Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu) - Selaus nimekkeen mukaan

Viitteet 1945-1964 / 5198

  • Käsihygienian toteutuminen Partalanmäen palvelukodin Onnela-solussa 

   Suhonen, Johanna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Suurin osa hoitotyössä ilmenevistä infektioista leviää käsien välityksellä eli kosketustartuntana. Oikein toteutetun käsihygienian avulla suojaudutaan mikrobeilta, ja pyritään ehkäisemään niiden leviäminen hoitajasta ...
  • Käsikirjoittajana mobiilityöryhmässä : MobiKolin matka ideasta tuotteeksi 

   Kinnunen, Noora (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Mobiilimarkkinat kasvavat jatkuvasti. Alan kirjallisuus keskittyy kuitenkin yhä teknisyyteen unohtaen sisällöntuotannollisen näkökulman. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on määrittää, millainen käsikirjoittajan ...
  • Käsinmaalatun 3D-hahmon suunnittelu ja luominen 

   Tapio, Henri (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on suunnitella ja valmistaa Seepia Gamesille pelikäyttöön soveltuva käsinmaalattu 3D-hahmo, jonka käyttötarkoituksena on erilaisten 3Dassettien myyntiin suuntautuvat nettikaupat. Selitän ...
  • Käsittelemättömät puujulkisivut 

   Tervonen, Matti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, miten käsittelemätön puu sopisi julkisivumateriaaliksi nykyrakentamiseen Suomessa sekä antaa yleiskäsitys käsittelemättömistä puujulkisivuista. Tarkoitus oli selvittää, mitä vaatimuksia ...
  • Käsittelyajankohdan vaikutus purppuranahakan tehoon pihlajan vesakoitumisen torjunnassa 

   Kuosmanen, Katja (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyössäni tutkittiin purppuranahakkasieneen perustuvan uuden biologisen vesakontorjuntamenetelmän ajankohdan vaikutusta pihlajan (Sorbus aucuparia) vesomiseen eri käsittelyajankohtina. Perinteiset menetelmät ...
  • Käsityön tekemisen yhteys masennuksesta toipumiseen 

   Toivanen, Eila (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Masennus on ajankohtainen ja merkittävä kansanterveydellinen ongelma sekä inhimillisen kärsimyksen aiheuttaja lukeutuen suurimpiin terveydenhuollon haasteisiin. Tässä opinnäytetyössä etsitään vastauksia hyvinvoinnin ...
  • Käsityöyrityksen kannattavuuden parantaminen hinnoittelun ja brändin avulla: Digitaalinen opas käsityöyrittäjille 

   Alastalo, Aini; Alastalo, Outi (2020)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tuotoksena syntyi Kannattava käsityöyritys -opas. Opas on suunnattu uusille sekä jo olemassa oleville, kasvuhaluisille käsityöyrittäjille. Opas käsittelee kannattavuutta, hinnoittelua ja ...
  • Kävelyn ja koetun toimintakyvyn muutokset lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen 

   Keskitalo, Roope (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Nivelrikko on maailman yleisin nivelsairaus. Se aiheuttaa jäykkyyttä ja kipua nivelissä ja ajan kuluessa se saattaa heikentää suuresti ihmisen toimintakykyä. Nivelrikkoon johtavaa tarkkaa syytä ei ole tiedossa, mutta ...
  • KÄVELYN VOIMANTUOTTOVASTEET TERVEELLÄ AIKUISELLA 

   Pikkarainen, Juuso (2019)
   Ihmisen kävelyä on tutkittu jo monien vuosikymmenien ajan, ja siitä saadaan edelleen uutta tietoa teknologiaa hyödyntäen. Teknologian avulla kävelystä ja sen syklistä voidaan erottaa puolierojen lisäksi useita eri muuttujia ...
  • Käytettyjen urheiluvälineiden myyntitapahtuman suunnitelma 

   Potkonen, Riikka (2020)
   Opinnäytetyö on tehty toiminnallisena opinnäytetyönä, jonka aiheena oli tapahtumasuunnittelu. Tavoitteena oli luoda tapahtumasuunnitelma käytettyjen urheiluvälineiden myyntitapahtumalle. Tapahtuman idealla ei ollut ...
  • Käytettävyyden huomioiminen ja suorituskyvyn optimointi verkkosivustoa rakennettaessa 

