Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu) - Selaus nimekkeen mukaan

  • 2D Game Development With Unity 3D : Case study: Icemare 

   Saarelainen, Taavi; Pakarinen, Miika (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   The aim of the thesis is to study the functionality of third party 2D frameworks with the Unity game engine. The thesis discusses the advantages and disadvantages these frameworks have. A series of performance tests were ...
  • 2D motion tracking 

   Hiltunen, Toni (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyö käsittelee liikkeen tallennusta 2D motion tracking -työkalulla. 2D motion trackingillä videokuvasta voidaan tallentaa jälkikäsittelyssä kameran tai jonkin kuvassa näkyvän kohteen liike. Tallennettua ...
  • 3-6-vuotiaan lapsen kohtaaminen terveyskeskuksen vastaanotolla 

   Treuthardt, Niina; Sutinen, Niina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Lastenhoitotyö on haastavaa ja vaatii erityisosaamista. Lapsi ei aina kykene ilmaise-maan itseään kehitysvaiheensa vuoksi niin, että kaikki hänen oireensa, tuntemuksensa ja toiveensa tulisivat ymmärretyiksi. Kohtaamiset ...
  • 360-videokuvaus alusta loppuun 

   Reinikainen, Jesse (2020)
   Opinnäytetyö käsittelee 360°-videokuvausta. Aihe on ajankohtainen, sillä 360-videokuvaus menetelmänä yleistyy ja kehittyy. Opinnäytetyössä käsitellään tuotannon vaiheita, historiaa, käyttötarkoitusta ja keskeisiä termejä. ...
  • 3D modelling and Virtual Reality as a Tool for Presenting Architecture to a Customer 

   Mosunova, Mariia (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Nowadays, modern technologies are becoming more and more developed and they are used in different fields. Virtual reality is a new technological boom. Subsequently, it is possible to combine virtual reality and the design ...
  • 3D-elokuva äänisuunnittelijalle - uhka vai mahdollisuus? 

   Tigerstedt, Simo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Opinnäytetyössä tutkitaan 3D-elokuvaa äänisuunnittelijan näkökulmasta ja tutkitaan kolmiulotteisen äänen toteuttamista nykyisellä teknologialla. Tavoitteena on kartoittaa perinteisen ja 3D-elokuvan äänisuunnitteluprosessien ...
  • 3D-formaatin testaus suomalaisen luontodokumentin visuaalisena lisänä 

   Niiranen, Henri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyössä perehdytään suomalaisessa luonnossa toteutettavaan 3D-luontodokumentin tuotantoon. Työ tarkastelee kolmiulotteisen luontodokumentin kuvausvaihetta ja sen vaikutuksia valmiiseen dokumenttiin nostaen esille ...
  • 3D-mallin tekeminen ja upottaminen verkkosivulle 

   Toivanen, Harri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyössä perehdytään 3D-mallin tekemiseen ja sen upottamiseen verkkosivuille. Työn toiminnallisen osion tavoitteena on luoda toimeksiantajalle 3D-malli, joka upotetaan verkkosivulle kolmannen osapuolen palvelua ...
  • 3D-mallintamisen vaikutukset sähkösuunnittelu-urakkaan 

   Löppönen, Tuomas (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyössä tutkittiin 3D-mallintamisen vaikutuksia sähkösuunnittelu-urakkaan verrattuna perinteiseen kaksiulotteiseen sähkösuunnitteluun. Perinteisessä sähkösuunnittelussa sähköpistesijoitukset piirretään kaksiulotteiseen ...
  • 3D-tulostettu figuriini Kalevala-kansalliseepoksesta 

   Kiiskinen, Janita (2020)
   3D-mallintaminen ja -tulostaminen ovat lisääntyneet mediassa ja niiden osaamista tarvitaan jo yrityksissä. Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena on kertoa aloittelijalle 3D:n historiasta, käyttötarkoituksista ja ...
  • 3D-tulostuksen alkuvaiheen suunnittelu 

