Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu) - Selaus nimekkeen mukaan

  • E-COMMERCE IN RUSSIA- CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR FOREIGN DIGITAL SERVICE PROVIDERS. CASE: CHANNEL PILOT SOLUTIONS GMBH 

   Donkovtceva, Olga (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   E-commerce is continually flourishing, propelling the evolution of new trends and technologies. Although the Russian e-commerce market shares the same trends as those worldwide (move to OMNI, IT, cross-border and mobile), ...
  • E-commerce in the Outbound Travel Sector of Russia 

   Chingina, Anna (2019)
   Information technologies play a significant role in business. The Internet as a global information system provides an effective communication inside a business and the external environment. Technological progress plays ...
  • E-COMMERCE PAYMENT METHODS – FROM TRADITIONAL TO ONLINE STORE 

   Heiskanen, Pilvi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   A well-functioning online store can make purchasing easy for consumers and order processing quite effortless for sellers. E-commerce payments and payment gateways are an important puzzle piece in a functioning online store. ...
  • E.Hartikainen Oy - Tietojärjestelmien palauttaminen toimintakuntoon katastrofin jälkeen 

   Lindroos, Heini (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia suunnitelma yrityksen tietojärjestelmien palauttamiseksi toimintakuntoon niiden tuhoutumisen jälkeen. Palauttamissuunnitelma rajattiin työn laajuuden vuoksi niin, että sitä ...
  • ECMT+ Literature Review – some case reflections 

   Gustafsson, Veronika; Foliard, Stéphane; Le Pontois, Sandrine; Tixier, Joseph; Timonen, Liisa (Karelia University of Applied Sciences, 2019)
   ECMT+ Entrepreneurship and Communication in Multicultural Team project aims at developing European entrepreneurial mind-set and practices that foster the highly-important transversal skills and employability of HEI graduates. ...
  • ECMT+: Entrepreneurship and Communication in Multicultural Teams : Learning Pathways for Students and Staff 

   Bond, Greg; Le Pontois, Sandrine; Timonen, Liisa
   Publications of Karelia University of Applied Sciences C: Reports, 63 (2019)
   Erasmus+ Strategic Partnership project Entrepreneurship and Communication in Multicultural Teams (ECMT+) worked to find some concrete and learner-centred ways to create and develop entrepreneurial pathways for the benefit ...
  • Ecological Design for Small Businesses 

   Simonen, Riikka (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   This thesis focuses on how a small business can utilize different ecological design elements and how these elements can benefit the company. This thesis acts as a guide. The ecologial design elements discussed ranges from ...
  • Edellytykset ja esteet velallisen konkurssille 

   Ahlgrén, Antti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tässä opinnäytetyössä perehdytään velallisen konkurssiin. Opinnäytetyössä selvitään, millä edellytyksillä velallinen voi mennä konkurssiin, ja mitkä ovat sen mahdolliset esteet. Tutkimuskysymysten kannalta aihetta pohjustetaan ...
  • Education Technology to the United Kingdom - Case Study: ArboEdu 

   Korpelainen, Linda (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Education technology (ed tech) is continually shaping the way schools operate in the modern world. Ed tech can at its best diversify and enhance teaching activities that are carried out, resulting in not only better learning ...
  • Edullisen sisustamisen näyttelyhuoneisto Jyväskylän asuntomessuille 2014 

   Varonen, Mari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Opinnäytetyöni tavoitteena on suunnitella edullisen sisustamisen näyttelyhuoneisto Jyväskylän kaupungille vuoden 2014 asuntomessuille. Näyttelyhuoneiston kohderyhmä on nuoret opiskelijat, jotka eivät perinteisesti ole ...
  • Edullisesti ja vastuullisesti Eurooppaan 

   Koskinen, Kimi; Nuutinen, Kaisa (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tämä toiminnallinen opinnäytetyö käsittelee pienellä budjetilla matkustamisen mahdollisuuksia Euroopassa. Opinnäytetyön tuotoksena syntyi suomenkielinen budjettimatkailijan opas, joka toteutettiin yhteistyössä toimeksiantajan ...
  • Edunvalvonnan edellytysten täyttyminen Itä-Suomen maistraattien käytännössä 

