KoulutusalaMatkailu

  • Enhancing Historical Attractions Through Augmented Reality 

   Honkanen, Lotta (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   The thesis set out to enhance the attractiveness of historical attractions through augmented reality with a concrete, executable example of augmented reality application for a set historical attraction. The technological ...
  • Erityisruokavalioiden huomioiminen Pohjois-Karjalan á la carte -ravintoloissa 

   Mertanen, Suvi (2019)
   Opinnäytetyö käsittelee erityisruokavalioiden huomioimista ja saatavuutta Pohjois-Karjalan a la carte -ravintoloissa. Työn tavoitteena oli saada tietää erityisruokavalioiden saatavuuden tämän hetkinen tilanne ravintoloiden ...
  • Esteettömyydestä ja saavutettavuudesta viestiminen huoneistohotelli Lietsussa 

   Airaksinen, Reija (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella huoneistohotelli Lietsun nettisivuille osio, joka kertoo kohteen esteettömyydestä. Se parantaa kohteen saavutettavuutta ja auttaa asiakkaita arvioimaan, vastaako majoituskohde ...
  • Esteettömyys ja saavutettavuus sarjakuvatapahtumassa 

   Haapalainen, Minna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyössä tarkastellaan Joensuussa järjestetyn sarjakuva-aiheisen tapahtuman, Joensuun sarjistapahtuman, esteettömyyttä ja saavutettavuutta. Sarjakuvatapahtuma oli ensimmäinen laatuaan Pohjois-Karjalassa. Esteettömyys ...
  • EUROOPAN UNIONIN ELINTARVIKKEIDEN NIMISUOJAN HYÖDYNTÄMINEN POHJOIS-KARJALAN RUOKAMATKAILUSSA 

   Hiltunen, Ira (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyön lähtökohtana oli tammikuussa 2015 alkanut Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin Nimisuojasta kilpailukykyä -hanke, jossa mukana toimii Pro Agria Pohjois-Karjala. Hankkeen tarkoituksena on Euroopan unionin ...
  • EuroVelo 10 -pyörämatkailureitin kehittäminen 

   Kilpinen, Antti (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tavoite oli luoda EuroVelo 10 -pyörämatkailureitti palveluineen ja nähtävyyksineen Google Mapsiin sekä syöttää reitin tiedot European Cyclists’ Federationin tietokantaan. Lisäksi tarkoituksena oli hahmotella ...
  • EuroVelo 13 Suomen reitin kulttuurimatkailukohteet 

   Hämäläinen, Kaisa (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää pyörä- ja kulttuurimatkailua, ja työn kohteena toimi Iron Curtain Trail -reitti eli EuroVelo 13 -reitti. Työn tarkoituksena oli kartoittaa EuroVelo 13 -reitin varrelta kulttuurimatk ...
  • Eva Ryynänen 100 vuotta - Juhlavuoden tapahtumia 

   Turunen, Veera (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli osallistua kuvanveistäjä Eva Ryynänen 100 vuotta-juhlavuoden tapahtumiin sekä havainnoida juhlavuoden tapahtumia Lieksassa. Taiteilijan koti, Paateri, oli erityisen keskeinen kohde ...
  • Green Key -ympäristösertifikaatin hakeminen Break Sokos Hotel Kolille 

   Tervo, Emma (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Kiinnostus ympäristöasioihin ja luonnon hyvinvointiin on lisääntynyt viime vuosina. Perehdyin opinnäytetyössäni erilaisiin majoitusalalla käytettäviin ympäristösertifikaatteihin. Pohdin kestävää matkailua niin yritysten ...
  • HAASTEET RAVINTOLAN ESIMIESTYÖSSÄ 

   Salmela, Eerik (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tässä opinnäytetyössä esitellään ravintola-alalla esimiehenä toimimiseen keskeisimmin vaikuttavia asioita, kuten liiketoimintaan liittyviä lakeja ja toimintatapoja. Lisäksi käsitystä ravintolatoiminnasta vahvistavat ...
  • Herajärven Kierroksen kävijätutkimus 