   Jääskeläinen, Vesa (2019)
   3D-tulostamisen suosion kasvu sekä valmistustekniikan kehitys on vaikuttanut suunnitelmallisen työn osuuteen merkittävästi. Suunnittelijalla on mahdollisuus valita eri työtavoista aloittaessaan omaa mallintamisprosessia, ...
  • 3D-videokuvaus : Stereoskooppisuuden huomioiminen lyhytelokuvan kuvaamisessa 

   Hotokka, Sari (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tavoite on kertoa 3D-kuvaamisen menetelmistä ja tekniikasta sekä tutkia ja havainnoida stereoskooppista 3D:tä. Opinnäytteen toiminnallisessa osiossa toimin stereografina ja kuvaajana stereoskooppisessa Herra ...
  • 3D-visualisointi valaistussuunnittelun työkaluna 

   Hanhineva, Satu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyön aiheena on tutkia, miten 3D-visualisointeja voi hyödyntää valaistussuunnittelussa. Työn tavoitteena oli selvittää luonnolliseen lopputulokseen pyrkivien visualisointien luomiseen ja käyttöön liittyviä hyötyjä ...
  • 5 S -KEHITTÄMINEN KOKOONPANOHALLIIN 

   Ratilainen, Heikki (2019)
   Tämän työn tarkoitus oli toteuttaa Lean ajatusmallin mukainen 5S-projekti John Deere Forestry Oy:n kokoonpanohallin tuotantotiloissa. Tavoitteet tässä työssä olivat, että projektin jälkeen kokoonpanohallin työpisteet ...
  • 5-6-vuotiaan karkeamotoristen perustaitojen tukeminen kehityksellisessä koordinaatiohäiriössä : Verkkojulkaisu vanhemmille 

   Lehtoranta, Anna; Pirinen, Sari (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Kehityksellisellä koordinaatiohäiriöllä eli DCD:lla tarkoitetaan lapsen päivittäisiä toimintoja ja oppimista haittaavaa motorista häiriötä. Toiminnallisen opinnäytetyön tehtävänä oli suunnitella vanhemmille tarkoitettu ...
  • 5S-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO 

   Hyvärinen, Arttu (2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli järjestää Wirell Oy:n tuotantotilat selkeämmäksi, työturvallisemmaksi ja siistimmäksi. Toteutus tapahtui Wirell Oy:n toimeksiantona. 5S-järjestelmällä saatiin yrityksen tuotantotilat ...
  • 5S-kehitystyö Sisu Worx Oy:lle 

   Niemelä, Aleksi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa 5S-kehitystyö konepajan tuotantosoluun Lean-periaatteiden mukaisesti. Kehitystyön tavoitteena oli parantaa tuotantosolun siisteyttä ja nopeuttaa tuotantotyön ...
  • 5S-MENETELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO HONKALAMMELLA 

   Naukkarinen, Olli (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli 5S-menetelmän käyttöönotto Honkalammen teknisen puolen tiloissa. 5S-menetelmä on yksi Lean-filosofian johtajuusopeista. 5S-menetelmää käytettiin Honkalammella sen sopivuuden vuoksi. ...
  • 70-luvun kerrostalon puurakenteisen lisäkerroksen suunnittelu 

   Herranen, Hannu-Pekka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää tilaajan pyynnöstä mahdollinen toteutustapa kerrostalon korottamiseen yhdellä lisäkerroksella käyttäen rakennusmateriaalina puuta. Opinnäytetyön kohteena on ...
  • 7–10-VUOTIAIDEN LASTEN KOKEMUKSIA LIIKUTA!- RYHMÄTOIMINNASTA 

   Pirinen, Noora; Villa, Anu (2020)
   Lapsilähtöisen ajattelun mukaan on tärkeää antaa lapselle mahdollisuus vaikuttaa häntä koskeviin asioihin ja luoda hänelle tilaisuus kertoa omista kokemuksistaan. Lapsen kykyä osallistua, kokea ja vaikuttaa häntä ympäröivään ...