"nesteet" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytetyöt (Avoin kokoelma)

    • Rahkasammaleen käyttö kuivikkeena 

      Paalijärvi, Sofia; Hiltunen, Tiina (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
      Rahkasammal kuuluu sammalten sukuun ja kasvaa soiden pohjakerroksissa. Tutkimuksessa selvitettiin rahkasammaleen soveltuvuutta kuivikekäyttöön sekä verrattiin sen ominaisuuksia muihin kuivikkeisiin. Muut tutkimuksessa ...