Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu) - Selaus nimekkeen mukaan

Viitteet 1292-1311 / 5198

  • Jippo Futiskingi -lautapelin lanseeraus 

   Tahvanainen, Timo (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyössä selvitettiin, mitä vaaditaan menestyksekkääseen uuden tuotteen lanseeraamiseen. Opinnäytetyön taustalla on loppuvuodesta 2009 toteutettu projekti, jossa työn toimeksiantaja Jippo Ry. lanseerasi uuden ...
  • JNS Korttelijuhla : Marketing materials for an event 

   Jaakkonen, Ia-Päivikki (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   This is a functional thesis in which marketing materials and webpages are created for the JNS Korttelijuhla event for the year 2015. JNS Korttelijuhla needed to broaden the ways of marketing the event and for that reason ...
  • Job satisfaction: four case companies operating in forestry 

   Turpeinen, Marianne (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Abstract This thesis studies the job satisfaction of production employees in four forestry companies, whose names shall remain confidential. Three of the case companies are Finnish and one is Russian. The satisfaction of ...
  • Joe rock n’ trad -musiikkifestivaalin visuaalinen ilme 2013 

   Mustonen, Arttu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Opinnäytetyön aiheena on visuaalisen ilmeen, logon, värimaailman sekä muotokielen ja verkkosivujen suunnitteleminen Joensuun konservatorion vuonna 2013 järjestämälle Joe rock n’ trad -musiikkitapahtumalle. Tapahtumalla ei ...
  • Joen Labyrintti –- Yhteisöllinen katutaideteos 

   Kainulainen, Paula (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tiivistelmä Opinnäytetyössäni havainnollistan katutaiteen tarkoitusta ja sen positiivisia vaikutuksia kaupunkiyhteisöihin. Pohdin katutaiteen kulttuurillista arvoa sekä sen merkitystä kulttuuri-identiteetin vahvistajana, ...
  • Joen Yawara ry:n 50-vuotisjuhlaleiri ja iltajuhla 

   Heikkinen, Miia (2019)
   Judo on yksi maailman suosituimmista kamppailulajeista. Suomessa judon harrastajia on runsaasti, ja judotoiminta on hyvin aktiivista. Suomessa on vuosittain paljon judokilpailuja, koulutuksia ja leirejä. Joensuuhun judo ...
  • Joensuu-Jukolan markkinointi pop up -markkinointipisteillä 

   Karppanen, Meri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee tapahtuman markkinointia pop up -pisteitä markkinointikeinona käyttäen. Toteutin yhdessä projektiryhmän kanssa kymmenen pop up -pistettä, joiden tarkoituksena oli lisätä suunnistustapahtuma ...
  • Joensuulaisten ikääntyneiden kokemuksia kotisairaanhoidon palvelusetelistä 

   Karvonen, Heidi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Palvelusetelin periaatteena on asiakaslähtöisyys, jonka tarkoituksena on muun muassa tukea ikääntyneen kotona asumisen palvelujen järjestämistä. Setelin tavoitteena on lisätä ihmisten valinnanvapautta sekä monipuolistaa ...
  • Joensuulaisten lapsiperheiden arjen hyvinvointi : Kokemustietoa SOHVI-hankkeessa 

   Kortelainen, Piia; Pennanen, Tuija (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Suomessa tarvitaan perinteisen tilastotiedon rinnalle aiempaa monipuolisempaa tietoa ihmisten hyvinvoinnista. Eri elämäntilanteissa olevien ihmisten kokemustietoa voidaan hyödyntää arjen hyvinvoinnin selvittämiseksi. ...
  • Joensuulaisten lapsiperheiden äitien näkemyksiä omasta hyvinvoinnistaan 

   Keränen, Anniina; Repo, Hanna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Opinnäytetyössä tarkastellaan joensuulaisten lapsiperheiden vanhempien ajatuksia ja kokemuksia omasta hyvinvoinnistaan ja elämäntilanteestaan. Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastatteluin haastattelemalla erään joensuulaisen ...
  • Joensuulaisten pk-yritysten kansainvälistymisen haasteet ja mahdollisuudet 

