KoulutusalaLiiketalous, hallinto ja markkinointi

  • Arava- ja korkotukilainoitteisten vuokra-asuntojen vuokrauksen kehittäminen 

   Schavikin, Emilia (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tiivistelmä Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa kirjallinen vuokraus-opas vuokrausneuvottelijoille toimeksiantoyrityksessä. Oppaan tavoitteena on kehittää Arava- ja korkotukilainoitteisten vuokra-asuntojen vuokrausta. ...
  • Arkistointiprosessin kehittäminen Lean menetelmillä Pohjois-Karjalan Osuuspankille 

   Tuononen, Netta (2020)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli sen toimeksiantajan, Pohjois-Karjalan Osuuspankin arkistointiprosessin kehittäminen Lean menetelmillä. Kehitystyötä toteutettiin käytännössä, jotta syntyisi säästöjä ja jokapäiväinen työ ...
  • Arvonlisäverotus kauneudenhoitoalalla toimivan ammatinharjoittajan taloushallinnossa 

   Horttanainen, Jussi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä arvonlisävero-ohje toimeksiantajalle. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa yksityisenä elinkeinonharjoittajana toimivalle toimeksiantajalle ohjeistus arvonlisäverovelvolliseksi ...
  • Arvopohjaisen myyntiprosessin kehittäminen osaksi osaamisen johtamista yritys X:ssä 

   Kettunen, Kai-Mikael (2020)
   Opinnäytetyö on osa Yritys X:n henkilöstön osaamisen kehittämistyötä, jossa on tutkittu myynnin tekemisen nykytilaa. Tarkoituksena on tutkia, selvittää ja luoda arvopohjainen myyntiprosessi tukemaan yrityksen laadukasta ...
  • Arvosijoittamisen toimivuus Helsingin pörssin vaihdetuimpien osakkeiden joukossa 

   Hakkarainen, Ossi (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tehtävänä oli selvittää arvosijoitusstrategian toimivuutta Helsingin pörssin vaihdetuimpien osakkeiden joukossa. Tutkimuskohteena toimi Helsingin pörssin OMXH25-indeksin sisältämät osakkeet ja tutkimuksen ...
  • Asetekniikan tuntemus ja koulutus poliisin lupahallinnossa 

   Hirvonen, Timo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Alkuperäinen vuonna 1933 säädetty laki ampuma-aseista ja ampumatarpeista uudistettiin perusteellisesti vuonna 1998. Sen jälkeenkin lakiin on tehty lukuisia muutoksia. Muutosten määrä ja tiheys ovat asettaneet tiukempia ...
  • Asiakas- ja henkilöstötyytyväisyystutkimus 

   Kukkonen, Eemi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Asiakas- ja henkilöstötyytyväisyystutkimus suoritettiin Polvijärvellä sijaitsevassa S- market elintarvikekaupassa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää S-marketin asiakkaiden tyytyväisyys kaupan tuotteita, palveluita ja ...
  • Asiakasilta asiakassuhteiden ylläpitämisen keinona 

   Rodriguez, Miguel (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee yrityksen ja sen asiakkaiden välisiä suhteita ja niiden ylläpitämistä. Opinnäytetyössä kuvataan, kuinka järjestin rennon illanvieton, ns. asiakasillan, omille Lassila & Tikanoja Oyj:n asiakkailleni. ...
  • Asiakaskeskeisyyden kehittäminen yrityksen kehitystiimissä 

   Kokkonen, Tanja (2019)
   Tämän päivän asiakkaat vaativat yhä parempia asiakaskokemuksia. Hyvä asiakaskokemus ei synny itsestään, vaan vaatii taustalleen asiakaskeskeisyyteen panostavan yrityksen. Siiloutumista tapahtuu yrityksen organisoituessa ...
  • Asiakaskokemuksen kehittäminen - Case PKS Sähkökauppa 

