"yritysmyynti" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytetyöt

  • Asiakastyytyväisyys ohjelmistoalan yrityksessä 

   Kumpulainen, Mikko (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän työn tarkoituksena oli toteuttaa asiakastyytyväisyyskysely Ohjelmatuotanto Fiscal Oy:lle, ohjelmistoalan yritykselle. Tutkimus toteutettiin Internet-kyselynä Webropol-ohjelmaa hyväksikäyttäen. Yhteensä kysely lähetettiin ...
  • B2B-yrityksen sosiaalisen median analysointi ja kehittäminen 

   Salmi, Tomi (2020)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa toimenpide-ehdotuksia toimeksiantajayrityksen sosiaalisen median kehittämiseksi. Opinnäytetyön ensimmäisenä tavoitteena oli perehtyä sosiaaliseen mediaan yrityksen työkaluna. ...