- Selaus nimekkeen mukaan Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu)

Viitteet 1053-1072 / 5308

  • Hybridimobiilisovelluksien laajentaminen eri mobiilikäyttöjärjestelmille 

   Mononen, Matti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyössä tarkastellaan niin sanottuja hybridimobiilisovelluksia ja niiden laajentamista eri mobiilikäyttöjärjestelmille. Opinnäytetyössä selvitetään, mitä hybridimobiilisovellukset ovat sekä mitä hybridimobiilisovelluksen ...
  • Hydrauliikan etävalvontatietojen hyödyntäminen ennakoivassa kunnossapidossa 

   Vänskä, Henri (2019)
   Opinnäytetyön tehtävänä oli poimia toimeksiantajan valmistamien koneiden hydrauliikan etävalvontatiedoista kunnossapidon kannalta hyödyllisiä huomioita. Opinnäytetyössä selvitettiin myös, mitä rajoitteita nykyisessä ...
  • Hydraulisäiliön hitsauksen siirtäminen robottihitsaukseen 

   Havukainen, Samuli (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli hydraulisäiliön hitsausprosessin siirtäminen robottihitsaukseen. Työ rajattiin koskemaan osien uudelleensuunnittelua ja hitsausjigin suunnittelu. Säiliön osat täytyi muuttaa robottihitsaukseen ...
  • Hyperlapse-kuvaamisessa käytettävät tekniikat 

   Kortelainen, Tuomas (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyössä perehdytään järjestelmäkameralla toteutettuun hyperlapse-kuvaukseen, ja käytettäviin kamera- ja kuvaustekniikoihin. Opinnäytetyöni tavoite on koota tietoa hyperlapse-kuvauksesta. Työ tarkastelee jatkuvuuden ...
  • Hypokoiratietoisuuden lisääminen- posteri hypokoirista Joensuun Seudun Diabetes ry:lle 

   Karhu, Bettina-Sofia (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Yli puoli miljoonaa suomalaista sairastaa diabetesta. Diabetes on sokeriaineenvaihduntasairaus, jonka päätyyppejä ovat tyypin 1 diabetes, tyypin 2 diabetes ja raskausdiabetes. Diabeetikon omahoidon tueksi voidaan kouluttaa ...
  • Hypotermia : Hypotermiamateriaali sairaanhoitajaopiskelijoiden opetukseen 

   Asikainen, Henri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Hypotermia on tila jossa elimistön ydinlämpö on pudonnut. Hypotermia eli alilämpöisyys on tila jossa elimistön ydinlämpö on alle +35 celsius-astetta. Tapaturmainen hypotermia on aina vakava ja vaarallinen henkeä uhkaava ...
  • HYPOTONISEN JA HYPERTONISEN LAPSEN MOTORISEN KEHITYKSEN TUKEMINEN – opaslehtiset vanhemmille 

   Hirvonen, Jonna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tutkimuksien mukaan monipuolinen käsittely edistää lapsen motorista kehitystä. Motoriset taidot ovat yhteydessä lihasjäntevyyteen. Muuttunut lihastonus hypotonian tai hypertonian muodossa on riski lapsen kehitykselle, ja ...
  • Hyvinvointia edistävä musiikinkuuntelupiste Voimalan hyvinvointikulmaan 

   Tourunen, Roosa (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä suunniteltiin tammikuussa 2015 avattavaan hyvinvointikulmaan musiikinkuuntelupiste, jonne toteutettiin kuunneltavaksi neljä ääniteosta. Työn toimeksiantajana toimi Karelia-ammattikorkeakoulun ...
  • Hyvinvointia Punkaharjun ja Kolin kansallismaisemissa -matkapaketin suunnitteleminen 

   Turunen, Nelli (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee hyvinvointimatkailua sekä matkailutuotteen tuotteistamista. Se toteutettiin työelämälähtöisesti Punkaharjun Luontomatkailu Oy:lle, ja sen tarkoituksena oli tuoda Punkaharjun ja Kolin alueen ...
  • Hyvinvointialan liiketoimintamahdollisuudet 

   Hallikainen, Jenni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Terveys ja sen edistäminen ovat nousseet maailmanlaajuisiksi trendi-ilmiöiksi. Nykypäivän ihmiskuva ja elämäntyylin nopeatahtisuus ovat nostaneet kasvavaan suosioon arkielämän hyvinvointia ja jaksamista parantavat palvelut, ...
  • Hyvinvointimatkailupakettien tuotteistaminen : Case Hyvärilän nuoriso- ja matkailukeskus 

