Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu) - Selaus nimekkeen mukaan

Viitteet 4121-4140 / 5167

  • Taajamametsän hoitosuunnitelma Kontiolahden Ukonvaaran ulkoilualueelle 

   Kokkonen, Jussi (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön aiheena oli taajamametsän hoitosuunnitelman laatiminen Kontiolahden Lehmossa sijaitsevaan ulkoilumetsään. Hoitosuunnitelmassa huomioitiin kaavoituksen määräykset sekä kunnan mielenkiinto ulkoilualueiden ...
  • Taajuusmuuttajien käyttö ja vianetsintä 

   Puustinen, Jussi (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Enocellin sellutehtaalla on useita taajuusmuuttajien malleja ja laitesukupolvia, jotka vioittuvat harvoin ja joiden viat ovat usein monimutkaisia. Koska taajuusmuuttajien käyttö- ja vianselvitysohjeille ei ollut tiettyä ...
  • Taidekäsityöverkkokaupan konseptointi 

   Haukka, Joonas (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Verkkokauppaa on monenlaista ja kaupankäynti verkossa lisääntyy koko ajan. Myös taidekäsityötuotteiden myynti on siirtynyt fyysisistä putiikeista Internetiin. Työn tavoitteena oli selvittää, minkä tyyppinen ...
  • Taikaa työssä : Kokemuksia metsureiden sähköisestä työaikakirjanpidosta Metsähallituksen Pohjanmaan alueella 

   Keränen, Pekka (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Metsäalan rakennemuutoksen vaikutukset näkyvät myös metsureiden työssä. Työ on viime vuosina muuttunut hakkuutyöstä enemmän metsänhoitotöiden suuntaan. Viimeisin suuri muutos on ollut metsureiden siirtyminen sähköiseen ...
  • Taimien syönninestoaineiden testaus cafeteria-kokeella 

   Tuononen, Jarkko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Hirvieläinvahingot taimikoissamme aiheuttavat vuosittain kustannuksia ja merkittäviä puuntuotannollisia tappioita. Näiden vahinkojen vähentämiseksi haetaan jatkuvasti entistä parempia menetelmiä. Taimien syönninestoaineiden ...
  • Taimikon varhaishoitokampanjan vaikuttavuus Pohjois-Karjalan alueella 

   Vanhatalo, Maija (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Taimikon varhaishoitotyö on merkittävä työlaji kiertoajan alussa. Sen tekemättä jättämisen voi havaita metsässä aina päätehakkuuvaiheeseen saakka. Varhaishoidossa kasvatettavalle taimelle annetaan riittävästi elintilaa ...
  • Taimikonhoidon ennakkohinnoittelu 

   Forsman, Asta (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tässä opinnäytetyössä on selvitetty taimikonhoidon ennakkohinnoittelun onnistumista valokuvien perusteella. Työssä tarkastellaan myös kasvatettavan taimikon keskipituuden, valokuvia arvioivan metsätoimihenkilön työkokemusvuosien ...
  • Taimikonhoidon kiinteän hinnoittelun kehittäminen 

   Vartiainen, Kimmo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Taimikonhoitopalvelulle ei tavallisesti ole tarjottu yhtä kiinteää hintaa, sillä siihen vaikuttavia muuttujia on useita. Työmaiden ominaisuuksissa voi olla paljon vaihtelua. Kiinteällä hinnoittelulla olisi markkinoinnissa ...
  • Taimiva-tuotemerkin tuotteistusprosessi 

   Valve, Noora (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Opinnäytetyön aiheena on Taimiva-tuotemerkin tuotteistus, joka kattaa Taimiva-tuoteperheen tuotteiden suunnittelun ja Taimiva-brändin rakentamisen. Tuotteistus tähtää Taimiva-tuoteperheen lanseeraukseen, joka tapahtui ...
  • Taiteilijaverkkosivuston kehittäminen 

   Rokkanen, Joni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämä toiminnallinen opinnäytetyö käsittelee kuvataiteilija Tiia-Mari Kolibrin taiteilijaverkkosivujen kehitystyötä. Projekti toteutettiin toimeksiantona syystalvella 2016. Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa toimeksiantajan ...
  • Taitokorttelin Joulukylän kehittäminen 

