Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu) - Selaus nimekkeen mukaan

  • Facebook Pohjois-Karjalan ammattiopistojen opiskelijahankinnassa 

   Utriainen, Sirpa (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia, millaisia mahdollisuuksia Facebook tarjoa Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän ammattiopistojen opiskelijahankintaan. Tutkimusongelman ratkaisua haettiin apukysymyksillä, miksi ...
  • Fantasy book illustration and design 

   Furjan, Ana (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   This thesis considers illustrating the fantasy book, The Story of a Past Future, written by the author. The goals were to make illustrations for the book and a map of the world in which the story is happening as well as ...
  • FasciaMethod®-harjoittelun vaikutukset pesäpalloilijan hamstring-lihasten liikkuvuuteen ja palpaatioherkkyyteen 

   Saksa, Janne; Myyryläinen, Juhani (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tämä opinnäytetyö on tapaustutkimus miesten pääsarjatason pesäpalloilijoista, joilla on taustalla hamstring-lihasten revähdys tai repeämä. Tutkimuksessa havainnoitiin, miten FasciaMethod®- harjoittelukonsepti vaikuttaa ...
  • Fashion industry and consumer behaviour in Saint Petersburg : Case study on Finnish bag company Borneo Colours 

   Ylönen, Jenni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   The aim of the thesis is to clarify Russian women’s attitudes towards the bags and purses of Borneo Colours and to find out if Saint Petersburg is a potential market area for the products. Concurrently, the thesis aims to ...
  • Faskiarullatelineen suunnittelu 

   Korpela, Samuel (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella hieronta- eli ”faskiarullalle” teline, jonka avulla rullaa pystyttäisiin käyttämään monipuolisemmin kehon lihasten ja nivelien rentouttamisessa. Tuotekehitysmalliksi ...
  • FD-ovensulkimien testausvaiheen kehittäminen 

   Hassinen, Tommi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää FD-ovensulkimen testausvaihetta. Lisäksi työssä oli tarkoitus tutkia FD-ovensulkimien valmistussolussa syntyvää laatuhukkaa ja solun er-gonomiaa sekä kehittää niihin parannusehdotuksia. ...
  • Female Entrepreneurship in Finland and Bangladesh 

   Islam, Sohana (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Female entrepreneurship plays a vital role in economic growth. In this study two countries with different social norms and economic situations are compared to describe the opportunities and challenges dealt with by female ...
  • Fennec Vintage: uuden yrityksen liiketoimintasuunnitelma 

   Laatikainen, Niina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli liiketoimintasuunnitelman laatiminen perustettavalle vintageliikkeelle. Opinnäytetyön toimeksiantaja on yksityishenkilö, jonka toiveiden ja ideoiden pohjalta liiketoimintasuunnitelma laadittiin. ...
  • Fibromyalgia -Opaslehtinen fibromyalgiaan sairastuneelle 

   Kämäräinen, Suvi; Lemmetyinen, Matleena (2020)
   Fibromyalgia on krooninen kipu-uupumusoireyhtymä. Fibromyalgiassa kipuratojen poikkeava toiminta aiheuttaa alentunutta kipukynnystä. Oireet ovat usein epämääräisiä, kuitenkin suurimmalta osalta sairastuneista voidaan löytää ...
  • Finanssialan palvelut ja asiakaspalvelutyö 

   Ikonen, Teemu (2020)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli käsitellä Finanssialan palveluita ja siihen liittyvää asiakaspalvelua. Opinnäytetyössäni kävin läpi pankin työympäristöä ja keskeisiä työtehtäviä, joita päivittäispalveluissa tehdään. ...
  • FINNISH ONLINE STORE TO RUSSIA – CASE COMPANY X 

   Hirvonen, Susanna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   The purpose of this research is to provide a framework in the context of online store usability for the case company X and other Finnish online store companies. If they decide to operate in the Russian online market, they ...
  • FINNISH WHISKEY TO THE UNITED STATES: CASE COMPANY–TEERENPELI 

   Chernikova, Valeriia (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Currently, the whiskey market in the United States is booming, seen in the increase in sales and the market share in the alcohol industry. Consumer behavior has changed towards premium special whiskeys from non-traditional ...
  • Florence Nightingalen merkitys hoitotyön historiassa : Posteri hoitotyön opiskelijoille 

   Kulokivi, Nico (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Florence Nightingale on yksi historian vaikuttavimmista sairaanhoitajista. Hän kehitti hoito-työtä merkittävästi eteenpäin elinaikanaan 1800-luvun Englannissa. Hänen suurimpana saavutuksenaan voidaan pitää sairaanhoitajille ...
  • Flow'n hyödyntäminen videopeleissä 

   Karppanen, Aki (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Opinnäytetyössä tutkittiin aiemmista peleistä löytyneitä positiivisesti flow-kokemusten saavuttamiseen johtaneita pelielementtejä ja –mekaniikkoja ja pyrittiin toistamaan niitä erillisessä käytännön toteutuksessa. ...
  • Fotogrammetrinen metsänmittausmenetelmä 

   Korhonen, Lauri; Kuivalainen, Kyösti (2019)
   Drone- ja sensoriteknologian kehittyminen on mahdollistanut erilaisten uusien kaukokartoitussovellutusten kehittämisen. Metsätaloudessa tätä voidaan hyödyntää metsäninventoinnissa. Tässä opinnäytetyössä testataan ...
  • Fotorealismi Blenderissä ja Blend4Webissä : Karelia-amk:n CHP-voimalan 3D-visualisointi 

   Pietiläinen, Harri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa selainpohjainen 3D-visualisointi Karelia-ammattikorkeakoulun opetus- ja tutkimuskäytössä olevasta CHP-voimalasta. Toteutusvälineiksi valikoituivat Blender- ja ...
  • Fotorealistinen 3D-metsä ja stereoskooppinen lisä 

   Jääskeläinen, Jarmo (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia steresokooppisen 3D-metsän tekoprosessia ja tehdä huomioita sen teosta. Ensisijaisena näkökulmana oli tarkastella työtä elokuvantekijän intressien kautta. Opinnäytetyöhön kuuluu dynaamisen ...
  • FPC-MANUAALIN LAATIMINEN AATELITALO OY:LLE 

   Kärki, Aleksi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tässä opinnäytetyössä laadittiin Aatelitalo Oy:lle FPC-manuaali eli tehtaan sisäisen laadunvalvonnan käsikirja. FPC-manuaali tarvitaan osana aineistoa hakiessa yrityksen tuotannolle laadunvalvonnan sertifiointia. Laadunvalvonnan ...
  • Free Online Marketing Tools-Case: bab.la 

   Shakhova, Polina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   The aim of the present paper is to analyze the effectiveness of online marketing tools and their implementation with low or zero capital using the example of the internet-based company bab.la, which offers language learning ...
  • Freshdesk-asiakaspalveluohjelmiston käyttöönotto Cloudia Oy:ssä 

   Ikonen, Pekka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Opinnäytetyössä tutkittiin Freshdesk-asiakaspalveluohjelmiston käyttöönottoa Cloudia Oy:ssä. Tavoitteena oli selvittää, kuinka Freshdesk otetaan käyttöön Cloudia Oy:ssä. Lisäksi tavoitteena oli selvittää, mitä ominaisuuksia ...