KoulutusalaMedia-ala

  • Audiovisuaalinen dissonanssi : Äänen ja kuvan ristiriidat dokumenttielokuvassa 

   Konttinen, Venla (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyö käsittelee audiovisuaalista dissonanssia eli äänen ja kuvan välisten ristiriitojen käyttöä elokuvakerronnassa. Aiheen käsittely keskittyy audiovisuaaliseen dissonanssiin dokumenttielokuvassa. Opinnäytetyö käy ...
  • Automaatiotyökalujen huomioon ottaminen verkkosivujen suunnittelussa 

   Kortelainen, Taru; Lindeman, Sanna (2020)
   Nykyään markkinoinnin automaatioiden käyttö ei ole harvinaista, ja kiinnostus aihetta käsittelevää kirjallisuutta kohtaan on kasvava. Tämän opinnäytetyön tavoite oli syventyä markkinoinnin automaatioon verkkosuunnittelun ...
  • Avainsanat Joomla!-sisällönhallintajärjestelmässä 

   Karkiainen, Panu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Avainsanat ovat sanoja, joita liitetään erityyppisiin sisältöihin kuvaamaan kyseistä sisältöä. Avainsanat ovat tärkeä työkalu organisoitaessa sisältöjä verkkosivuilla. Ne tarjoavat mahdollisuuden luoda asiayhteyksiä eri ...
  • BINAURAALINEN SUOJAVIIVA JA KUUNTELIJAN POSITIO – BINAURAALISEN ÄÄNITYSTEKNIIKAN KÄYTTÖ KUUNNELMASSA 

   Wahlgren, Otto (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyössä tutkitaan binauraalista äänitystekniikkaa ja sen hyödyntämistä kuunnelman tekemisessä. Tavoitteena on, että tuloksia voitaisiin käyttää hyödyksi muissakin äänituotannoissa, kuten pelien ja kuvaäänen ...
  • BINAURAALISELLA ÄÄNITYSTEKNIIKALLA TOTEUTETUN KUUNNELMAN TUNNELMALLINEN JA INFORMATIIVINEN LISÄ NÄKÖHAVAINNOIN TUTKITTAVAN KERRONNAN TUKENA 

   Raatikainen, Tuomas (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Opinnäytetyössä tutkitaan binauraalisella äänitystekniikalla toteutetun kuunnelman vaikutuksia kuulijaan, joka kuunnellessaan katselee ja havainnoi ympärillään olevaa informaatiota. Tavoitteena on selvittää tällaisen ...
  • Casting-prosessit kotimaisissa fiktio- sekä ei-fiktiotuotannoissa : Teoria ja sen todentaminen käytännössä 

   Tanskanen, Mikko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Casting eli roolitus on oleellinen osa audiovisuaalista tuotantoa. Castingin keskeisenä tarkoituksena on löytää parhaat mahdolliset esiintyjät tuotantoon. Tämä opinnäytetyö käsittelee casting-prosesseja kotimaisissa fiktio- ...
  • Close Encounters 2011: Opiskelijafestivaalin visuaalinen ilme 

   Kozulya, Maria (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Toiminnallisessa opinnäytetyössä suunnitellaan Helsingin Pop & Jazz Konservatorion opiskelijafestivaali Close Encountersin visuaalinen ilme keväälle 2011. Ilme luodaan soveltuvaksi niin verkkoon kuin paperille. Festivaalin ...
  • Crossmedia ja transmedia 

   Karhi, Robert (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia crossmedian ja transmedian strategisia ratkaisuja ja kehityssuuntia. Opinnäytetyössä käsitellään tapausesimerkkejä, joiden avulla luodaan multimodaalisen median ...
  • Datan visualisointi web-sovelluksessa 

   Räsänen, Viivi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyö käsittelee graafisten elementtien, erityisesti datan visualisointien toteutusta ohjelmistoyrityksen Collapick Company Oy:n kehitteillä olevaan web-sovellukseen. Työn tavoitteena oli suunnitella ja luoda ...
  • Digitaalisella tekniikalla toteutetun zombie-elokuvan visuaalisen ilmeen muokkaaminen 1970-lukulaiseksi 

