"working-time autonomy" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytetyöt

    • Työaika-autonomian käynnistäminen ensihoitokeskuksessa 

      Välimaa, Markus (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
      Kukapa ei haluaisi itse suunnitella työvuorojaan? Autonominen työvuorosuunnittelu on yksi merkittävä työhyvinvointiin ja työssäjaksamiseen vaikuttava tekijä. Se antaa vaikutusmahdollisuuden ja helpottaa työ- ja vapaa-ajan ...