   Karppinen, Tea (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää joensuulaisten pienten ja keskisuurten yritysten näkökulmasta kansainvälistymiseen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia. Näitä kokemuksia verrattiin samasta aiheesta saatuihin ...
  • Joensuun alueen kuntosaliyritysten markkinointiviestintä 

   Mäkelä, Atte; Kuronen, Olli (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tämän tutkimuksellisen opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten Joensuun alueen kuntosaliyritykset hyödyntävät digitaalista markkinointia ja sosiaalista mediaa liiketoiminnassaan. Tutkimuksessa selvitettiin ...
  • Joensuun ammattiopistojen kestävän kehityksen nykytila kestävän johtamisen näkökulmasta 

   Virnes, Jouni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin Joensuun ammattiopistojen kestävän kehityksen nykytilaa ja sen kestävää johtamista. Tutkimus hyödyntää opiskelijoiden ja opetushenkilöstön näkemyksiä kestävän johtamisen toteutumisesta ...
  • Joensuun energiatase 2016 

   Kärmeniemi, Suvi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Opinnäytetyössä selvitettiin Joensuun kokonaisenergiankulutus ja energian loppukulutus sektoreittain vuonna 2016. Energiatase sisälsi sähkön- ja lämmöntuotannon sekä -kulutuksen lisäksi liikennepolttoaineiden kulutuksen. ...
  • Joensuun helluntainuorten verkkoviestinnän kehittäminen 

   Laasonen, Katja (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Seurakuntien tulee tavoitteidensa toteutumiseksi valjastaa käyttöönsä sosiaalisen median viestintäkeinot. Opinnäytetyön tarkoitus on selvittää kuinka Joensuun helluntainuorten verkkoviestintää voisi kehittää ja mitä tarpeita, ...
  • Joensuun kaupungin alueen jätevirrat ja jätehuollon hiilijalanjälki vuonna 2016 

   Rytilahti, Ilari; Sahlman, Mikko (2019)
   Opinnäytetyössä selvitettiin Joensuun kaupungin alueella vuonna 2016 syntyneet jätevirrat ja jätehuollon hiilijalanjälki. Työssä käytettävät jätetiedot koostuivat Joensuun kaupungin alueella toimivien ympäristölupavelvollisten ...
  • Joensuun kaupungin dendrologisen puiston tunnettuuden lisääminen 

   Hiltunen, Nella-Maria (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Puistoilla on suuri merkitys nykypäivän kaupunkikuvassa. Joensuun kaupungin kasvitieteellinen puisto sijaitsee Linnunlahden kaupunginosassa ja se on vilkkaan ulkoilureitin varrella. Opinnäytetyössä käsitellään vain alueen ...
  • Joensuun kaupungin hallintorakenneuudistus 2013 

   Piironen, Timo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tiivistelmä Opinnäytetyön aihe oli Joensuun kaupungin hallintorakenneuudistus 2013. Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää uudistuksen tuomia kokemuksia Joensuun kaupungin toiminnasta ja selvittää oliko hallintorakenneuudistus ...
  • Joensuun kaupungin jätehuoltokohteiden jätehuoltosuunnitelma 

   Korhonen, Veikko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyössä laadittiin jätehuoltosuunnitelma Joensuun kaupungin teknisen keskuksen jätehuoltokohteista. Jätehuoltosuunnitelma pitää sisällään jätehuollon nykytilan kartoituksen, jätehuollon ohjeistuksen sekä tekniselle ...
  • Joensuun kaupungin kaupunkiympäristön yhteistyön kehittäminen 

   Pihlapuro, Sanna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena on ollut parantaa Joensuun kaupungin kaupunkiympäristön toimialan sisäistä yhteistyötä sekä yhteistyötä kaupunkiorganisaation muihin toimialoihin. Vuoden 2017 alussa voimaan astunut organisaatiouudistus ...