   Turunen, Tomi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Energia-ala on suurten muutosten edessä. Kehityksen ajureita ovat mm. globaalit ilmasto- ja ympäristöongelmat sekä maailman väestökehitys. On selvää, että yksi toimija ei voi ratkaista kokonaisuutta, mutta ilman energia-alalla ...
  • Asiakaskokemuksen kehittäminen Pohjois-Karjalan Osuuspankissa 

   Hirvonen, Mikko (2020)
   Finanssialan murros haastaa perinteisiä pankkialan toimijoita. Digitalisaatio on muuttanut vahvasti pankkiasiointia viimeisen vuosikymmenen aikana ja tulevaisuudessa finanssialalla tullaan näkemään myös uusia kilpailijoita, ...
  • Asiakaslähtöinen ammatillisen koulutuksen jatkuvan haun toimintamalli 

   Utriainen, Sirpa (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymälle asiakaslähtöinen yhteishaun ulkopuolisten hakijoiden hakeutumismalli. Nykyisten käytössä olevien menettelyjen ja prosessien uudistamista ...
  • Asiakaspalveluhenkilöstön osaaminen ja osaamistarpeet ikäihmisten palvelemisessa 

   Ikonen, Olavi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia asiakaspalveluhenkilöstön osaamista ja osaamistarpeita ikäihmisten palvelemisessa. Ikääntyvien ihmisten määrä kasvaa jatkuvasti, joten he ovat yhä suurempi yritysten asiakasryhmä sekä ...
  • Asiakaspalveluprosessin kehittäminen taloushallinnon palveluja tarjoavassa yrityksessä 

   Pahkin, Jaana (2020)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää taloushallintopalveluja tarjoavan yrityksen asiakaspalveluprosessia ja lopputuotoksena tuottaa yritykselle asiakaspalveluprosessimalli. Tutkimuksen kohteena olivat yrityksen toimitusjohtaja ...
  • Asiakassegmentoinnin vaikutus Mahdollisuus maaseudulla hankkeen markkinointiviestintään 

   Kämäräinen, Piritta (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyöni tarkoituksena oli tutkia asiakassegmentoinnin vaikutusta Mahdollisuus maaseudulla -hankkeen markkinointiviestintään. Hanketta toteutetaan yhteistyössä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun ja Pohjois-Karjalan ...
  • Asiakastyytyväisyys apteekissa 

   Kallinen, Jaana (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tässä opinnäytetyössä on toimeksiantona Juuan apteekille tehty asiakastyytyväisyyskysely. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää asiakkaiden tyytyväisyys asiakaspalveluun ja selvittää löytyisikö palvelun kehittämiseksi ...
  • Asiakastyytyväisyys Pentik Oy Joensuun myymälässä 

   Koponen, Riikka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, kuinka tyytyväisiä Pentik Oy Joensuun myymälän asiakkaat ovat saamaansa palveluun. Tutkimuksessa keskityttiin kolmeen kategoriaan, joita olivat henkilökunta, myymälä ja tuotteet. ...
  • Asiakastyytyväisyysjohtamisen kehittäminen PKO:n S-Kukkakauppa ja Hautauspalvelutoiminnassa 

   Kivelä, Laura (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Pohjois-Karjalan Osuuskaupan S-Kukkakaupan ja Hautauspalvelun asiakaspalautejohtamisen nykytilaa ja asiakkaiden toiveita ja näkemyksiä asiakaspalautteen keräämisestä sekä tehdä ...
  • Asiakastyytyväisyyskysely henkilöstöpalvelualan yritys A:lle 

   Karppanen, Jari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tiivistelmä Opinnäytetyön aihe oli tutkia henkilöstöpalvelualan yritys A:n asiakkaiden asiakastyytyväisyyttä. Tavoite oli saada selvyys asiakastyytyväisyydestä toimeksiantajayrityksessä ja seurata sitä systemaattisesti ...
  • ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY JOENSUUN KAUPUNGINORKESTERILLE 

   Tiensuu, Seppo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, millainen on tyypillinen Joensuun kaupunginorkesterin asiakas, kuinka tyytyväisiä asiakkaat ovat kaupunginorkesteriin ja mitä ohjelmistotoivomuksia heillä on. Joensuun ...