KoulutusalaEsittävä taide ja musiikki

  • Harjoitusideoita sähkökitaralle 

   Farin, Ville (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä opinnäytetyö sisältää sähkökitaransoiton harjoitteluun tarkoitettua oppimateriaalia. Ajatus pienen oppaan koostamisesta syntyi kevätlukukauden 2010 aikana toimiessani sähkökitaransoiton viransijaisena Kainuun ...
  • Havaintoja aasialaisten kansanmusiikkitraditioiden oppimisprosesseista 

   Hanikka, Jenni (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyöni käsittelee kahdeksan kuukautta kestänyttä musiikin keruu- ja opintomatkaa Udmurtiaan, Tuvaan, Mongoliaan, Kiinaan ja Borneoon sekä oppimiskokemuksia matkan varrella. Matkan päätyttyä kokosimme oppimastamme ...
  • Heavylaulun särötekniikat ja niiden opettaminen 

   Leppänen, Arttu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Heavylaulu on jatkuvasti yleistyvä laulutaiteen muoto. Sitä käsittelevää kirjallisuutta on kuitenkin valitettavan vähän ja heavylauluun keskittyneitä lauluoppaita ei juurikaan ole julkaistu. Tässä opinnäytetyössä keskityttiin ...
  • Hyvinvointia edistävä musiikinkuuntelupiste Voimalan hyvinvointikulmaan 

   Tourunen, Roosa (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä suunniteltiin tammikuussa 2015 avattavaan hyvinvointikulmaan musiikinkuuntelupiste, jonne toteutettiin kuunneltavaksi neljä ääniteosta. Työn toimeksiantajana toimi Karelia-ammattikorkeakoulun ...
  • Ideoita improvisointiin – etydejä jazzkitaralle 

   Hopponen, Jarno (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Toiminnallisen opinnäytetyön lähtökohtana on soittajan oman jazzimprovisoinnin kehittäminen säveltämällä etydejä. Työn puitteissa on sävelletty kolme jazztyylistä etydiä tunnettujen jazzstandardien harmonioiden pohjalta. ...
  • Improvisoinnin opetus kitaralle internetin musiikkikouluissa 

   Kinnunen, Sampo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tässä opinnäytetyössä perehdyn neljään internetissä toimivaan musiikkikouluun. Tutkittavat koulut ovat Guitopia, The Bebop Guitar Improv Series, Rockway ja Jamplay. Tutkin musiikkikoulujen opetustarjontaa kitaransoiton ja ...
  • Isänä kehtolaulujen maailmassa 

   Westergård, Jami (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyö tarkastelee suomalaista kehtolauluperinnettä. Työ on toiminnallinen opinnäytetyö, joka koostuu tekijän loppututkintokonserttinaan järjestämästä kehtolaulukonsertista ja konsertin lauluista tehdystä ...
  • JA SUN ÄÄNES - ON SUN OMA : Vapaa ääni ja kokeellinen äänenkäyttö osana laulunopiskelua 

   Porna, Venla (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyössä käsitellään luonnollisen äänimateriaalin vapauttamista ja kokeellisten äänenkäyttötekniikoiden hyödyntämistä säveltämisessä sekä rytmimusiikin laulunopiske-lussa. Kyseessä on taiteellinen tutkimus, joka ...
  • John Bonhamin ura rumpalina 

   Härkönen, Juuso (2020)
   Opinnäytetyö käsittelee maailman tunnetuimpiin rumpaleihin kuuluvan John Bonhamin uraa rumpalina alkaen hänen lapsuuden innostuksestaan musiikkia kohtaan ja päättyen hänen ennenaikaiseen kuolemaansa. Tekstiin sisältyy ...
  • Johnny Hilandin Chicken picking 

   Tormulainen, Ville-Pekka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Musiikin analysointi on tärkeä osa musiikin opiskelua ja soittajana kehittymistä. Analysointi- ja notaatiotaitoja tarvitaan myös oman opetusmateriaalin tuottamisessa. Olen kiinnostunut kantrikitaran soitosta ja tästä syys-tä ...
  • Kansanlaulu - kansan laulu : Pohdintoja kansanlaulun opetuksesta 

