"padot" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytetyöt (Avoin kokoelma)

  • Putkipatomenetelmän vaikutus kunnostusojitusalueen puuston kasvuun 

   Hyttinen, Heli (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tutkimuksessa selvitettiin tulvavesien tilapäisen varastoinnin vaikutusta kunnostusojitusalueen puuston kasvuun. Viitasaarelta pohjoisesta Keski-Suomesta valittiin 10 mäntyvaltaista metsikköä, joissa putkipato oli ollut ...
  • Villamoon rakennetun kalatien vaikutukset taimenen luontaiseen kulkuun 

   Viertokangas, Mikko (2021)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Seinäjoen ammattikorkeakoulussa osana agrologin koulutusohjelmaa. Opinnäytetyön tilaaja oli Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Opinnäytetyön tekijä työskenteli Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa aloittaessaan ...