KoulutusalaKonetekniikka

  • ERP-toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto keskikokoisessa yrityksessä 

   Hyttinen, Ilias (2020)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli vanhan toiminnanohjausjärjestelmän tietokannan siirtämi-nen uuteen järjestelmään. Vuosien varrella työt ovat moninaistuneet, mutta kappaleajat pysyneet samanlaisina. Mitatut ajat tullaan ...
  • Faskiarullatelineen suunnittelu 

   Korpela, Samuel (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella hieronta- eli ”faskiarullalle” teline, jonka avulla rullaa pystyttäisiin käyttämään monipuolisemmin kehon lihasten ja nivelien rentouttamisessa. Tuotekehitysmalliksi ...
  • FD-ovensulkimien testausvaiheen kehittäminen 

   Hassinen, Tommi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää FD-ovensulkimen testausvaihetta. Lisäksi työssä oli tarkoitus tutkia FD-ovensulkimien valmistussolussa syntyvää laatuhukkaa ja solun er-gonomiaa sekä kehittää niihin parannusehdotuksia. ...
  • GENMARK ROBOT AUTOMATION 

   Shoja Jamalabad, Moharram (2020)
   Integrated circuits are produced from wafers of semiconductor material. The industry requires precise, clean fabrication process. In any nanoscience industry, most of the fabrication process is performed in a cleanroom ...
  • Hakettimen tärinämittaus 

   Nyman, Niko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia keho- ja käsitärinää Kesla Oyj:n valmistamalle autohak-kurille. Mittaaminen suoritettiin Keslan valmistamalle autohakkurille. Saatuja tuloksia voidaan verrata keskenään eri koneryhmien ...
  • HARVESTERIKOURAN SAHALAIPAN TUOTANTO- JA MATERIAALIVAATIMUSTEN KARTOITTAMINEN 

   Tuominen, Teemu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa harvesterikouran sahalaipan tuotanto- ja materiaalivaatimukset. Tutkin työssäni, onko sahalaipan valmistusta rajoittavia patentteja voimassa ja mitkä materiaalit olisivat ...
  • Harvesterikourien kokoonpanon varastoinnin kehittäminen 

   Kosonen, Ville (2019)
   Tässä opinnäytetyössä oli tarkoituksena perehtyä Kesla Oyj:n harvesterikourien kokoonpanon varastoihin sekä kokoonpanonosien keräilyyn. Lisäksi tehtiin investoinnin kannattavuuslaskelmat kolmelle eri automaattivarastoratkaisuille ...
  • Harvesteripäissä käytettävien hydraulisylinterien testipenkin mekaaninen suunnittelu 

   Hiltunen, Markku (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa harvesterinpäissä käytettävien hydraulisylinterien testaamiseen tarkoitetun testipenkin mekaaninen suunnittelu. Työn toimeksiantajana oli yritys nimeltä Waratah OM Oy. Yrityksen ...
  • Henkilönostimen muutostyön suunnittelu ja lujuustarkastelu 

   Pulkkinen, Aleksi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella käytössä olevan maalaamon henki-lönostimen muutostyö. Opinnäytetyössä määritettiin ja selvitettiin muutostyön vaatimukset, jonka jälkeen suunniteltiin ja mitoitettiin ...
  • Hissin Layout-prosessin kehittäminen 

   Martikainen, Ville (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Työn tarkoituksena ja aiheena oli parantaa Kone Industrial Oy:n, Major Projects osaston layoutprosessia. Parantamisen oli tarkoitus tapahtua prosessin päivittämisellä nykytilaan ja selvittämällä siihen kehitysehdotuksia, ...
  • Hitsauksen laadun kehittäminen konepajateollisuudessa 

   Ikonen, Tommi (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Hitsaukseen kohdistuneet laatuvaatimukset ovat tiukentuneet ja tämä on asettanut uudenlaisia paineita myös yrityksissä annettavalle ohjeistukselle. Useat konepajat ovat siirtyneet ISO 9001 -standardin mukaiseen ...
  • Hitsauksen tuotantosuunnitelma 

   Peinola, Petri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on suunnitella työohjepohja hitsauksen käyttöön. Työn toimeksiantaja on prosessi- ja mineraaliteknologian koneita ja laitteita valmistava Outotec Turula Oy Outokummussa. Tällä ...
  • Hitsausrobottisolujen käyttäjäkunnossapidon suunnittelu 

   Ryynänen, Mika (2020)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä käyttäjäkunnossapitosuunnitelma John Deere Forestry Oy:lle. Työn tarkoituksena oli selvittää tärkeimmät kunnossapitotoimenpiteet, joita käyttäjät suorittaisivat määräajoin. Käyttäjien ...
  • Huokoisuuden säätäminen metallien ruiskuvalussa 

   Niemi, Jani; Rasi, Roni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua metallinruiskuvalutekniikkaan ja tutkia prosessin vaiheita, jotka vaikuttavat saatavan kappaleen huokoisuuteen. Samalla pyrittiin saamaan aikaan kappaleeseen kohtuullinen ...
  • Huollonhallinnan systematisointi konepajassa 

   Lasarov, Jookkia (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia kunnossapidon tietojärjestelmä Outokummun Metalli Oy:lle. Yrityksellä ei aiemmin ollut käytössä kunnossapidon järjestelmää, joten tarve tälle opinnäytetyölle löytyi yritykseltä. ...
  • HUOLTO-OHJELMAN LAATIMINEN PÄIVITTÄISEEN JA VIIKOITTAISEEN KUNNOSSAPITOON 

   Turunen, Santeri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Työn tarkoituksena oli laatia yritys X:n avainasemassa oleville koneille huolto-ohjeet. Huolto-ohjeet tarvittiin päivittäisille ja viikoittaisille konekohtaisille koneenkäyttäjien suorittamille huoltotoimenpiteille. ...
  • Hydrauliikan etävalvontatietojen hyödyntäminen ennakoivassa kunnossapidossa 

   Vänskä, Henri (2019)
   Opinnäytetyön tehtävänä oli poimia toimeksiantajan valmistamien koneiden hydrauliikan etävalvontatiedoista kunnossapidon kannalta hyödyllisiä huomioita. Opinnäytetyössä selvitettiin myös, mitä rajoitteita nykyisessä ...
  • Hydraulisäiliön hitsauksen siirtäminen robottihitsaukseen 

   Havukainen, Samuli (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli hydraulisäiliön hitsausprosessin siirtäminen robottihitsaukseen. Työ rajattiin koskemaan osien uudelleensuunnittelua ja hitsausjigin suunnittelu. Säiliön osat täytyi muuttaa robottihitsaukseen ...
  • Höyryturbiineiden rakenteelliset ratkaisut ja suunnitteluperusteet 

   Justander, Harri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä höyryturbiineiden toimintaperiaatteisiin, rakenteisiin, koneteknisiin suunnitteluperusteisiin ja materiaaliteknisiin vaatimuksiin sekä toimia turbiinitekniikan perusteiden ...
  • Irtotavarakahmarin rungon suunnittelu robottihitsattavaksi 

   Martikainen, Mikko (2019)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia käsin hitsatun satamanosturin kahmarin rungon robotisointia ja valmistettavuutta hitsauksen osalta. Työn tavoitteena oli kehittää havaittuihin ongelmiin ratkaisut ja lopuksi verrata ...