Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu) - Selaus nimekkeen mukaan

Viitteet 5141-5160 / 5167

    • Äidin tunteet ensimmäisen lapsen odotusaikana : Teemailta Lähiötalolla 

      Pölönen, Noora; Malinen, Anne (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
      Odotusaikana nainen kokee monia fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia muutoksia, jotka valmistavat häntä äitiyteen. Suhde syntymättömän lapsen ja äidin välillä alkaa jo odo-tusaikana. Odottavat äidit voivat kokea sekä ...
    • Äidinkielen opetuksen liikunnallistaminen : - Opas 5–6-vuotiaiden lasten äidinkielen opetukseen liikunnan avulla 

      Sirviö, Hanna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
      Opinnäytetyön tarkoituksena oli vahvistaa 5-6-vuotiaiden lasten äidinkielen taitoja ja valmistaa heitä täten koulumaailmaa varten. Tavoitteena oli luoda opas, joka sisältää liikunnallisia ja toiminnallisia harjoitteita ...
    • ÄITI MURROSIKÄISEN TYTTÄRENSÄ SEKSUAALITERVEYDEN EDISTÄJÄNÄ : -12-16-vuotiaiden tyttöjen kokemuksia saamastaan seksuaaliterveyden ohjauksesta 

      Keinänen, Karoliina; Pellinen, Riikka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
      Vastuu tytön seksuaaliterveyden ohjaamisesta kuuluu ensisijaisesti vanhemmille. Nykyään murrosikäisen saatavilla on paljon tietoa seksuaaliterveydestä, mutta haasteeksi voi muodostua oikean ja väärän tiedon erottaminen, ...
    • Äitien kokemuksia raskauden jälkeisestä liikunnasta 

      Hallikainen, Miia; Pajarinen, Sara (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
      Raskauden jälkeinen liikunta koetaan usein voimavarana arjessa, ja se on hyvä apu äidille raskauden jälkeisessä painonhallinnassa ja painonpudotuksessa. Terveydenhoitajan neuvonta ja ohjaus raskauden jälkeiseen liikuntaan ...
    • Äitien yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäiseminen. "Myö yhessä"-vertaistuki yksinäisille äideille. 

      Puhakka-Vartiainen, Tiina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
      Tutkimusten mukaan yksinäisyydellä on todettu olevan merkittäviä vaikutuksia ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin. Tutkimuksista ilmenee yksinäisyydestä voivan aiheutua ter-veyshaittoja kuten masennusta, uupumusta, terveyden ...
    • Äitiyden rooli ja tunteet : Teemailta Lähiötalon asiakkaille 

      Nevalainen, Anni; Hassinen, Marika (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
      Äitiyden tunne alkaa muodostua jo raskausaikana. Lapsen syntymän jälkeen äitiys kehittyy vuorovaikutuksessa vauvan kanssa. Äitiys on kuitenkin enemmän kuin vain fyysinen kanssakäyminen ja läsnäolo lapsen kanssa. Se on ...
    • Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut : Asiakastyytyväisyyskysely 

      Turunen, Jonna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
      Neuvolapalveluihin kuuluu äitiys- ja lastenneuvolatoiminta, jota kunnat järjestävät. Neuvolapalvelut on tarkoitettu raskaana oleville, lasta odottaville perheille sekä alle kouluikäisille lapsille ja heidän perheillensä. ...
    • Äitiysneuvolan sähköiset palvelut 

      Lappalainen, Raija (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
      Tiivistelmä Terveydenhuollon sähköisten palveluiden kehittäminen on ajankohtainen asia Suomes-sa. Pohjois-Karjalassa käytössä olevien Medinet-palvelun ja Mediatri-tietojärjestelmän yhteensopivuus on toteutunut. ...
    • ÄLYKKÄÄN VALAISTUKSEN TOTEUTUS AVOIMILLA TYÖKALUILLA 

      Kainulainen, Samu (2019)
      Projektin tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa älykäs valaistusjärjestelmä omakotitalon alakertaan hyödyntäen avoimen lähdekoodin työkaluja. Järjestelmä tuli suunnitella tulevaisuutta ja laajennettavuutta silmällä ...
    • ÄLYKKÄÄT ANTURIT HAMMASKYTKIMIEN KUNNONVALVONNAN VÄLINEINÄ 

      Ihalainen, Aki (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
      Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön aiheena olivat älykkäät anturit hammaskytkimien kunnonvalvonnan välineinä. Opinnäytetyö perustuu MFG Componentsin toimeksiantoon ja heidän tarpeeseensa saada yksinkertaiselle koneistetulle ...
    • Älyrakentamisen hyödyt toimistoympäristössä 