   Paavilainen, Saku (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Opinnäytetyö tutkii 1970-luvun zombie-elokuvan visuaalista ilmettä. Se pyrkii myös antamaan ohjeita ilmeen toteutukseen nykyaikaisella digitaalisella kuvauskalustolla ja editointiohjelmilla. Tutkimus toteutettiin ...
  • Digitaalisen pelaamisen muutos ja pelaamisen taustalla olevat vahvat pelielämykset 

   Ukkonen, Antti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tässä opinnäytetyössä selvitetään, miten pelaaminen on muuttunut pelialan muutosten myötä, millaiset elämykset kiehtovat digitaalisissa peleissä eniten ja miten niitä voidaan määrittää. Opinnäytetyössä tutkitaan näitä ...
  • Digitaalisten karttamateriaalien luominen Joensuun Botania Oy:lle 

   Myller, Luukas (2019)
   Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Joensuun Botania Oy:lle, joka on monimuotoinen tapahtumapaikka Joensuussa. Toimeksiannossa luotiin digitaaliset karttakuvat tapahtumapaikan ulko- ja sisäpuutarhasta. Näiden karttakuvien ...
  • Dokumentaarinen hääkuvaus nykypäivän trendinä 

   Parkkonen, Klavdia (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2019)
   Valokuvaaminen ja sen eri muodot ovat muuttuneet paljon viimeisten vuosikymmenten aikana. Digikamerat mahdollistanut tekniikka on muokannut valokuvausalaa nopeasti. Kehitystä on tapahtunut myös hääkuvauksessa, johon ...
  • Dokumentin taustatutkimus - veturinkuljettaja katoaa 

   Pirhonen, Sini (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyöni tarkoituksena oli tutkia ja tarkastella dokumenttielokuvaa varten tehdyn taustatutkimuksen vaiheita. Työssäni käyn läpi myös dokumenttielokuvan taustatutkimuksen mahdollisia haasteita muun muassa ...
  • Dokumenttielokuva on demand 

   Mononen, Maarit (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyö on tehty toimeksiantona dokumenttielokuvatuotantoyhtiö Illume Oy:lle. Tavoitteena oli tutkia erilaisia kysyntään perustuvaan jakeluun pohjautuvia palveluita ja pohtia niiden kannattavuutta dokumenttielokuvan ...
  • Dokumenttielokuva päihderiippuvaisten kokemusten välittäjänä päihdehoitotyön opetuksessa 

   Nevalainen, Jenni (2019)
   Erityisesti terveydenhuollon somatiikan yksiköissä on havaittavissa asenneongelmia päihderiippuvaisia kohtaan. Asenteiden muuttaminen ei ole yksinkertaista, mutta opetuksella ja sen tarjoamalla uudella tiedolla asenteisiin ...
  • Dokumenttielokuvan digitaalinen värimäärittely 

   Kauronen, Jetta (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ja käydä läpi dokumenttielokuvan ohjelmistopohjaista värimäärittelyä aina suunnittelusta lopputulokseen saakka. Opinnäytetyön toiminnallinen osio, Ilosaarirock – 40 vuotta säkällä ...
  • Dokumenttielokuvan äänittäjän etiikka 

   Aromaa, Olli (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tiivistelmä Opinnäytetyöni tavoitteena oli perehtyä eettisiin valintoihin ja ongelmiin, joita dokumenttielokuvan äänittäjälle saattaa tuotannon aikana tulla vastaan. Tarkoitus oli myös selvittää, miten niitä olisi mahdollista ...
  • DSLR-JÄRJESTELMÄKAMERAN KÄYTTÖ LUONNON VIDEOKUVAUKSESSA 

   Rodriguez, Daniel (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tässä opinnäytetyössä tutkitaan, miten hyvin DLSR-järjestelmäkamera soveltuu luonnon videokuvaamiseen. Tutkimuksen kohteena ovat järjestelmäkameran vahvuudet ja heikkoudet luonnon videokuvaamisessa ja erityisesti valon ...
  • DSLR-videokuvaus ENG-työssä 

   Nieminen, Joonas (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Opinnäytetyö käsittelee digitaalisten järjestelmäkameroiden käyttöä pienessä kuvausryhmässä. DSLR-kameran ominaisuudet mahdollistavat pienemmän kuvausryhmän ja -kaluston käytön, mikä on suuri etu verrattuna muihin isompiin ...