Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu) - Selaus nimekkeen mukaan

Viitteet 1053-1072 / 5167

  • I.M.- JA S.C.- INJEKTIOIDEN ANTAMINEN : Teoriakoulutus Paiholan sairaalassa 

   Ikonen, Tomi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Lääkehoito on tärkeä osa psykiatristen sairauksien hoitoa. Onnistuneella ja toimivalla lääkehoidolla voidaan estää akuutteja psykoosijaksoja, toistuvia sairaustiloja sekä lyhentää sairausjaksoja. Lääkehoidolla voidaan myös ...
  • IBM Bluemix Retrieve and rank demo 

   Kontturi, Ville (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tässä työssä perehdytään ajankohtaisesti kiinnostavaan sekä vauhdilla nousevaan koneoppimisen (deep learning) suuntaukseen toteuttamalla aihealueeseen liittyvä sovellus käyttäen IBM:n Bluemix verkkoportaalista saatavilla ...
  • ICT-ALALLA TOIMIVAN PK-YRITYKSEN LASKUTUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN TOIMINTATUTKIMUKSELLA 

   Parkkonen, Henri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ja selvittää yrityksen laskutukseen liittyvä sisäinen prosessi.Laskutusprosessissa oli havainnoitu olevan turhia vaiheita ja prosessin yksinkertaistamiselle ja virtaviivaistamiselle oli ...
  • ICT-käyttötukipalvelujen palvelutasot ja mittarointi: case ICT-palvelualan pk-yritys 

   Kähkönen, Juho (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tässä opinnäytetyössä tutustutaan tietotekniikan palvelualan käyttötukipalvelujen laadun määrittelyyn ja mittaamiseen. Työssä selvitetään JHS-jaoston asettamat suositukset palvelutasoille sekä niiden mittaamiselle, ja ...
  • Ict-toimintojen johtamismallin kehittäminen pk-yrityksessä 

   Sarvi, Juha (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Tämä opinnäytetyö on tehty Kesla Oyj:n toimeksiannosta. Työn tavoitteena oli luoda liiketoimintastrategiaa tukeva johtamismalli pk-yrityksen tietohallinnosta vastaavalle organisaatiolle. Yrityksessä on käytössä ISO 9001 ...
  • ICT-työntekijän kehittyminen monimuototyössä 

   Jääskeläinen, Joel (2020)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli seurata ja pohtia opinnäytetyön tekijän kehitystä aloittelevasta tietoteknisen työskentelyn osaajasta taitavaksi suorittajaksi. Työ tehtiin 13 viikon mittaisella seurantajaksolla Avek ...
  • Ideasta demotuotteeksi 

   Jormakka, Jiri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tässä opinnäytetyössä kerrotaan tuoteidean matka ideasta demotuotteeksi. Tuotetta on kehitetty pitkälti kuunnellen demoasiakkaan tarpeita. Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena opinnäytetyönä ja sen produktina syntyi ...
  • Ideasta liiketoimintasuunnitelmaksi - Pelisa design 

   Rauma, Elisa (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   ytetyö kertoo aloittelevan vaatemerkin, Pelisa desiginin, brändin kehittämisestä ja idean muuttamisesta liiketoimintasuunnitelmaksi ja lopulta oikeaksi yritykseksi. Tietopohjassa avataan brändi-käsitystä ja näkökulmia, ...
  • Ideasta teokseksi, ponnahduslauta suomalaisen lastenkirjallisuuden maailmaan 

   Korhonen, Veera (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Opinnäytetyöni tarkoitus oli tutkia, miten lapset, aikuiset ja kirjailijat kokevat lastenkirjan, miten lastenkirjallisuus on kasvanut nykyisiin mittoihinsa ja minkälaiset lastenkirjat kiehtovat lukijaa. Sivuan työssäni ...
  • IDENTIFYING APPROPRIATE SMALL SCALE HARVESTING TECHNOLOGIES FOR COMMERCIAL SCALE BAMBOO FUEL CHIP PRODUCTION IN LAO PDR 

   Salakka, Jaakko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   The researches of mechanized bamboo felling do not exist and only available studies deal with manual felling. The objective of this thesis is to help identifying appropriate harvesting technologies for intended commercial ...
  • Identiteetinhallinnan ja henkilöydintiedon kehittäminen 

   Halonen, Kari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tutkimuksen tarkoituksena on havaita ja raportoida mahdollisia puutteita ja virheitä ulkoisten palveluntuottajien henkilöydintietojen käsittelyssä. Tutkimuksen tuloksena tuotetaan konkreettisia prosessien korjaustoimenpiteitä ...
  • Ideoita improvisointiin – etydejä jazzkitaralle 

