Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu) - Selaus nimekkeen mukaan

Viitteet 5027-5046 / 5167

  • XBRL-MUOTOISEN TIEDON HYÖDYNTÄMINEN TILINTARKASTUKSESSA 

   Lehikoinen, Tiia; Huusko, Pauli (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tilintarkastusala on vahvassa murrosvaiheessa koko taloushallinnonalan kanssa. Kirjanpito kehittyy koko ajan kohti digitaalista muotoa ja yhä useammin se on rakenteellisessa muodossa. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on ...
  • Y-sukupolven johtaminen kohdeyrityksessä 

   Justander, Laura (2019)
   Opinnäytetyön aiheena oli Y-sukupolvi ja sen näkemys työelämästä ja johtamisesta. Y-sukupolvi määritellään ensimmäiseksi digitaaliseksi sukupolveksi. Sen edustajat ovat syntyneet 80-luvun alun ja 90-luvun loppupuolen ...
  • YDINOSAAMISEN MÄÄRITTÄMINEN JA SÄILYTTÄMINEN PIENISSÄ ENERGIAYHTIÖISSÄ 

   Hartikainen, Petri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Tämän työn tavoitteena oli löytää pienten energiayhtiöiden liiketoimintaa tukevia ydinosaamisia. Kehittämistehtävässä tutkittiin mitkä ovat strategisesti tärkeitä ydinosaamisia, jotta pienet yhtiöt voisivat toimia itsenäisesti ...
  • Yhden soittajan ja sävellyksen tarina : Oppiminen osana kantelesävellystä 

   Ruotanen, Aino (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata miten säveltämistä voi käyttää oppimisen apuvälineenä. Työssä keskityttiin nimenomaan säveltämiseen konserttikantelelleella, ja siinä käsitellään näin ollen myös kanteleen historiaa ...
  • Yhdenvertaisuuden edistäminen työpaikoilla 

   Asikainen, Jussi-Petteri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyössä perehdytään yhdenvertaisuuteen, sekä sen edistämiseen työpaikoilla. Työssä käsitellään yhdenvertaisuuteen liittyviä lakeja, viranomaisia, sekä esitellään tapauksia joissa yhdenvertaisuutta on loukattu. Työn ...
  • ”YHDESSÄ AINA PAREMPI” – LASTEN VUOROVAIKUTUSTAITOJA JA YHTEISTYÖTÄ PARANTAMASSA 

   Riikonen, Enni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön keskiössä on erään itäsuomalaisen päiväkodin lapsiryhmän yhteistyökyvyn ja vuorovaikutustaitojen lisääminen ja vahvistaminen. Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda päiväkotiin lasten ...
  • YHDESSÄ ONNISTUMISIIN : Nuorten savuttomuuden edistäminen ryhmätoiminnan avulla 

   Vänskä, Juha (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tiivistelmä Ammattiopistoissa opiskelevat nuoret tupakoivat enemmän kuin lukiolaiset, ja tupakointi alkaa monesti oppilaitoksessa opiskelun aloittamisen yhteydessä. Ensimmäiset tupakat poltetaan kaveriporukassa, ja nopeasti ...
  • YHDISTELMÄAJONEUVOJEN PAINORAJAMUUTOS SAHATAVARAKULJETUKSESSA 

   Haavisto, Mikko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Yhdistelmäajoneuvojen painorajojen nostamisen muutos astui voimaan 1.10.2013. Valtionneuvoksen asetuksen 23. pykälän mukaan yhdistelmäajoneuvon kokonaismassaa voi nostaa 60 tonnista aina 68 tonniin asti pelkällä katsastuksella. ...
  • Yhdistyksen talousohjeistus : Oppaan laatiminen poliittisen puolueen paikallisyhdistykselle 

   Immonen, Sonja; Ruotsalainen, Sanna-Riikka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli toimeksiannosta toteuttaa yhdistykselle opas taloudenhoitoon. Tavoitteena oli oppaan toteuttaminen niin, että sitä voidaan käyttää myös perehdytyksen apuvälineenä. Opinnäytetyö on toiminnallinen. ...
  • YHDISTYS VAIKEASTI TYÖLLISTETTÄVIEN TYÖNANTAJANA : Yhdistysten yhteisen perehdyttämismallin kehittäminen 

   Juvonen, Helena (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Yhdistykset työllistävät palkkatuella merkittävän osan vaikeasti työllistettäviä ja pitkäaikaistyöttömiä työnhakijoita yhdistysten erilaisiin työtehtäviin. Työnantajana toimimiseen liittyy lukuisia velvoitteita, joista ...
  • Yhdistystoiminnan muutos - Kansalaistoiminnasta palvelujen tuottajaksi 

