KoulutusalaKarelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu)Matkailu

  • Hyvärilän matkailu- ja nuorisokeskuksen palveluiden laatu asiakkaiden, henkilökunnan ja johdon näkökulmista 

   Ollikainen, Mari (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tutkimustehtävä oli selvittää Hyvärilän matkailukeskuksen asiakkaiden tyytyväisyyttä palvelujen laatuun. Selvitettiin, muodostuuko yrityksen eri toimijoiden näkemysten välille kuiluja ja miten kuiluja voisi ...
  • Ilmakitaransoiton MM-kisojen tunnettuuden ja kilpailijamäärän kasvattaminen markkinoinnin avulla 

   Vähäsarja, Anna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Opinnäytetyön tehtävänä oli kehittää Ilmakitaransoiton MM-kisojen markkinointitoimenpiteitä tapahtuman tunnettuuden ja kilpailijamäärän kasvattamiseksi. Työn toimeksiantajana toimi Airnest Productions Oy, joka hallinnoi ...
  • Ilosaarirock-festivaalin majoituksen elämyksellisyyden kehittäminen 

   Kupiainen, Heikki (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Opinnäytetyössäni selvitin Ilosaarirock-festivaalin elämyksellisyyden kehittämismahdollisuuksia majoituksen osalta. Selvitin, millaisia majoitusvaihtoehtoja on tarjolla 26 eurooppalaisella festivaalilla ja toteutin ...
  • Ilosaarirockin asiakasprofilointi 

   Holopainen, Stiina; Kinnunen, Veera (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tutkimuksemme aiheena oli tehdä uusi ja päivitetty asiakasprofilointi Ilosaarirockille. Tavoitteenamme oli selvittää millainen on Ilosaarirockin tyypillinen asiakas ja verrata tuloksia aikaisempiin asiakasprofiileihin, ...
  • Ilosaarirockin majoituksen kehittäminen 

   Laakkonen, Sanja (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Ilosaarirock on vuosittain Joensuussa järjestettävä musiikkifestivaali. Ilosaarirockia järjestävä Joensuun Popmuusikot ry järjestää myös majoitusta festivaalin yhteyteen. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää näitä ...
  • INSPIRAATIONA KANSAINVÄLINEN KAHVILAKULTTUURI JA TULEVAISUUDEN TRENDIT : UUDEN KAHVILAYRITYKSEN PERUSTAMINEN 

   Horelli, Juha; Lääperi, Rinja (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä taustaselvitys trendeistä ja kansainvälisestä kahvilakulttuurista vaikutteita ottavaa kahvilayritystä varten. Tietoperustassa keskityttiin trendeihin, eri maiden kahvilakulttuureihin ...
  • Iron Curtain Trail-pyöräreitin sotahistorialliset kohteet Suomessa 

   Romppanen, Elsi (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytteen aiheena on koostaa materiaalia esitteeseen, joka kertoo Iron Curtain Trail-pyöräreitistä Suomessa sekä kohteista reitin varrella. Opinnäytetyö keskittyy Suomen osuuden sotahistoriallisiin kohteisiin, jotka ...
  • JAAMA RUN -POLKUJUOKSUTAPAHTUMAN KEHITTÄMINEN 

   Virkunen, Kaisa; Pukki, Sanna-Katri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyössä laadimme parannusideoita melko uudelle polkujuoksutapahtumalle Jaama Runille. Toimeksiantajana oli Kontiolahden Urheilijat Ry ja työ toteutettiin heidän pyynnöstä. Aineistoa parannusideoihin saatiin ...
  • Joen Yawara ry:n 50-vuotisjuhlaleiri ja iltajuhla 

   Heikkinen, Miia (2019)
   Judo on yksi maailman suosituimmista kamppailulajeista. Suomessa judon harrastajia on runsaasti, ja judotoiminta on hyvin aktiivista. Suomessa on vuosittain paljon judokilpailuja, koulutuksia ja leirejä. Joensuuhun judo ...
  • Joensuu-Jukolan markkinointi pop up -markkinointipisteillä 

   Karppanen, Meri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee tapahtuman markkinointia pop up -pisteitä markkinointikeinona käyttäen. Toteutin yhdessä projektiryhmän kanssa kymmenen pop up -pistettä, joiden tarkoituksena oli lisätä suunnistustapahtuma ...
  • Joensuun Kuninkuusravit: Markkinointikiertue ja sosiaalinen media 

