Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu) - Selaus nimekkeen mukaan

Viitteet 1985-2004 / 5198

  • Laadunhallintajärjestelmän suunnittelu ja rakentaminen sähköurakointiyritykselle 

   Pesonen, Lasse (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli rakentaa laadunhallintajärjestelmä Avot Sähkö Oy:lle. Opinnäytetyö sai alkunsa yrityksen tarpeesta kehittää toimintaansa sekä parantaa kilpailukykyään. Laadunhallintajärjestelmä ...
  • Laadunhallintasuunnitelman kehittäminen Liperin kunnan varhaiskasvatuksessa 

   Miinalainen, Sari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä näkyväksi varhaiskasvatuksen laatua yhteistyössä eri toimijoiden kanssa sekä kehittää Liperin kunnan varhaiskasvatuksen laadunhallinnan suunnitelmaa. Tavoitteena oli selvittää, ...
  • LAADUNVARMISTUKSEN KEHITTÄMINEN OSAVALMISTUKSESSA 

   Pussinen, Kimmo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli kehittää ja parantaa tuotannon osavalmistusta, jotta tuotteet olisivat tasalaatuisia ja laadullisesti parempia. Työ tehtiin toimeksiantajan pyynnöstä. Työn tarkoituksena oli löytää mahdollisia ...
  • LAAJA-ALAINEN RAKENTAMINEN 

   Piiparinen, Ari-Pekka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tässä opinnäytetyössä laadittiin ohje työmaanjohdolle työmaatoimintojen helpottamiseksi maantieteellisesti laajalla alueella toimiville rakennustyömaille. Laajalla rakentamisella tarkoitetaan työmaan suurta pinta-alaa ja ...
  • Laajan valtimoverikaasunäytteen säilyvyys muoviruiskussa 

   Laukkanen, Piia; Alanko, Annamari (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Verikaasututkimukset ovat erittäin tärkeitä, koska ne kertovat elimistön happiarvoista. Näitä tutkimuksia tehdään varsinkin potilaille, jotka ovat tehohoidossa tai pitkissä leikkauksissa. Näytteitä saapuu sairaaloiden ...
  • Laatua ja asiakasturvallisuutta osallistaen kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintaan 

   Miettinen, Kirsi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta on muuttumassa. Lakia vammaisuuden perusteella jär-jestettävistä palveluista ja tukitoimista uudistetaan. Kehitysvammaisten itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta vahvistetaan. ...
  • Laatua yhteistyöllä : opiskelijan laatuopas 

   Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu) (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
  • Laatujärjestelmän kehittäminen 

   Väänänen, Aaro (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Ouneva Oy:lle laadunhallintajärjestelmää. Yrityksellä oli käytössään toimiva standardien ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 mukainen laadunhallintajärjestelmä, mutta kehitettävää ...
  • LAATUJÄRJESTELMÄN KEHITYSTYÖ KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULUN RAKENNUSLABORATORIO 

   Keinonen, Petteri; Pajarinen, Jere (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Karelia-ammattikorkeakoulun Rakennuslaboratoriolle laadunhallintajärjestelmä. Laadunhallinjärjestelmää tullaan käyttämään tulevassa laboratorion sertifioinnissa. Opinnäytetyö pohjautuu ...
  • Laatujärjestelmän perusselvitys tuotannon osalta 

   Vilkki, Samuli (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä Karelia-Ikkuna Oy:lle perusselvitys tuotannon osalta tulevaa ISO 9001 -standardin mukaista laatujärjestelmää varten. Työn lopputuloksena valmistui prosessikuvaukset kustakin ...
  • Laatujärjestelmän päivittäminen 

   Horttanainen, Aleksi (2020)
   Tässä opinnäytetyössä lähdettiin tutkimaan rakentamisen laatua sekä työkaluja laadun mittaamisesta ja parantamisesta. Tavoitteena oli päivittää toimeksiantajayrityksen, Ra-kennustyö Salmisen, aiemmin luotua laatu/toimint ...
  • Laatujärjestelmän uudistaminen 

   Vuorisalo, Henna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Laadunhallintajärjestelmän vaatimuksia käsittelevästä ISO 9001 -standardista on julkaistu päivitetty versio vuonna 2015. Opinnäytetyön tarkoituksena oli uudistaa kohdeyrityksen olemassa oleva laatujärjestelmä tämän standardin ...
  • Laatukäsikirja kantaville teräsrakenteille 

   Peltotupa, Matti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Opinnäytetyönä tehtiin laatukäsikirja ja siihen tarvittavat lomakkeet VRP Korjauspalvelut Oy:n alaisuudessa toimivalle metalliosastolle. Laatukäsikirjan teko mahdollisti CE-merkinnän hakemisen kantaville teräsrakenteille ...
  • Laatukäsikirja Softroi Oy:lle 

   Teijonmaa, Juuso (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa työn toimeksiantajalle Softroi Oy:lle sen toimintaa tukeva ja kehittävä laatukäsikirja. Laatukäsikirja on toiminnallinen työ ja se tehtiin haastattelemalla ensiksi toimeksiantajayrityksen ...
  • Laatukäsikirjan toimivuus metsäkoneyrityksessä 

   Pietikäinen, Hanna (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Hyvä laatujärjestelmä vastaa kysymyksiin mitä, miksi, miten, kuka, missä ja milloin. Laatujärjestelmä on yleensä sidottu johonkin viiteaineistoon esimerkiksi ISO 9000 -standardeihin. Laatujärjestelmässä tulee olla ...
  • Laatukäsikirjan visualisointi asiakasnäkökulmasta 

   Pussinen, Helena (2020)
   Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan laatukäsikirjan päivittämistä ja tiedon visualisointia asiakasnäkökulmasta. Opinnäyte esittelee laadunhallinnan, visualisoinnin ja sidosryhmien kannalta merkitykselliset käsitteet. ...
  • LAATUMITTAUKSET PUUNKORJUUSSA JA METSÄNHOITOTÖISSÄ METSÄHALLITUKSEN MAILLA 

   Talus, Jaakko (2019)
   Metsähallituksen omistama Metsähallitus Metsätalous Oy myy ja toimittaa puuta sahoille ja biotalouden käyttöön n. 6 milj. m3 vuodessa. Nämä käytössä olevat metsät ovat sertifioituja monikäyttömetsiä. Puunkorjuu ja osa ...
  • Laatusuunnittelu osana konepajan uustuoteprosessia 

   Korpelainen, Jari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Opinnäytetyön aiheena oli laatusuunnittelu osana konepajan uustuoteprosessia. Työn tarkoituksena oli selvittää Outokummun Metalli Oy:n harvesteripäiden runkojen valmistuksen uustuoteprosessin nykytila sekä kartoittaa ...
  • LABORATORIONÄYTTEIDEN LOGISTIIKKA-Lämpötilanmittaus- ja kuljetustapahtuman havainnointi 

   Kettunen, Elia (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kemian ja hematologian laboratorionäytteiden lämpötilan vaihtelua reittikuljetuksissa kuljetuslaukkujen sisä- ja ulkopuolella sekä selvittää, onko lämpötilan seuranta tarpeellista ...
  • Laboratoriopalveluiden keskittämisen vaikutukset bioanalyytikoiden toimenkuvaan ja ammatillisuuteen terveyskeskuslaboratorioissa 

   Mikkonen, Satu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Laboratoriopalveluiden keskittäminen yhteen suuremmiksi yksiköiksi liikelaitosmallin kautta on muuttanut erityisesti terveyskeskuslaboratorioissa työskentelevien bioanalyytikoiden toimenkuvaa. Kaikissa Pohjois-Karjalan ...