   Hopponen, Jarno (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Toiminnallisen opinnäytetyön lähtökohtana on soittajan oman jazzimprovisoinnin kehittäminen säveltämällä etydejä. Työn puitteissa on sävelletty kolme jazztyylistä etydiä tunnettujen jazzstandardien harmonioiden pohjalta. ...
  • Ideoita Work Smart – Älykkäästi töihin -hankkeen kehittämiseksi 

   Hyvärinen, Jenni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Opinnäytetyö tehtiin Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n Work Smart – Älykkäästi töihin -hankkeelle. Kyseessä oli asiakastyytyväisyystutkimus, jonka tavoitteena oli kerätä tietoa hankkeen kehittämiseksi ja siten asiakastyytyväisyyden ...
  • "IHAN ALUKSI EN EDES YMMÄRTÄNYT, ETTÄ KYSE OLI SAIRAUDESTA EIKÄ TYTTÄREN ITSEPÄISYYDESTÄ" : Omaisten saama tieto ja tuki läheisen sairastaessa syömishäiriötä 

   Näätänen, Katja; Levälä, Lotta (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, saavatko syömishäiriöön sairastuneen omaiset mielestään tarpeeksi tietoa ja tukea läheistään hoitavilta sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilta. Työssä selvitettiin, minkälaista ...
  • ”Ihan turha soittaa kellekään viranomaisille” – SUOMALAISTEN MIESTEN KOKEMUKSIA PARISUHDEVÄKIVALLASTA JA AVUN HAKEMISESTA 

   Vattulainen, Piia (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tämän opinnäytetyön tehtävänä oli selvittää millaista väkivaltaa suomalainen mies kohtaa parisuhteessaan, miten hän sen kokee ja millaista apua väkivaltaa kohdannut mies kokee tarvitsevansa. Avunhakemisen näkökulmasta ...
  • ”IHMINEN ON KOHDATTAVA IHMISENÄ” - FYSIOTERAPEUTTIEN KOKEMUKSIA MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖTÄ SAIRASTAVAN ASIAKKAAN FYSIOTERAPIASTA 

   Sääksjärvi, Sanna; Lintu, Iira (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Mielenterveyden häiriöt vaikuttavat yksilön toimintakykyyn heikentävästi, minkä takia moni sairastunut joutuu jäämään pois työelämästä. Fysioterapeutit ovat toimintakyvyn ja liikkumisen asiantuntijoita, joiden ammattitaidon ...
  • Ihminen sisältä – Filmikuvia sisäisestä kauneudesta 

   Hyttinen, Jenni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Opinnäytetyö on toiminnallinen ja taiteellinen ja siinä paneudutaan sisäisen kauneuden ilmenemiseen valokuvattavissa henkilöissä. Tarkoituksena ei ole löytää kauneudelle selkeää selitystä tai vastausta, vaan perehtyä ...
  • "Ihmisen ei ole hyvä olla yksin" : Aamunavaukset yksinäisyydestä ja ystävyyden merkityksestä Joensuun lyseon lukion opiskelijoille 

   Jormanainen, Eerika; Päivinen, Sini-Helena (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Yksinäisyys on monen nuoren ongelma. Nuorista 19 prosenttia kokee itsensä yksinäiseksi, ja yksinäisyys vaikuttaa nuoren tulevaisuuteen kielteisesti. Vuonna 2010 tehdyn Kouluterveyskyselyn mukaan merkittävä osa pohjoiskarjalaisista ...
  • IIKÄÄNTYNEIDEN ELÄMÄÄ MAASEUTUKYLASSA - VIRIKKEITÄ JA PALVELUJA 

   Hyötyläinen, Arja; Ryynänen, Osmo (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ikääntyneiden kokemuksia arjesta ja asumisesta Jakokosken kylällä. Tavoitteena oli myös selvittää palvelujen sekä palveluasumisen tarvetta kyläyhdistyksen järjestämänä kylällä. ...
  • IISALMEN KAUPUNGIN HAJA-ASUTUSKOULUJEN ENERGIARATKAISU 

   Karppanen, Pentti (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä kehittämishanke toteutettiin yhdessä Iisalmen kaupungin tilapalvelun kanssa. Hankkeen tarkoituksena oli valita hajaasutusalueen kouluille nykyisen öljylämmityksen tilalle korvaava lämmitysmuoto, joka toimisi ...