KoulutusalaRakennus- ja yhdyskuntatekniikka

  • Auringonvalon ja -lämmön hallinta kiinteistöissä 

   Tarnanen, Tomi; Pärkinen, Petteri (2019)
   Opinnäytetyössä oli tavoitteena suunnitella ja toteuttaa Karelia-ammattikorkeakoulun Wärtsilän-kampuksen käytävään energiatehokkuutta sekä viihtyvyyttä parantava aurinkosuojaratkaisu, yhteistyössä aurinkosuojaus ...
  • Aurinkosähköjärjestelmän kannattavuuden tutkiminen sairaalajäähdytyksessä 

   Malkki, Eeki (2020)
   Tämän opinnäytetyön oli tarkoitus tutkia, onko kannattavaa tuottaa osa Savonlinnan keskussairaalassa käytettävästä jäähdytysenergiasta aurinkosähköjärjestelmän avulla. Tutkittavaa aurinkosähköjärjestelmää on tarjottu ...
  • AURINKOSÄHKÖTUOTANNON VAIKUTUKSET JAKELUVERKON PIENJÄNNITEVERKKOON 

   Pussinen, Pentti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tiivistelmä Jakeluverkkoihin liitetyt mikrotuotantolaitokset ovat lisääntyneet kuluttajien kiinnostuttua ympäristöystävällisimmistä energiantuotantomuodoista. Tämän opinnäytetyön tehtävänä oli selvittää, mitä verkostovaikutuksia ...
  • Automaattinen sammutuslaitteisto asunnoissa ja hoitolaitoksissa 

   Turunen, Jari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Rakennuksen varustaminen automaattisella sammutuslaitteistolla on tehokkain yksittäinen tapa ehkäistä palokuolemia ja vähentää tulipalon aiheuttamia loukkaantumisia ja omaisuusvahinkoja. Opinnäytetyönä tehdyn oppaan ...
  • Betocrete C36:n vaikutus betonin lujuuteen 

   Nieminen, Noora (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin betonin lisäaineen nimeltä Betocrete C36 vaikutusta betonin lujuuskehitykseen. Työ toteutettiin Pielisen Betoni Oy:n toimeksiannosta ja kyseistä ainetta käytettiin Joensuun toriparkin ...
  • Betonielementtien huoltokirja Pielisen Betoni Oy:n toimeksiantona 

   Juvonen, Matti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda huolto- sekä luovutuskirja valmisbetonituotteille. Huoltokirja tulee luovutettavaksi tilaajalle aina tuotteiden toimituksen yhteydessä ja on tarkoitettu lisättäväksi talokansioon tai ...
  • Betonielementtirakentteisen asuinkerrostalon jatkuvan sortuman rajoittaminen 

   Veikkola, Valtteri (2019)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli betonirakenteisen asuinkerrostalon jatkuvan sortuman rajoittaminen. Opinnäytetyö jakaantui teoreettiseen ja toiminnalliseen osaan. Teoriaosassa perehdyttiin onnettomuustilanteisiin, ...
  • Betonikerrostalon julkisivun uusiminen ja lisäkerroksien rakentaminen puuelementeistä 

   Suhonen, Juuso (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli esitellä 1960-luvulla rakennetun kerrostalon korjausta ja lisäkerroksien rakentamista kevyillä puurunkoisilla elementeillä. Työssä käydään läpi lähiöiden korjaustarvetta ja puun ...
  • Betonikuvioinnin ja pihakiveyksen asennuksen ja kustannusten vertailu 

   Laurell, Vesa (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Tämä työ on suunnattu niille, jotka suunnittelevat pihan tai kulkuväylän pinnoittamista kulutusta kestävällä materiaalilla. Pihojen pinnoittamiseen on nykyisin tarjolla monia eri vaihtoehtoja. Tässä opinnäytetyössä tutkitaan ...
  • BETONILATTIOIDEN JA PINNOITETTUJEN BETONILATTIOIDEN KULUTUSKESTÄVYYDEN EROT JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 

