"yritysmarkkinointi" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytetyöt

  • Asiakastyytyväisyys ohjelmistoalan yrityksessä 

   Kumpulainen, Mikko (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän työn tarkoituksena oli toteuttaa asiakastyytyväisyyskysely Ohjelmatuotanto Fiscal Oy:lle, ohjelmistoalan yritykselle. Tutkimus toteutettiin Internet-kyselynä Webropol-ohjelmaa hyväksikäyttäen. Yhteensä kysely lähetettiin ...
  • Business to business -yrityksen brändäys : case Kaamos Productions Oy 

   Siira, Tytti (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäyte käsittelee kokkolalaisen media-alan yrityksen – Kaamos productions oy – brändin rakentamista. Kaamos Productions tuottaa tuotteita ja palveluita pääasiallisesti toisille yrityksille, kuten dokumentteja ja ...
  • Catering-palvelun tuotteistaminen yritysmarkkinoille : Case 

   Hannula, Piia-Marika (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2009)
   Catering-palveluiden kysyntä yritysmarkkinoilla on korkeaa. Case-yrityksessä catering-palvelun tuotteistaminen yritysmarkkinoiden tarpeisiin koettiin tarpeelliseksi kehitystoimenpiteeksi. Yritys on toiminut yritysmarkkinoilla ...
  • Fiktiivisen kerronnan keinojen hyödyntäminen yritysmarkkinoinnissa : Perintäritari-mainoselokuvan käsikirjoittaminen ja tuotantoprosessi 

   Kuusisto, Miia-Maria (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyöni on tuotettu yhteistyössä paikallisen perintätoimiston, Perintäritarin kanssa. Audiovisuaalinen lopputuote on verkkokäyttöön tarkoitettu mainoselokuva, jossa hyödynnetään tarinallistamisen ...
  • Kaupan syntyyn vaikuttavat tekijät teräsrakenneteollisuudessa : Case: Linnamäki Steel Oy 

   Laurila, Juho (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia kaupan syntyyn vaikuttavia tekijöitä teräsrakennusteollisuudessa. Työn toimeksiantajana toimi Linnamäki Steel Oy Hämeenlinnasta. Kaupan syntyyn vaikuttavia tekijöitä tarkasteltiin ...
  • Markkinointiviestintäsunnitelma 

   Rinta-Rasula, Suvi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Beople Oy:n markkinointiviestintää. Opinnäytetyön ensimmäisenä tavoitteena oli perehtyä asiantuntijapalveluita tarjoavan B-to-B -yrityksen markkinointiviestinnän keinoihin sekä ...
  • Outsourcing marketing – expectations and defining the roles of the participants 

   Virtanen, Vesa (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Purpose of this study is to identify customers’ expectations for outsourced marketing activities by interviewing key personnel of potential customer companies, finding out what do they actually know about marketing, reasons ...
  • Sosiaalisen median hyödyntäminen B2B-myyntiä tekevän yrityksen myynnin lisäämisessä 

   Hautamäki, Ronja (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, kuinka hyvin B2B-myyntiä tekevä yritys on onnistunut tavoittamaan asiakkaansa sosiaalisen median markkinoinnillaan. Työn toimeksiantajana oli seinäjokelainen markkinoinnin ...
  • Subcontracting in international B-to-B market 

   Ma, Jing (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2011)
   The purpose of this thesis is the subcontracting and its internationalization, description of the process to find subcontractor from China. The whole thesis will be divided into five chapters; the studying area focuses ...
  • Tuotteistetun järjestyksenvalvontapalvelun myyntiprosessi 

   Mattila, Mikko (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Suomen Turvahemmot Oy on perustettu toukokuussa 2007. Yrityksen perustamisen lähtökohtana oli järjestyksenvalvojien myyminen tapahtumajärjestäjille henkilöstövuokraustyyppisesti. Yrityksen perustamisen jälkeen yrityksen ...
  • Verkkokaupan kehittäminen 

   Etula, Matilda (2020)
   Tämä opinnäytetyö toteutettiin toimeksiantona kaupan alan yritykselle nimeltä Piruetti Oy. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia asiakkaiden tyytyväisyyttä Piruetin verkkokauppaan. Opinnäytetyön ensimmäisenä tavoitteena ...
  • Yritysmarkkinointiprosessin mallintaminen 

   Malinen, Riina (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantajayritys on seinäjokelainen pk-yritys Sinfonia Oy. Tässä työssä perehdytään yritysmarkkinointiin ja kehitetään yrityksen asiakashankintoja toimivammaksi kokonaisuudeksi. Pääpaino on kohdistunut ...