KoulutusalaKarelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu)Matkailu

  • Ammatillinen osaaminen ja sen kehittäminen ravintolatyössä Case: PKO ravintola Torero 

   Lappalainen, Heidi (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyöni tarkoitus oli kartoittaa osaamistarpeita ja ammatillisen kehittämisen mahdollisuuksia ravintolatyössä. Opinnäytetyöni tavoitteena oli saada selville Joensuun ravintola Toreron henkilökunnan näkemykset työssä ...
  • ANALYYSI JUUAN JÄÄMAAN MARKKINOINNISTA 

   Kantanen, Ninja (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan Juuan kunnan ja Eindhovenin teknillisen yliopiston vuonna 2016 järjestämän Jäämaa-hankkeen tapahtumamarkkinointia ja markkinointiviestintää. Opinnäytteen tarkoitus oli selvittää, kuinka ...
  • Anniskelulaki tutuksi nuorille-kampanja sosiaalisessa mediassa 

   Könönen, Mikko (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli saattaa alkoholilaki tutuksi nuorille. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Joensuun Yksityiset Ravintolayrittäjät ry. Yhdistyksen jäseniä ovat Joensuun alueen yksityisessä omistuksessa ...
  • Asiakaskysely Act Now! -konferenssien kehittämiseksi 

   Lavikainen, Niina; Ikonen, Hanna (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, kuinka ENO-verkkokoulun tuki ry:n järjestämiä Act Now! – konferensseja voisi kehittää tulevaisuudessa. Tutkimus suoritettiin asiakaskyselynä vuoden 2011 Act Now! Forests For Future ...
  • Asiakaslähtöinen ympäristötyö Joensuun Sokos Hotel Vaakunassa 

   Rönkkö, Aki (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Hotellissa tehtävä työ on tärkeää ympäristön suojelun ja etenkin asiakastyytyväisyyden kannalta. Lisäksi ympäristönsuojelun lisäksi voidaan vaikuttaa kuluihin energian ja vedenkulutuksen sekä jätteiden käsittelyn osalta. ...
  • Asiakaspalauteprosessin kehittäminen osana laadunohjausjärjestelmää : Case: Kiteen kaupunki ruokapalvelut Kipakka 

   Kettunen, Maria (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Kiteen kaupungin ruokapalveluissa syksyllä 2010 käynnistynyt Laadukasta lautaselle -projekti keskittyy ruoan laadun seurantaan ja laadunohjausjärjestelmän kehittämiseen. Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tuotoksena ...
  • Asiakastutkimus Ruka-Kuusamo Matkailu ry:lle 

   Huolman, Jenny (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia asiakastyytyväisyyskyselyn avulla Rukan asiakkaiden tyytyväisyyttä asiakaspalveluun sekä markkinointi- ja neuvontakanaviin ja siitä mitä he odottavat niiltä. Lisäksi työssä selvitettiin, ...
  • Asiakastyytyväisyyskysely Hotel Julien asiakkaille 

   Ryynänen, Heini (2019)
   Tässä opinnäytetyössä toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely, jonka avulla selvitettiin asiakkaiden tyytyväisyyttä Hotel Julien palveluihin. Asiakastyytyväisyyskyselystä saatujen vastauksien pohjalta luotiin kehitysehdotuksia ...
  • Asiakastyytyväisyyskysely Punkaharjun Kesämaalle 

   Filppula, Heini (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyöni aiheena on asiakastyytyväisyyskysely Punkaharjun Kesämaalle. Kesämaa on vesi- ja puuhapuisto. Työn tarkoituksena oli selvittää asiakkaiden mielipiteitä Kesämaan aktiviteeteista ja palveluista. Kyselyn avulla ...
  • Asiakastyytyväisyyskysely ravintola Local Bistrolle 

   Vepsäläinen, Matti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tässä opinnäytetyössä selvitettiin ravintola Local Bistron asiakastyytyväisyys. Tutkimus toteutettiin kyselylomakkeilla, jotka oli suunniteltu asiakkaan käymää prosessia ajatellen eli ravintolaan saapuminen, ruokailu ja ...
  • Asiakastyytyväisyyskysely Ravintola Tuulaakin asiakkaille. 

