Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu) - Selaus nimekkeen mukaan

Viitteet 1965-1984 / 5167

  • LAADUKAS KOULURUOKA AMMATTIOPISTO LUOVISSA 

   Kinnunen, Piia (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Ammattiopisto Luovin ravintolapalveluiden vuosien 2016―2018 toimintasuunnitelman tavoitteeksi on asetettu kouluruoan laadun parantaminen. Suunnitelma sisältää laadukkaan kouluruoan määrittelyn ja tuotteistamisen kestävän ...
  • LAADUKAS PEREHDYTTÄMINEN MIELENTERVEYSTYÖSSÄ - Perehdytyskansio Kuurnan Kartanon uusille työntekijöille ja opiskelijoille 

   Ryynänen, Asta; Saarinen, Noora (2020)
   Hyvällä kokonaisvaltaisella perehdytyksellä nopeutetaan uuden työntekijän perehtymistä työtehtäviin, työyksikköön sekä turvallisiin toimintatapoihin. Hyvin toteutetulla perehdytyksellä luodaan hyvä pohja työssä menestymiselle ...
  • Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään 

   Leminen, Mervi; Ruotsalainen, Marja-Liisa
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja B, oppimateriaaleja ja kokoomateoksia: 44 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Karelia-ammattikorkeakoulu ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä ovat strategisia kumppaneita, jotka ovat tehneet yhdessä pitkäjänteistä kehittämistyötä yhteisten tavoitteiden mukaisesti. Yhteistyö on konkretisoitunut ...
  • Laadulla tuloksiin - Metsä-Karvinen Oy:n laadunhallinta 

   Karvinen, Emilia (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Metsäalan rakennemuutokset ovat asettaneet puunkorjuuyritykset uusien haasteiden eteen. Kilpailukyvyn ja taloudellisen kannattavuuden parantamiseksi puunkorjuuyritysten on varmistuttava toimintansa laadusta vastatakseen ...
  • Laadun kehittäminen alaraaja-amputoidun asiakkaan protetisaatioprosessissa 

   Jääskeläinen, Heli (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2019)
   Alaraaja-amputoidun asiakkaan protetisointiprosessin monimutkaisuus todentuu asiakkaalle ja terveydenhuollon ammattilaisille epätietoisuutena prosessin eri vaiheista ja niissä tapahtuvista asioista sekä proteesin saamiseen ...
  • Laadun merkitys pienyrityksissä 

   Kiiski, Sakari (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Mistä johtuu, että toiset yritykset menestyvät kiristyvässä kilpailuympäristössä ja toiset taas eivät? Kysymys on vaikea eikä varmasti löydy yksiselitteistä vastausta. Yrittäminen ja yrittämisen riskit ovat suuret ja ...
  • LAADUN SEURANNAN- JA MITTARISTOJEN KEHITTÄMINEN ICT-PALVELUTUOTANNOSSA 

   Nousiainen, Kari; Pekkinen, Tomi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, millaisia palvelutuotannon mittaamisen sekä laadunhallinnan keinoja on tarjolla. Selvityksen pohjalta laadittiin ESH-Mediatri-palvelukuvaus, ESH-Mediatri-palvelutasosuositus sekä ...
  • Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen Premetec Oy:lle 

   Martikainen, Jorma (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tässä opinnäytetyössä rakennetaan ISO 9001:2015:n mukainen laadunhallintajärjestelmä metallialan koneistuspalveluja tarjoavalle yritykselle. Toiminta alihankintaportaassa edellyttää yritykseltä hyvää laaduntuottokykyä ja ...
  • Laadunhallintajärjestelmän suunnittelu ja rakentaminen sähköurakointiyritykselle 

   Pesonen, Lasse (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli rakentaa laadunhallintajärjestelmä Avot Sähkö Oy:lle. Opinnäytetyö sai alkunsa yrityksen tarpeesta kehittää toimintaansa sekä parantaa kilpailukykyään. Laadunhallintajärjestelmä ...
  • Laadunhallintasuunnitelman kehittäminen Liperin kunnan varhaiskasvatuksessa 

