"yrityskuva" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytetyöt

  • Graafisen ilmeen ja verkkosivujen tuottaminen : Case: KL-Lavat 

   Antila, Mikko (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Graafisen ilmeen merkitystä ei voi nykypäivänä väheksyä. Tunnistettavan, kilpailijoista erottuvan graafisen ilmeen ja visuaalisen viestinnän luominen voivat parhaassa tapauksessa muodostua mittavaksi kilpailueduksi sekä ...
  • Graafisen ilmeen suunnittelu : case: PRT Testirata Oy 

   Peurala, Miia (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella PRT Testirata Oy:lle graafinen ilme. Tavoitteena oli luoda ilme, joka lisää testiradan kiinnostavuutta ja käyttöä. Ilme koottiin graafiseksi ohjeistoksi, johon kuuluivat yritystunnukset, ...
  • Ilmeellä on väliä : Visuaalisen ilmeen suunnittelu pk-yritykselle 

   Mäki-Sulkava, Outi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Visuaalisuus on nykypäivänä tullut tärkeäksi kilpailukeinoksi myös pienille yrityksille. Tämän toiminnallisen opinnäytetyön aiheena oli visuaalisen ilmeen suunnitteleminen ilmajokelaiselle case-yritykselle Sammutinhuolto ...
  • Imago näkyväksi : sisustussuunnitelma Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien toimitiloihin 

   Jaakkola, Janina (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön aiheena oli julkisen tilan sisustussuunnitelma Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät -järjestölle. Tavoitteena oli saada nykyaikaisemmat, viihtyisät tilat, jotka tukevat järjestön imagoa. Teoriaosuudessa syvennyttiin ...
  • Malliyrityksen visuaalisen ilmeen suunnittelu 

   Alaste, Ville (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä opinnäytetyö keskittyy yritysten visuaalisen ilmeen suunnitteluun. Työn tavoitteena oli luoda kuvitteelliselle esimerkkiyritykselle yhtenäinen visuaalinen ilme, johon kuuluu tunnuksen, typografian värimaailman, ...
  • Markkinointiviestinnän yhtenäistäminen Maatilamatkailu Peräkankaalle 

   Räty, Anni (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämä on toiminnallinen opinnäytetyö, missä kehitin uuden, yhtenäisen visuaalisen ilmeen yrityksen markkinointiviestintämateriaaleihin. Työssä tulee esille yhtenäisen ilmeen noudattamisen tärkeys kaikissa yrityksen ...
  • Mielikuvatutkimus : POP Pankki Seinäjoki 

   Ollila, Miia (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on perehtyä yrityskuvaan, sen rakentumiseen ja kehittämiseen. Yrityskuvien pohjana toimivat sekä asiakkaiden että yrityksen muidenkin sidosryhmien mielikuvat sitä kohtaan. Asiakkaiden ...
  • Muuttuva Museo : Hankemerkin synty ja käytön ohjeistus 

   Nurkkala, Kati (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyö on produktiivinen työ, joka koostuu kolmesta osiosta. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, kuinka eteläpohjalaisen kulttuurin soveltaminen Muuttuva Museo -merkin suunnittelussa toimi ja kuinka merkin ...
  • Niin on, jos siltä näyttää : Yrityskuvan rakentaminen ja hallinta 

   Malkamäki-Larikka, Piritta (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämä on toiminnallinen opinnäytetyö, jonka toimeksiantajana on eräs monialainen palveluyritys. Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia yrityskuvasuunnitelma ja yrityskuvakäsikirja toimeksiantajalle. Teoreettisena viitekehyksenä ...
  • Näyttelyn graafisen ilmeen luominen : case: Suojeluskunta- ja Lotta Svärd -museo 

   Kivimäki, Irina (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tehtävänä oli luoda museoon järjestettävälle näyttelylle graafinen ilme. Näyttely kertoo 30 - 40-luvun nuorien, sotilaspoikien ja pikkulottien toiminnasta. Näyttelyn viestiä halutaan jakaa myös nykyajan nuorien ...
  • Sedu Aikuiskoulutuksen imago 