   Harju, Heidi (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Pedagoginen opinnäytetyö sisältää pohdintaa ja pedagogisia kokemuksia kansanlaulun opettamisesta. Opinnäytetyössä pohdin kansanlaulun opettamisen pedagogisia malleja sekä erilaisten ääniharjoitteiden hyödyntämistä opetuksessa, ...
  • Kansanmusiikki-CD:n valmistaminen 

   Puumalainen, Tiina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Toiminnallisessa opinnäytetyössä perehdyin kansanmusiikki CD:n tuottamiseen lähtömateriaalista valmiin tuotteen julkaisemiseen loppukonserttini yhteydessä 4.5.2017. Aloitin siis nuotti materiaalista ja työstän valitsemani ...
  • Kappaleiden kehityskulku luonnoksista levylle 

   Salmanova, Sevinz (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Toiminnallinen opinnäytetyö on reflektiivinen analyysi laulajan, muusikon ja valmistuvan pedagogin kosketus sävellys- ja studiotyöhön. Työ perustuu kahteen kappaleeseen jotka tekijä on säveltänyt, sanoittanut ja sovittanut. ...
  • Katse yleisöön ja sanomaan : Välineitä psyykkiseen valmentautumiseen 

   Bonsdorff, Maria (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyön aiheena oli muusikon psyykkinen valmentautuminen esitykseen. Tutkimus on kirjoitettu laulajan näkökulmasta, mutta esille nousevia keinoja voivat soveltaa varmasti myös muutkin muusikot ja esiintyjät. Tutkimuksen ...
  • Kilpakosijat - Musiikkinäytelmä 

   Lipponen, Kuisma (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Opinnäytetyön tekijä sävelsi musiikit ja näytteli kaksi sivuroolia musiikkinäytelmässä Kilpakosijat. Opinnäytetyö käsittelee Kilpakosijat musiikkinäytelmän sävellysprosessia, sekä muusikon ja näyttelijäntyön yhdistämistä ...
  • Kirjastokantele : 5-kielisen kanteleen alkeisoppimateriaali kirjastoille 

   Venäläinen, Jenni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee Kirjastokantele-projektin eri vaiheita. Työssä vertaillaan soitto-oppaita ja opetusvideoita sekä kerrotaan tehdystä opetusmateriaalista. Opetusmateriaali sisältää soitto-oppaan ja opetusvideo ...
  • Kitaran otelauta tutuksi 

   Väätämöinen, Janne (2020)
   Tässä opinnäytetyössä esitetään omia tehokkaiksi havaittuja yleisohjeita kitaran otelaudan hahmottamismenetelmiin visuaalisen oppimisen kautta. Opinnäytetyö antaa kitaransoiton harrastajalle ja ammattilaiselle hahmottamiseen ...
  • Kitaransoiton harjoittelu ja soittajan hyvinvointi fyysisestä näkökulmasta 

   Veikkola, Juuso (2019)
   Opinnäytetyössä käsiteltiin kitaransoiton harjoittelua ja soittajan hyvinvointia fyysisestä näkökulmasta. Harjoittelua keskityttiin tarkastelemaan harjoittelurutiinin kautta. Työssä selvitettiin, miten laadukas harjoittelurutiini ...
  • Kitaristin jaksaminen työelämän haasteissa 

   Moisio, Tony (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Opinnäytetyössäni tutkin muusikon jaksamista sekä arjen haasteiden kohtaamista ja niistä selviytymistä. Tässä työssä muusikolla tarkoitetaan keikkailevaa muusikkoa sekä soitonopettajaa. Aihe on rajattu koskemaan ...
  • Kokonaisvaltainen ihmisääni - kurssin toteuttaminen ja osallistujien kokemuksia 

   Vehviläinen, Eeva-Maija (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Opinnäytetyössä kuvattiin ihmisäänen eri potentiaaleja tutkivan kurssin syntyprosessi ja kurssilla käytettävät harjoitukset sekä analysoitiin kurssin osallistujien kokemuksia harjoituksista ja niiden vaikutuksista ...