   Juvonen, Tiina; Heinonen, Katri (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyössä oli tarkoituksena selvittää Pohjois-Karjalassa sijaitsevan Herajärven Kierroksen kävijärakennetta, asiakastyytyväisyyttä, kehittämistarpeita ja kiinnostuksen jakautumista eri kohteiden osalta. Kävijätutkimus ...
  • Hevosmatkailijan profiili 

   Hallberg, Krista (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millainen on tyypillinen hevosmatkailupalveluja käyttävä henkilö. Työssä keskityttiin vaellusratsastusyritysten asiakkaisiin ja pyrittiin luomaan profiilia näiden asiakkaiden ...
  • Hevosmatkailun reitistöt 

   Haverinen, Miia (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Suomen laajuisesti hevosmatkailuyrittäjien kokemuksia reitistösuunnittelusta sekä saada selville, onko luonnon tarjoamia mahdollisuuksia pystytty hyödyntämään reittivalinnoissa. ...
  • Hiljaisuusmatkailuun suhtautuminen matkailuyrityksissä 

   Tolvanen, Sanna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyön aiheena oli selvittää, miten yrittäjät suhtautuvat hiljaisuusmatkailuun ja hiljaisuuden ja kuuntelun teemoihin. Teemahaastattelun keinoin tutkittiin, kuinka he tul-kitsevat ja soveltavat näitä teemoja ja ...
  • Holiday Linnunlahden majoitustoiminnan laajentaminen 

   Toroskainen, Tiina; Hokkanen, Elina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee Joensuussa sijaitsevan majoitusliikkeen toiminnan laajentamista ja siihen liittyvää prosessia. Työn toimeksiantajana toimii Holiday Linnunlahti. Työn toimeksiantaja halusi, että keräämme yhteen ...
  • Huoneistohotelli Lietsun asiakkaille kohdennettu viestintä 

   Laiho, Elina (2020)
   Tutkimustyyppisen opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella joulukuussa 2019 avattuun Huoneistohotelli Lietsuun huoneistokansioiden ja hotellin ohjekylttien sisältöä. Näiden ohjeiden ja neuvojen tarkoituksena on helpottaa ...
  • Huoneistohotelli Lietsun avajaistapahtumien suunnittelu 

   Eronen, Maria (2019)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön aihe oli avajaistapahtumien suunnittelu Huoneistohotelli Lietsulle. Huoneistohotelli Lietsu avataan Joensuuhun joulukuussa 2019. Opinnäytetyö sisältää tapahtuman suunnitteluun pohjautuvasta ...
  • Hyvinvointia Punkaharjun ja Kolin kansallismaisemissa -matkapaketin suunnitteleminen 

   Turunen, Nelli (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee hyvinvointimatkailua sekä matkailutuotteen tuotteistamista. Se toteutettiin työelämälähtöisesti Punkaharjun Luontomatkailu Oy:lle, ja sen tarkoituksena oli tuoda Punkaharjun ja Kolin alueen ...
  • Hyvinvointimatkailupakettien tuotteistaminen : Case Hyvärilän nuoriso- ja matkailukeskus 

   Rantanen, Anniina; Väyrynen, Karoliina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Hyvärilän nuoriso- ja matkailukeskus, joka sijaitsee Nurmeksessa. Tavoitteena oli kehittää hyvinvointimatkailun palvelukonsepteja, jotka pohjautuvat Hyvärilän aktiviteetti- ja ...
  • Hyvärilän matkailu- ja nuorisokeskuksen palveluiden laatu asiakkaiden, henkilökunnan ja johdon näkökulmista 

   Ollikainen, Mari (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tutkimustehtävä oli selvittää Hyvärilän matkailukeskuksen asiakkaiden tyytyväisyyttä palvelujen laatuun. Selvitettiin, muodostuuko yrityksen eri toimijoiden näkemysten välille kuiluja ja miten kuiluja voisi ...