   Risku, Eija; Ylikantola, Leila (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää millaisia mielikuvia yritysasiakkailla, julkisella sektorilla ja potentiaalisilla asiakkailla sekä henkilökunnalla on Sedu Aikuiskoulutuksesta. Opinnäytetyön ensimmäisenä ...
  • Sedun imagotutkimus 

   Ojaniemi, Rita-Rosita (2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Sedun imagoa ja asemaa Sedun yritysasiakkaiden näkökulmasta. Opinnäytetyön ensimmäisenä tavoitteena oli perehtyä imagon merkitykseen, imagon syntymiseen ja imagon tutkimiseen. ...
  • Tukitoiminnan perusteet rallissa : Opas harrastuksen tukitoimintaan 

   Lehmussaari, Vesa (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus on tutkia mitä asioita sponsorointisopimus rallissa vaatii kummaltakin sopimusosapuolelta. Työn on tarkoitus selventää mitä sponsori odottaa sponsorointisopimukselta ja mitä sponsoroitavan on ...
  • Vastuullisuus kilpailuetuna finanssialalla 

   Asikainen, Minna (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Liiketoiminnan rooli on kasvanut yhteiskunnassa ja yrityksiltä odotetaan yhä enemmän vastuullisuutta. Lainsäädännön ja sopimusten noudattamisen lisäksi yritysten odotetaan tuovan lisäarvoa toimintaympäristöönsä ja ...
  • Vihreä suunta : Sisustussuunnitelma Marin Pihapalveluiden toimitiloihin 

   Keskinen, Satu-Maria (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tässä työssä tutkittiin yritysilmeen muodostumista ja sen näkymistä pienten yritysten toimitiloissa. Opinnäytetyössä pohdittiin myös Marin Pihapalveluiden olemassa olevaa yrityskuvaa ja yrityksen tavoitettavuutta. Yritysilmeen ...
  • Visuaalinen identiteetti hakupalvelulle : case: hakijanopas.fi 

   Heikkilä, Hanne (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Hakijanopas.fi on perustusvaiheessa oleva verkkohakupalvelu, jonne kerätään oppilaitosten koulutustiedot sekä kerrotaan eri aloista ja vaihtoehdoista käyttäjille. Palvelu auttaa hakijaa löytämään juuri hänelle sopiva ...
  • Visuaalisen ilmeen suunnittelu ja toteutus : Case: Etelä-Pohjanmaan maakuntamallisto 

   Rutonen, Jani (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön aiheena oli visuaalisen ilmeen ja viestinnän sovellusten suunnitteleminen Etelä-Pohjanmaan liiton johtamalle taidekäsityösuunnittelijoita markkinoivalle maakuntamallisto -hankeprojektille. Osana maakunnan ...
  • Visuaalisen ilmeen suunnittelu nonprofit-organisaatiolle : Case: Humanitäärinen Idän-työ ry. 

   Imppola, Annina (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella Humanitääriselle Idän-työlle visuaalinen ilme. Työn tavoitteena oli saada kristillistä arvomaailmaa ja yhteistyötä kuvaava, luotettava ja pitkäikäinen järjestöilme. Humanitäärinen ...
  • Visuaalisen ilmeen uudistaminen : Case: Hyllykallion Kukka 

   Lampila, Anu (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Hyllykallion Kukan visuaalista ilmettä. Ensimmäisenä tavoitteena opinnäytetyölle oli perehtyä visuaalisen ilmeen ja yrityskuvan muodostumiseen osana yrityksen toimintaa. Toisena ...
  • Visuaalisen yritysilmeen suunnitelma 

   Ranne, Eveliina (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Visuaalinen yritysilme on mielikuva, jonka ihmiset näkevät yrityksestä ja sen tulisi kuvata yrityksen toimintaa ja arvoja. Visuaalisen yritysilmeen tarkka suunnittelu on tärkeää, että yritysilmeestä saadaan kestävä ja ...