"rakenne" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytetyöt (Avoin kokoelma)

  • Utareen epätasainen tyhjentyminen 

   Liedes, Elina (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää utareen tyhjenemisen tasaisuuden ja utareen rakenneominaisuuksien välistä yhteyttä. Tutkimuksessa käydään läpi kaikki utarerakenneominaisuudet, joita lehmiltä arvostellaan rakennearvostelun ...
  • Utarekudoksen vaikutus solulukuun lypsylehmillä 

   Staudinger, Liisa (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Työni tarkoituksena oli selvittää, vaikuttaako utarekudos lypsylehmien solulukuun lypsykaudella, sekä utaretulehdusten yleisyyteen lypsylehmillä. Kyseistä ominaisuutta ei suomalaisessa jalostusohjelmassa huomioida. Sen ...
  • Vuohien jalka- ja sorkkaterveys, kyselytutkimus vuohitiloille 

   Lehtonen, Marjaana (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Vuohien jalka- ja sorkkaterveyden ylläpitämisessä tärkeimpiä asioita ovat säännöllinen ja oikeaoppinen sorkkahoito sekä pitopaikan olosuhteista huolehtiminen. Kun sorkat hoidetaan ajoissa, vältetään virheellisten jalka- ...