisesta on tullut tärkeä osa maataloutta. Asiakkaat esittävät tiloille laatuvaatimuksia tuotteiden suhteen ja niitä tulee myös tilan sisältä, eri prosesseilta. Tiloilla on keskityttävä näiden ...
  • Laadunhallintajärjestelmä Härmän Taonta Oy:lle 

   Puronvarsi, Jaakko (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön keskeisenä tarkoituksena oli laatia laadunhallintajärjestelmä metallialan yritykseen. Opinnäytetyö tehtiin Kauhavan Alahärmässä toimivalle Härmän Taonta oy:lle, joka valmistaa erilaisia puutarhatyökaluja. ...
  • Laadunhallintajärjestelmä: Insinööritoimisto Savela Oy 

   Saarijärvi, Kimmo (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on Insinööritoimisto Savela Oy. Toimeksianto on yrityksen nykyisen laadunhallintajärjestelmän päivittäminen standardin SFS-EN ISO 9001:2008 mukaiseksi. Yrityksen vanha laadunhallintajärjestelmä ...
  • Laadunhallintajärjestelmän perusteet pk-yrityksille 

   Hartikka, Sanna (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tässä opinnäytetyössä on hyödynnetty yli viiden vuoden työkokemusta laadunhallintajärjestelmän laatimisesta ja seurannasta Rakennusliike Timo Nyyssölä Oy:llä vuosina 2006- 2008. Käytännön esimerkit painottuvat pääosin ...
  • Laadunhallintajärjestelmän päivittäminen 

   Raisio, Jussi; (2021)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli päivittää yritykselle Maanrakennus E. Majava Oy toimiva, helposti päivitettävä, nykypäivän standardien mukainen ja käytännönläheinen laadunhallintajärjestelmä. Ennen työn aloittamista saatiin ...
  • Laatujärjestelmä 

   Kujala, Juha-Matti (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli laadunhallintajärjestelmän rakentaminen sertifioinnin esiarviointivaiheeseen perustuen ISO 9001 -laatustandardiin. Opinnäytetyön kohdeyrityksenä toimi evijärveläinen Ateno Oy. Laadunhallin ...