   Auvinen, Tomi (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyössä tutkin, minkälaisilla edellytyksillä Itä-Suomen maistraatit määräävät henkilölle edunvalvojan ja milloin Itä-Suomen maistraatit katsovat, etteivät ole toimivaltaisia määräämään henkilölle edunvalvojaa, vaan ...
  • Edunvalvontaviestintä opiskelijajärjestössä: opiskelijakunta POKAn viestinnän kehittäminen 

   Pamola, Mira (2019)
   Tämä toiminnallinen opinnäytetyö käsittelee viestintää osana opiskelijajärjestöjen edunvalvontatyötä. Aihe on ajankohtainen, koska opiskelijajärjestökentän toimintaympäristössä on tapahtunut muutoksia ja tavoitteena on ...
  • Eettinen analyysi mielenterveyden häiriöitä käsittelevistä kauhuelokuvista 

   Korjus, Katariina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyössä analysoidaan tapoja, joilla mielenterveyden häiriöitä kuvataan kauhuelokuvagenressä. Analyysin kohteena on kolme eri kauhuelokuvaa, kolmelta eri aikakaudelta. Elokuvat ovat Hitchcockin Psyko (1960), ...
  • Eettinen johtamisosaaminen ja osaamisen johtaminen digitalisoituvassa sosiaali- ja terveydenhuollossa 

   Kurki, Sari; Tietäväinen, Kirsi (2020)
   Sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisia palveluita kehitetään vaikuttavuuden ja kustan-nustehokkuuden saavuttamiseksi. Toiminnan perustuessa vahvoille eettisille periaatteille, on pohdittava, millaista eettistä ...
  • Efektit ja sähkökitarasoundi tarkasteltuna ?Verityn IX-ep:n kitarasoundien kautta 

   Tykkyläinen, Teijo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan sähkökitaran soundien muokkaamista efektipedaaleilla. Pyrkimyksenä on esitellä pääpiirteissään yleisimmät kitaraefektit sekä antaa musiikillisten esimerkkien kautta lukijalle selkeä ...
  • Effective Outsourcing of Furniture Production for International Companies in Vietnam 

   Trinh, Nhung (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   This thesis paper presents the research related to outsourcing services and analyzing the furniture industry in Vietnam particularly. The goal of this study is to provide foreign companies an overview of Vietnamese furniture ...
  • Effects of electric vehicles charging on the power system 

   Makkonen; Tarmo
   Publications of Karelia University of Applied Sciences C:9 (Karelia University of Applied Sciences, 2013)
   Oil is very important fuel for transportation vehicles, but oil reserves are decreasing in the future. Furthermore, transportation fuel causes greenhouse gas emissions, so renewable energy sources are needed. Using of ...
  • "Ei ole huolta että lähtisivät pahoille teille" - HOPE - YHDESSÄ & YHTEISESTI ry:n HARRASTUSTUEN MERKITYS LAPSIPERHEILLE 

   Sarkkinen, Mirkka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tämän opinnäytetyön tehtävänä oli selvittää Hope – Yhdessä & yhteisesti ry:n tarjoaman harrastustuen merkitystä lapsiperheiden hyvinvoinnille. Tavoitteena oli tarkastella harrastamisen merkitystä hyvinvoinnille niin lapsen ...
  • "EI SAA NIINKU VALISTAA LIIKAA" - nuorten näkemyksiä hyvästä ohjauksesta sekä ohjaajan roolista ja merkityksestä nuorisotalolla 

   Haapala, Jenny (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tutkimuksessa tarkasteltiin hyvää ohjausta ja ohjaajan roolia ja merkitystä nuorisotalotoiminnassa nuorten näkökulmasta. Tutkimuksessa nuorilta selvitettiin ohjaajalta vaadittavia ominaisuuksia sekä nuorisotalolla ...