   Miinalainen, Sari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä näkyväksi varhaiskasvatuksen laatua yhteistyössä eri toimijoiden kanssa sekä kehittää Liperin kunnan varhaiskasvatuksen laadunhallinnan suunnitelmaa. Tavoitteena oli selvittää, ...
  • LAADUNVARMISTUKSEN KEHITTÄMINEN OSAVALMISTUKSESSA 

   Pussinen, Kimmo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli kehittää ja parantaa tuotannon osavalmistusta, jotta tuotteet olisivat tasalaatuisia ja laadullisesti parempia. Työ tehtiin toimeksiantajan pyynnöstä. Työn tarkoituksena oli löytää mahdollisia ...
  • LAAJA-ALAINEN RAKENTAMINEN 

   Piiparinen, Ari-Pekka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tässä opinnäytetyössä laadittiin ohje työmaanjohdolle työmaatoimintojen helpottamiseksi maantieteellisesti laajalla alueella toimiville rakennustyömaille. Laajalla rakentamisella tarkoitetaan työmaan suurta pinta-alaa ja ...
  • Laajan valtimoverikaasunäytteen säilyvyys muoviruiskussa 

   Laukkanen, Piia; Alanko, Annamari (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Verikaasututkimukset ovat erittäin tärkeitä, koska ne kertovat elimistön happiarvoista. Näitä tutkimuksia tehdään varsinkin potilaille, jotka ovat tehohoidossa tai pitkissä leikkauksissa. Näytteitä saapuu sairaaloiden ...
  • Laatua ja asiakasturvallisuutta osallistaen kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintaan 

   Miettinen, Kirsi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta on muuttumassa. Lakia vammaisuuden perusteella jär-jestettävistä palveluista ja tukitoimista uudistetaan. Kehitysvammaisten itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta vahvistetaan. ...
  • Laatua yhteistyöllä : opiskelijan laatuopas 

   Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu) (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
  • Laatujärjestelmän kehittäminen 

   Väänänen, Aaro (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Ouneva Oy:lle laadunhallintajärjestelmää. Yrityksellä oli käytössään toimiva standardien ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 mukainen laadunhallintajärjestelmä, mutta kehitettävää ...
  • LAATUJÄRJESTELMÄN KEHITYSTYÖ KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULUN RAKENNUSLABORATORIO 

   Keinonen, Petteri; Pajarinen, Jere (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Karelia-ammattikorkeakoulun Rakennuslaboratoriolle laadunhallintajärjestelmä. Laadunhallinjärjestelmää tullaan käyttämään tulevassa laboratorion sertifioinnissa. Opinnäytetyö pohjautuu ...
  • Laatujärjestelmän perusselvitys tuotannon osalta 

   Vilkki, Samuli (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä Karelia-Ikkuna Oy:lle perusselvitys tuotannon osalta tulevaa ISO 9001 -standardin mukaista laatujärjestelmää varten. Työn lopputuloksena valmistui prosessikuvaukset kustakin ...
  • Laatujärjestelmän uudistaminen 

   Vuorisalo, Henna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Laadunhallintajärjestelmän vaatimuksia käsittelevästä ISO 9001 -standardista on julkaistu päivitetty versio vuonna 2015. Opinnäytetyön tarkoituksena oli uudistaa kohdeyrityksen olemassa oleva laatujärjestelmä tämän standardin ...
  • Laatukäsikirja kantaville teräsrakenteille 

   Peltotupa, Matti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Opinnäytetyönä tehtiin laatukäsikirja ja siihen tarvittavat lomakkeet VRP Korjauspalvelut Oy:n alaisuudessa toimivalle metalliosastolle. Laatukäsikirjan teko mahdollisti CE-merkinnän hakemisen kantaville teräsrakenteille ...