      Mutanen, Timo-Pekka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
      Opinnäytetyön tavoitteena oli käsitellä älyrakentamisen terminologiaa ja etsiä talotekniikan ja siihen integroitavien tai siitä hyötyvien järjestelmien tuomia ratkaisuja toimistoympäristön arjen helpottamiseksi. Tärkeänä ...
    • ÄLÄ JÄÄ YKSIN, ÄLÄ JÄTÄ YKSIN : Koulutuspäivän järjestäminen seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen moniammatillisesta hoitoketjusta 

      Hämäläinen, Pirkko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
      Tiivistelmä Seksuaalisuus kuuluu ihmisyyteen ja on tärkeä osa hyvinvointia ja terveyttä. Sek-suaalisuutta loukkaavat teot loukkaavat ihmisoikeuksia, yksilön itsemääräämisoi-keutta ja koskemattomuutta. Siksi ne ovat erityisen ...
    • Äänekkyyden mittaaminen ja äänen jälkityöt televisioon 

      Hänninen, Anssi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
      Tämä opinnäytetyö käsittelee äänen jälkitöitä ja äänekkyyttä. Pääpainona on televisioon suunnattu äänityöskentely. Opinnäytetyö käsittelee työn teknisiä ominaisuuksia ja vaatimuksia ja antaa esimerkkejä ...
    • Äänelliset muutokset kuvassa 

      Saikkonen, Akseli (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
      Opinnäytetyö tutkii äänen vaikutusta kuulijassa sekä mitä elementtejä ääntä suunnitellessa on otettava huomioon. Tutkimuksessa tarkastellaan sitä, kuinka erilaiset äänet muuttavat saman kuvan tulkintaa. Tutkimuksessa ...
    • ÄÄNEN HUOLTO JA HAVAINNOINTI OSANA TERVETTÄ ÄÄNENKÄYTTÖÄ 

      Enberg, Isa (2020)
      Laulaminen harrastuksena on suositumpi kuin vuosikymmeniin. Tässä opinnäytetyössä tutkitaan äänen huoltoa ja terveellistä äänenkäyttöä. Työ esittelee äänenhuollon kulmakiviä ja antaa ohjeita oman äänen havainnointiin ja ...
    • Äänen ja musiikin taiteellisten ratkaisujen merkitys elokuvatrailerille 

      Valkonen, Johannes (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
      Tutkimuksellisessa ja toiminnallisessa opinnäytteessä perehdytään elokuvatrailerin ääniraidan eri kerronnan keinoihin sekä tutkitaan äänen ja musiikin taiteellisten ratkaisujen merkitystä trailerille markkinointituotteena. ...
    • Äänenkäytön yleisimmät ongelmat ja niiden korjaaminen 

      Ojala, Hanne-Reetta (2019)
      Tässä opinnäytetyössä tutkittiin yleisiä äänenkäytön ongelmia ja ääneen vaikuttavia tekijöitä ja kuinka niitä voidaan lähteä korjaamaan. Taustatietoa haettiin erilaisista kirjallisista lähteistä sekä omasta kokemuksesta ...
    • Ääni syvyydessä ja 3D-elokuvan haaste äänisuunnittelulle 

      Rantala, Tuomas (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
      Opinnäytetyö käsittelee kolmiulotteisen elokuvan äänisuunnittelua, sen mahdollisia kehitysaskeleita ja siihen läheisesti liittyviä elokuva- ja äänikerronnallisia seikkoja. Työssä eritellään äänentoistotekniikoita ja pohditaan ...
    • Ääni-improvisaatio kansanlaulun opetuksessa 

      Tähtinen, Aini (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
      Opinnäytetyössä tutkittiin, mitä ääni-improvisaatio on ja miksi ääni-improvisaatiota opetetaan osana kansanlaulua. Laadullinen tutkimus tehtiin haastattelututkimuksena ja sitä varten haastateltiin kymmenen kansanlaulun ...
    • Äänien ohjelmallinen toteutus Unity3D-pelimoottorilla 

      Timonen, Roope (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
      Tässä opinnäytetyössä käydään läpi Unity3D-pelimoottorin ääniominaisuuksia ja niiden käyttämistä kaksiulotteisessa tasohyppelyssä. Työn tavoitteena on käydä läpi peliääniin ja musiikkiin liittyviä ongelmia ja haasteita, ...