   Gröhn, Jani (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä verkkosivustopohja Koodiviidakko Oy:lle ja selvittää, kuinka verkkosivuston rakentaja voi parantaa sivuston käytettävyyttä ja suorituskykyä. Verkkosivuston käytettävyyteen ...
  • KÄYTETTÄVYYSTESTAUS ARCTIC TRAINERSIN VERKKOSI-VUISTA JA BÓKUN-PALVELUSTA 

   Kuikka, Elias (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tämä opinnäytetyö on kehittämistyö, jonka avulla parannettiin pohjoiskarjalaisen yrityk-sen verkkosivuja. Työssä tutkittiin käyttäjän näkökulmasta Arctic Trainersin verkkosivuja ja Bókun palvelua käytettävyystestauksen ...
  • Käytettävän mobiilikäyttöliittymän suunnittelu 

   Halonen, Annika (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyö käsittelee mobiilikäyttöliittymän suunnittelua käytettävyyden näkökulmasta tarkasteltuna. Tietopohja tutkii niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat käytettävän käyttöliittymän toteutumiseen. ...
  • Käyttäjien kokemuksia sähköisen Marevan-seurantapalvelun käytöstä 

   Laukkanen, Marko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Terveydenhuoltopalveluiden sähköistämisen kautta pyritään saavuttamaan merkittäviä terveys- ja tuottavuusvaikutuksia. Yksi tällainen sähköinen palvelu on omahoitoa tukeva Marevan seurantapalvelu. Seurantapalvelun käyttäjiksi ...
  • Käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmät verkkopalvelun suunnittelussa: Suomen suurin Mummola -hankkeen verkkoportaalin esiselvitys 

   Tolvanen, Heli; Haverinen, Elisa (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyömme käsittelee käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmiä osana uuden verkkopalvelun luomista. Opinnäytetyön tavoitteena on tietopohjan kerääminen verkkopalvelun konseptisuunnitelmaa varten. Toiminnallisessa ...
  • Käyttäjäkunnossapidon kehittäminen 

   Korpelainen, Olli (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Mondo Minerals B.V.:n käyttäjäkunnossapitoa. Kehittäminen oli tarkoitus tapahtua reitti- ja ennakkohuoltojen päivittämisellä sekä uusien laitteiden ottamisella reittihuoltojen ...
  • KÄYTTÄJÄLÄHTÖINEN SISUSTUSUUNNITELMA VASTASYNTYNEIDEN TEHOHOITO-OSASTOLLE 

   Hänninen, Eija (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyö keskittyy käyttäjälähtöisyyteen ja yhteissuunnitteluun. Opinnäytetyön aihe on käyttäjälähtöisen sisustussuunnittelun kehityshanke sairaalaympäristössä. Työ on toteutettu Oulun yliopistollisessa sairaalassa ...
  • Käyttäjälähtöiset kotisivut Dementiahoitokoti Aatokselle 

   Juvonen, Pasi; Närväinen, Pekka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tämä toiminnallinen opinnäytetyö käsittelee asiakaslähtöisten kotisivujen rakentamista. Tavoitteena oli toteuttaa modernit kotisivut hoitoalan yritykselle. Käytettäviksi ominaisuuksiksi valittiin käytettävyys, responsiiviisuus ...
  • Käyttäjälähtöiset palvelut : Käytännön opas suunnittelijalle 

   Newton, Saara; Kemppainen, Vesa; Kälviäinen, Mirja; Turkka, Satu
   Pohjois-Karjalan ammatikorkeakoulun julkaisuja B:35 (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Käyttäjälähtöinen, kehittämistyön alkupäätä painottava toimintatapa on tärkeä väline nyky-yhteiskunnan ja tulevaisuuden palveluiden kehittämiseen. Oppaaan avulla pääsee tutustumaan käyttäjälähtöisen kehittämisen alkuaskeleisiin ...
  • Käyttäjälähtöisyydestä dokumenttielokuvan tekoprosessissa. : Ivalon paliskunnan etelä- ja keskiosan porojen maastoruokinta -dokumentti. 

   Kumpula, Henna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia eri tapoja hyödyntää käyttäjälähtöisyyttä dokumenttielokuvan tekoprosessissa ja selvittää, kuinka dokumentin käytettävyyttä saataisiin parannettua. Opinnäytetyön toiminnallinen osio on ...