   Mertanen, Minna; Hankilanoja, Riina (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Toiminnallisen opinnäytetyömme tehtävänä oli Taitokorttelin Joulukylä-tapahtuman kehittäminen. Taitokortteli toimii Joensuussa ja sen toiminnasta ja tapahtumista vastaa toimeksiantajamme Taito Pohjois-Karjala ry. Työmme ...
  • Taitokorttelin tapahtumien vuosisuunnitelma ja markkinointisuunnitelma 

   Kokkonen, Anne (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tehtävänä on tapahtumien vuosisuunnitelman ja markkinointisuunnitelman tekeminen. Työ on tehty Joensuun keskustassa sijaitsevalle käsityö-, matkailu- ja kulttuurikohteelle, Taitokorttelille. Työn toimeksiantajana ...
  • TAJUTTOMUUDEN YLEISIMMÄT SYYT JA TAJUTTOMAN POTILAAN ENSIHOITO : Diaesitys hoitotyön opiskelijoille 

   Patronen, Juuso (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tajuttomuuden syyn selvittäminen ja tajuttoman potilaan peruselintoimintojen turvaaminen ovat keskeisiä hätätilapotilaan hoidon osa-alueita. Hätätilapotilaan hoito alkaa akuuttihoitotyössä yleisimmin käytetyn ABCDE-muistisäännön ...
  • Talokatsastus 

   Sallinen, Juhana; Tarnanen, Mikko (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Itä-Suomen Jokiväri Oy:lle uudenlainen palvelukonsepti nimeltään Talokatsastus. Työn tavoitteena oli selvittää katsastuksessa tarkastettavat rakenteet ja luoda niiden pohjalta ...
  • Talonpoikaistyylisen kalustetarrasarjan suunnittelu 

   Peltonen, Iiris (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyöni aiheena oli suunnitella kalustetarrasarja mukaillen talonpoikaistyyliä yritykselle Design Bead. Työ alkoi tiedonhankinnalla, johon kuului yrityksen tuotevalikoiman ja arvomaailman kartoitus sekä laaja ...
  • Talonrakennuksen kustannustieto 2014 -ohjelman hyödyntäminen kustannuslaskennassa 

   Jehkonen, Ville (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyö tehtiin eräälle pienelle laskentatoimistolle. Opinnäytetyössä tutkittiin asuinkerrostalokohteen hinnoittelua kahdella eri hinnoitteluohjelmalla. Tavoitteena oli tutkia Taku 2014 Kustannustieto -ohjelmalla ...
  • Talonrakennuksen perustusvaiheen laadunvarmistus 

   Hiltunen, Jaakko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään aihetta perustusvaiheen laadunvarmistus. Laadun-varmistus yleisesti sekä erityisesti perustusvaiheen laadunvarmistus on tärkeä aihe, koska perustusvaiheessa tehtyjä virheitä on myöhemmin ...
  • Talopaketin pystytysoppaan laatiminen 

   Launonen, Veli-Juhani (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön aiheena oli talopaketin pystytysoppaan laatiminen 24House Oy:lle. Opas tullaan luovuttamaan yrityksen asiakkaille ja asennusryhmille. Yritys myy pre-cut-menetelmällä valmistettuja talopaketteja, joiden ...
  • Talotekniikka-alan osaamisen muutostarpeet ja niiden vaatima koulutusympäristöjen kehittäminen 

   Soini, Tuomo (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Ilmastonmuutos ja sen hillitsemisen vaatimat toimenpiteet edellyttävät toimintatapojen muutoksia myös talotekniikka-alalla. Tämän työn tarkoituksena oli selvittää lämmitystekniikan alalla toimivien yritysten ja oppilaitoksen ...
  • Taloudellinen ja tehokas työskentely studiossa 

   Korander, Tuomo (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyössä käsitellään taloudellista työskentelyä äänitysstudiossa. Tavoitteena opinnäytetyössä on esitellä nykyaikaisia työskentelytapoja, jotka lisäävät työskentelyn tehokkuutta studiossa. Keinoja käsitellään tuottajan ...