   Pakarinen, Mari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tässä työssä dokumentoin Joensuun Kuninkuusravien markkinointikiertuetta ja tarkastelen sosiaalisen median käyttöä ja sen tavoittavuutta. Kuninkuusravit järjestettiin 1.-2.8.2015 Joensuussa ja sen markkinointikiertue ...
  • Joensuun sarjistapahtuman järjestäminen 

   Räsänen, Laura (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Opinnäytetyö tarkoituksena on perehtyä tapahtuman järjestämiseen Joensuun sarjistapahtuman kautta. Työssä käydään läpi tapahtuman järjestäminen ideoinnista jälkimarkkinointiin sekä pohditaan Joensuun sarjistapahtuman ...
  • Joensuun seudun yritysten kiinnostus ja valmiudet tarjota palveluja Silver-asiakkaille 

   Jäntti, Elina (2020)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Joensuun seudun yritysten kiinnostus ja valmiudet tarjota palveluja Silver-asiakkaille. Silver Economy -asiakasryhmään kuuluvat kaikki yli 50-vuotiaat. Väestön ikääntymistä pidetään ...
  • Joensuun Tutkijoiden Yö 2017 -Tapahtuman analysointi 

   Lihavainen, Petri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään Joensuun Tutkijoiden yö 2017 -tapahtumaa ja tapahtumasta kävijöiltä saatujen palautteiden analysointia. Työn toimeksiantajana oli Itä-Suomen yliopisto. Tä-män työn tarkoituksena oli selvittää ...
  • KAHVIOTOIMINTA JA TUOTEVALIKOIMA OSANA KOULURUOKAPALVELUA, CASE: KITEEN KAUPUNGIN RUOKAPALVELUT KIPAKKA 

   Koukkunen, Saija (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuotteistaa Kiteen lukion yhteydessä toimivan Kipakan kahviossa myytäviä kahviotuotteita. Kahvio toimii Kiteen kaupungin ruokapalvelujen tuotantokeittiön ohessa. Opinnäytetyö koostuu ...
  • Kaislikkohiihdon ämäm-kisojen järjestäminen ja kehittäminen 

   Kiiskinen, Jonna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tiivistelmä Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen ja käsittelee Lieksassa 17.8.2013 ensimmäistä kertaa järjestettyä Kaislikkohiihdon ämäm-kisoja. Työllä haluttiin selvittää tapahtuman mahdollisuudet ja kehitysideat niin, ...
  • Kalastusmatkailupalvelujen kehittäminen Pohjois-Karjalassa 

   Honkanen, Mikko; Naakka, Timo (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Kalastus on osa Outdoors Finland kehittämisohjelmaa, jonka tavoitteena on kehittää matkailupalveluja Suomessa. Kehittämiskohteita ovat esimerkiksi markkinointi ja verkostoituminen alan pienyritysten kesken. Toimeksiantajamme ...
  • Kalevalaisen perinteen tarinallistaminen matkailullisesti : case huoneistohotelli Lietsu, case Parppeinvaaran runokylä 

   Savolainen, Essi (2019)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kalevalaisen perinteen tarinallistamista. Tavoitteena oli selvittää tarinoiden ja tarinallistamisen eli tarinalähtöisen palvelumuotoilun käyttöönotosta saatuja hyötyjä sekä pohtia ...
  • Kansallispuistomatkailun digitaalinen markkinointi Pietarissa 

   Holopainen, Henna; Markina, Maria (2020)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, mistä ja miten pietarilaiset matkailijat etsivät tietoa kansallispuistomatkailusta Suomessa. Suomen matkailumarkkinointi siirtyy koko ajan digitaaliseen suuntaan, jolloin ...
  • Karelia-ammattikorkeakoulu vaihto-opiskelukohteena 

   Kalajoki, Jatta; Mäkelä, Anni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää vaihto-opiskelijoiden sekä ulkomaalaisten tutkinnonsuorittajien kokemuksia Karelia-ammattikorkeakoulusta. Tarkoituksena oli myös antaa Karelia-ammattikorkeakoululle kehitysideoita, ...