   Järveläinen, Vesa (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyössä tarkasteltiin koneellisesti käsiteltyjen jälkihoidettujen ja jälkihoitamattomien sekä pinnoitettujen betonilattioiden eroja ja vertailtiin niiden kustannusten eroja. Kulutuskestävyyden koe suoritettiin ...
  • Betoniporraselementti-suunnittelutyökalu 

   Timonen, Heikki (2020)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tehostaa betoniportaiden suunnittelua ja elementin valmistuspiirustusten tekemistä. Tähän tarkoitukseen valikoitui sopivaksi ohjelmaksi Excel, josta saa siirrettyä tarvittavat tiedot ...
  • Betonirakenteiden raudoittaminen eurokoodin mukaisesti 

   Pietilä, Elli-Mari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä työn toimeksiantajalle Insinööritoimisto Kantelinen Oy:lle eurokoodien mukainen raudoituksen yleisohje. Eurokoodit ovat kantavien rakenteiden suunnittelustandardeja, joita käytetään ...
  • Betonirunkoisen ja CLT-runkoisen asuinkerrostalon rungon kustannusvertailu 

   Mononen, Lauri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Opinnäytetyössä selvitettiin kustannuseroja betonirunkoisen ja CLT-runkoisen rakennuksen kesken. Teräsbetonirungon kustannukset ovat oikeat ja CLT-rakenteiden kustannukset teoreettiset. Opinnäytetyössä pohdittiin myös CLT:n ...
  • BETONISTEN SEINÄELEMENTTIEN CE-MERKINNÄN ASETTAMAT VAATIMUKSET 

   Kämppi, Teemu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Rakennustuotteiden CE-merkintä tulee pakolliseksi 1.7.2013 alkaen. Tämän jälkeen kaikki rakennustuotteet ja -materiaalit, jotka asennetaan rakennuksiin kiinteästi ja joista on säädetty harmonisoitu tuotestandardi, tulee ...
  • Bitumikermikate-elementin suunnittelu ja kustannusvertailu 

   Vallius, Tiina (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli vertailla puu- ja teräsrakenteisen kattoelementin kustannuksia ja saada lopulta toteutuskelpoiset suunnitelmat edullisemmaksi todetulle elementille. Opinnäytetyö eteni kantavan rakenteen ...
  • CE-merkittyjen vanerilevyjen vaatimukset ja vaatimusten alittamiseen vaikuttavat tekijät 

   Turunen, Miitta (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa, mitkä tekijät vaikuttavat CE-merkittyjen vanerilevyjen liimasaumojen leikkauslujuuksien vaatimusten alittamiseen sekä vertailla samalla laadunvalvonnan käytäntöä Suomen ...
  • CLT- ja rankarakenteisten seinäelementtien kustannustaloudellinen vertailu 

   Laihosola, Niko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin CLT-seinäelementtien ja rankarakenteisten seinäelementtien materiaali-, työ- ja kokonaiskustannuksia. Vertailun pohjana toimivat Ratu-kortit, joista poimittuja menekkejä käyttäen laskettiin ...
  • CLT-elementtiasennuksen työtekninen toteutus 

   Haverinen, Jaakko (2020)
   Opinnäytetyössä suunniteltiin ja seurattiin Lieksaan rakenteilla olevan Kuhmonkadun koulukampuksen työmaalla CLT-elementtiasennuksen läpivientiä. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Kesälahden Rakennus Oy, joka toimii ...
  • CLT-rakentamisen työaikainen kosteudenhallinta ja -seuranta 

   Hakkarainen, Henri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin Joensuun Hukanhaudalle rakennettavan päiväkodin työaikaista kosteuden hallintaa ja seurantaa. Hukanhaudan päiväkotiin asennettiin antureita, joilla seurattiin rakennuksen lämpötilaa sekä ...
  • CLT-RAKENTEEN LASKENTAPOHJA 

   Flankkumäki, Panu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   CLT-elementit, eli ristiinliimatusta puutavarasta tehdyt elementit, ovat nopea ja tehokas tapa rakentaa sekä matalia että korkeita rakennuksia puutavarasta. Menetelmä on yleistymässä suomalaisessa rakentamisessa. Tässä ...