   Rantanen, Anniina; Väyrynen, Karoliina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Hyvärilän nuoriso- ja matkailukeskus, joka sijaitsee Nurmeksessa. Tavoitteena oli kehittää hyvinvointimatkailun palvelukonsepteja, jotka pohjautuvat Hyvärilän aktiviteetti- ja ...
  • Hyvä hallinto Kelan asiakaspalvelussa 

   Tolvanen, Karoliina (2020)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, millaista viranomaisen asiakaspalvelun tulee olla, jotta hallintolaissa (434/2003) säädetyt hyvän hallinnon periaatteet täyttyvät. Hallintolain tarkoituksena on toteuttaa ja edistää ...
  • Hyvä perehdyttäminen ensihoidossa lisää potilasturvallisuutta : Perehdytyskansio Kontiolahden paloasemalle 

   Nevalainen, Pekka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Laadukas ja hyvin tehty perehdyttäminen helpottaa uuden työntekijän työn aloittamista, ja sillä luodaan parempi pohja kestävälle työsuhteelle. Perehdyttäminen kuuluu lainsäädännössä työpaikan vastuisiin. On hyvä muistaa, ...
  • HYVÄ SAATTOHOITO Perehdytyskansio Hoivakoti Helmen henkilökunnalle 

   Mähönen, Miili; Matilainen, Tero (2019)
   Saattohoito ajoittuu kuolevan ihmisen oletettuihin viimeisiin päiviin tai viikkoihin sekä kuoleman jälkeisiin hetkiin. Saattohoidon tarkoituksena on mahdollistaa hyvä kuolema, auttaa ja helpottaa kuolemaa edeltäviä kipuja ...
  • Hyvä saattohoitoympäristö on kaikkien etu : Opas suunnittelutyöhön 

   Väyrynen, Katja
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja B:39 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Palliatiivisen- ja saattohoidon osaamisen vahvistaminen ja rakenteiden kehittäminen asiantuntijayhteistyönä Pohjois-Karjalan maakunnassa (Paletti) -hankkeessa on kehitetty saattohoitoympäristöä näyttöön perustuvaan ...
  • Hyvä tapa markkinoinnissa 

   Ruokolainen, Petri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Opinnäytetyössä tarkasteltiin sitä, millaista on hyvän tavan mukainen markkinointi kuluttajansuojalain mukaan, sekä hyvän tavan mukaisuuden valvontakeinoja eli lakisääteistä kuluttaja-asiamiestä, markkinaoikeuden toimintaa, ...
  • Hyvä vastaanotto-malli Lieksan terveyskeskuksessa : Esite Lieksan kaupungin asukkaille poliklinikan palveluista 

   Oinonen, Marjo; Suominen, Juhani (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Ammattitaitoisen hoidontarpeen arvioinnin merkitys on suuri perusterveydenhuollossa. Ohjaamalla ja opastamalla kuntalaisia oikein, saadaan aikaan säästöjä työresursseihin ja yleisiin terveyspalvelujen kustannuksiin. ...
  • HYVÄN HALLINNON TOTEUTTAMINEN VIRKAMIEHEN VIRKAVELVOLLISUUTENA 

   Summala, Elli (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tässä opinnäytetyössä perehdytään virkamiehen näkökulmasta hallintolain(434/2003) mukaiseen hyvään hallintoon. Työssä käsitellään hallintomenettelyä, virkamiehen virkavelvollisuuksia sekä hyvän hallinnon osa-alueita ...
  • Hyvän ikäasumisen innovaatioalusta : Kehitysympäristöjä ja käyttäjätietoa hyödyntämällä 

   Kälviäinen, Mirja
   Pohjois-Karjalan ammatikorkeakoulun julkaisuja C:68 (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Hyvän ikäasumisen monituottajaisia liiketoimintamalleja on kehitetty yhdessä kahdentoista yrityksen ja eläkeläisjärjestön kanssa. Yhteiskehittäminen toteutui Tekesin Rakennettu ympäristö –ohjelman erillishaun rahoituksella, ...
  • Hyvän pakkauksen jäljillä 

   Multanen, Kati (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyön aiheena on pakkaussuunnittelu ja sen monet roolit elinkaaren aikana. Opinnäytetyö koostuu tietoperustasta ja toiminnallisesta osuudesta. Tietoperustassa paneudutaan tiedonhankintaan, jossa on kerätty tietoa ...