   Vauhkonen, Tiina (2019)
   Tiivistelmä Tässä opinnäytetyössä kuvattiin Perheidenpaikka ry:n toimintaa sen aloittamisesta nykyhetkeen. Lastensuojeluyhdistyksessä on toiminut sekä vapaaehtoisia että palkattua henkilöstöä lapsiperheiden tukena. ...
  • Yhdistystoiminnan rahoittamisen toteuttaminen -opas pienelle ja aloittavalle yhdistykselle 

   Pursiainen, Taina; Nousiainen, Mervi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen Moni-JAKE-hankkeen toimeksiannosta toteuttaa kaksi yhdistystoiminnan rahoitusopasta. Laajempi opas on tietosisällöltään teoreettisempi ja yksityiskohtaisempi. ...
  • Yhdyskunnan vesihuoltolaitoksen verkkojen ulkopuolisten kiinteistöjen veden-hankinta ja jätevedenkäsittely kantovesipaikoiksi rakennetuilla kiinteistöillä Savonlinnassa 

   Käyhkö, Heidi (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyössä käsitellään kantovesipaikoiksi rakennettujen kiinteistöjen vedenhankintaa ja jätevedenkäsittelyä vuosina 2002-2009 Savonlinnan kaupungin alueella. Työn tarkoituksena on selvittää, kuinka paljon ja miten ...
  • YHDYSKUNTAJÄTTEEN KAATOPAIKAN SULKEMINEN JA KAA-TOPAIKKOJA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ - Case Kitee Sopensuo 

   Räsänen, Jari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Tiivistelmä Opinnäytetyön aiheena oli selvittää kaatopaikkoja ohjaavaa lainsäädäntöä, sekä tutkia kaatopaikkaan liittyviä prosesseja ja rakenteita. Työssä käydään läpi kaatopaikkajätteen luokittelua, kaatopaikan elinkaarta, ...
  • YHDYSKUNTAPALVELUN PÄIHDEHUOLTOJAKSO, KOKEMUSTIETOA POHJOIS-KARJALASTA 

   Tolonen, Sami; Jalkanen, Aki (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalue on asettanut vuodelle 2013 tulostavoitteeksi päihdepalveluiden kartoituksen, joka sisältää muun muassa selvityksen päihdehuoltojaksojen toiminnasta. Tulostavoitteen kannalta ...
  • Yhdysvaltalaisen televisiolähetystoiminnan vaikutus Vietnamin sotaan 

   Virratvuori, Pietari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tässä opinnäytetyössä selvitetään Yhdysvaltalaisen televisiolähetystoiminnan vaikutusta Yhdysvaltojen toimintaan Vietnamin sodassa vuosina 1964 – 1973. Tarkoituksena on selvittää, miten tärkeä rooli Vietnamin sodan ...
  • YHTEINEN LEIKKIPUSSI – Lasten osallisuuden edistäminen alle kolmevuotiaiden päiväkotiryhmässä 

   Ruti, Minna (2019)
   Toiminnallisen opinnäytetyöni aiheena oli osallisuuden edistäminen alle kolmevuotiaiden päiväkotiryhmässä. Työn tarkoituksena oli mahdollistaa erään joensuulaisen päiväkodin alle kolmevuotiaiden ryhmän lapsille osallisuuteen ...
  • Yhteiskunnallisen yrittämisen mahdollisuudet Kiihtelysvaarassa 

   Tiittanen, Marja (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytteessä tutkitaan yhteiskunnallista yrittämistä mahdollisuutena luoda uusia ja monitoimijaisia tuotannon malleja, joilla voitaisiin turvata maaseutualueiden palvelut. Toimeksiannon taustalla vaikuttavat kiristyvä ...
  • Yhteiskäyttöautoiluyrityksen liiketoimintasuunnitelma 

   Myyry, Joonas (2020)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia perustettavalle yritykselle liiketoimintasuunnitelma. Perustettavan yrityksen tavoitteena on luoda täysin uusi liiketoimintamalli yhteiskäyttöautoilun markkinoille. Liiketoimintasuunnitelman ...
  • Yhteismetsän perustaminen 

   Snellman, Juho (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Metsänomistajien ikääntyessä ja heidän alkaessaan siirtää metsäomaisuuttaan seuraaville sukupolville tulee ajankohtaiseksi miettiä, mikä olisi sopiva metsänomistusmuoto jälkipolville. Yhteismetsä tarjoaa hyvän vaihtoehdon ...