   Ihanus, Jenni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tämän opinnäytetyön tehtävänä oli selvittää asiakkaiden tyytyväisyyttä Ravintola Tuulaakin palveluita, tuotteita ja palveluympäristöä kohtaan. Tutkimuksen avulla haluttiin myös selvittää kehittämisideoita. Ravintola Tuulaaki ...
  • Asiakastyytyväisyyskysely Visual Festivalin ja Botanian toiminnan kehittämisen tueksi 

   Kempas, Emmi; Jäppinen, Nelly (2019)
   Opinnäytetyön aiheena oli selvittää Visual Festival kävijöiden sekä Botanian asiakkaiden asiakastyytyväisyyttä. Opinnäytetyömme oli tutkimuksellinen opinnäytetyö. Aineis-tonkeruumenetelminä käytettiin lomakekyselyä ja ...
  • Australiaan kohdistuvan matkapaketin tuotteistaminen ja kohdetieto-oppaiden kehittäminen matkatoimisto Kaleva Travelille 

   Korhonen, Aino; Kinnunen, Hanna (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuotteistaa toimeksiantajallemme Matkatoimisto Kaleva Travelille uusi matkailutuote, kahden viikon mittainen Australian-matkapaketti, sekä laatia kohdetieto-oppaat matkailutuotteen ...
  • Bloggareiden hyödyntäminen Break Sokos Hotel Kolin markkinoinnissa 

   Jaakola, Roosa (2019)
   Tässä opinnäytetyössä tarkastelin Break Sokos Hotel Kolin kanssa kaupallista yhteistyötä tekevien sosiaalisen median vaikuttajien vaikutusta hotellin markkinointiin. Break Sokos Hotel Koli on Pohjois-Karjan Osuuskaupan ...
  • Botanian asiakastyytyväisyyskysely venäläisille asiakkaille 

   Kurki, Tiia (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyöni tarkoituksena oli selvittää venäläismatkailijoiden mielipiteitä Botaniasta. Kyselytutkimuksen tavoitteena oli tutkia miten venäläiset asiakkaat saavat tietoa puutarhasta ja millaisia kehitysehdotuksia he ...
  • Botanian tapahtumien markkinoinnin vuosikello 

   Kokotti, Riikka; Hampinen, Sanna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyön tehtävänä oli tapahtumien markkinoinnin vuosikellon tuottaminen. Työ tehtiin toimeksiantona Joensuussa sijaitsevalle perhospuutarha Botanialle, jonka toiminnasta vastaa Botanian ystävät ry -yhdistys. Työn ...
  • Digitaalisen markkinoinnin kampanja Ilosaarirockille 

   Vento, Anni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee digitaalisen markkinoinnin suunnittelua, jonka puitteissa luotiin mainoskampanja Joensuussa järjestettävälle Ilosaarirock-festivaalille. Kampanja toteutettiin samanaikaisesti Facebookissa, ...
  • Edullisesti ja vastuullisesti Eurooppaan 

   Koskinen, Kimi; Nuutinen, Kaisa (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tämä toiminnallinen opinnäytetyö käsittelee pienellä budjetilla matkustamisen mahdollisuuksia Euroopassa. Opinnäytetyön tuotoksena syntyi suomenkielinen budjettimatkailijan opas, joka toteutettiin yhteistyössä toimeksiantajan ...
  • Elokuvista virkistykseksi - työhyvinvointipaketti SF-Filmikylälle 

   Pakarinen, Piija; Kinnunen, Päivikki (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Toiminnallisen opinnäytetyömme tehtävänä oli suunnitella ja toteuttaa työhyvinvointipaketti SF-Filmikylälle. Yhdistimme elokuvamatkailun ja työhyvinvoinnin yhtenäiseksi palveluksi. Aikaisempaa esimerkkiä tällaisesta ...
  • Elämyksellisen saunatuotteen markkinointisuunnitelma hotellille 

   Tervonen, Tiina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda markkinointisuunnitelma tammikuussa 2019 avattavan Lapland Hotels Bulevardin saunatuotteille. Saunatuotteet ovat hotelliketjun uutta lisämyyntiä, ja niiden tarkoitus on tuottaa ...