"raaka-aineet" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytetyöt (Avoin kokoelma)

  • Koivun kokonaisvaltainen hyödyntäminen huonekalunvalmistuksessa 

   Viitamäki, Markus (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia koivun raaka-aineen kokonaisvaltaista hyödyntämistä huonekaluvalmistuksessa. Raaka-aineen taloudellinen käyttö on tärkeää huonekalutehtaalle, koska raaka-aine on arvokasta ja ...
  • Olki biodieselin raaka-aineena 

   Lehtinen, Petri (2021)
   Tässä työssä tarkasteltiin eri maiden potentiaalia ottaa kokonaispeltoalastaan bioenergian käyttöön kehityskulun osalta nykyään ja ennakoinnissa vuosilta 2030 ja 2050. Sekä EU:n uusiutuvan energian RED II–direktiivin ...
  • Selvitys Isojoen, Karijoen ja Kauhajoen ruokaperinteestä: Lauhanvuori–Hämeenkangas Geopark 

   Jekunen, Veera (2021)
   Tässä opinnäytetyössä selvitettiin Isojoen, Karijoen ja Kauhajoen ruokaperinnettä ensimmäisen ja toisen käden lähteiden pohjalta. Tavoitteena oli koota kerätystä tiedosta tiivis ja selkeä opas, jota hyödynnetään ...