- Selaus nimekkeen mukaan Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu)

Viitteet 2730-2749 / 5309

  • Monikulttuurinen työyhteisö 

   Partinen, Hanna-Leena (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Monikulttuuriset työyhteisöt ovat arkipäivää jo monissa Etelä-Suomen kaupungeissa. Pohjois-Karjalassa maahanmuuttajat ovat vasta tulossa osaksi työyhteisöjä. Pohjois-Karjalassa asuvista, noin 165 000 ihmisestä ulkomailla ...
  • MONIKULTTUURISEN ASIAKKAAN KOHTAAMINEN HOITOTYÖSSÄ Opetusvideo hoitoalan opiskelijoille 

   Heikkinen, Minna; Leinonen, Eerika (2019)
   Monikulttuuristen asiakkaiden osuus Suomen terveydenhuollossa on kasvanut ja on jatkuvasti lisääntymässä. Asiakkaan ja hoitajan erilaiset kulttuuritaustat voivat aiheuttaa ymmärtämisongelmia, ja hoitotilanteet voivat olla ...
  • Monikulttuurisista kohtaamisista innostavaan ikäosaamiseen 

   Väistö, Ritva (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2010)
  • Monikulttuurisuus ja sen johtaminen pohjoiskarjalaisissa ravintola-alan yrityksissä 

   Laitinen, Johanna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten pohjoiskarjalaisissa ravintola-alan yrityksissä monikulttuurisuus ymmärretään ja koetaan, millaiset asiat nähdään haastavina tai hyödyllisinä ja miten ...
  • Monimediaisia palveluita mobiilissa 

   Rui, Timo
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C, Raportteja: 32 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Mobi€ - personoitu mobiililaite -projekti oli ESR-projekti, jonka toimintaaika oli 1.8.2014-30.4.2015. Hankkeessa keskityttiin kahteen mobiililaitteiden uuteen ominaisuuteen, mobiilimaksamiseen ja visuaalisen palautteen ...
  • Monimuoto-opiskelijan jaksaminen ja ajanhallinta 

   Peuhkurinen, Kirsi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Opinnäytetyön lähtökohtana on ollut omakohtainen kokemus ja sen myötä tarve tutkia, onko muilla monimuoto-opiskelijoilla samanlaisia ongelmia ajanhallinnan ja jaksamisen suhteen kuin itsellä on opinnoissa ollut. Opinnäytetyön ...
  • Monimuotoinen resurssien hankinta ja käyttö 

   Toivanen, Ari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tässä opinnäytetyössä tutustutaan resurssien hankintaan. Opinnäytetyössä käsitellään erilaisia resurssien tarpeen syntymekanismeja ja käydään läpi rekrytoinnin eri vaiheet. Opinnäytetyö rajautuu tuotannon suorien työntekijöiden ...
  • Moninaisuuden johtamisen valmennus : - piloteista asiantuntijapalveluksi 

   Franssila, Päivi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Työyhteisöjen moninaisuus kasvaa lähitulevaisuudessa merkittävästi työvoiman rakenteen ja työelämässä tapahtuvien suurten muutosten voimasta. Moninaisuus muodostuu yksilöiden ja organisaatioiden erilaisista ominaisuuksista, ...
  • Moninaisuusjohtamisen nykytila Pohjois-Karjalassa 

   Ryhänen, Joona (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Moninaisuusjohtaminen on melko uusi termi suomalaisessa yrityskulttuurissa. Käsite moninaisuus tarkoittaa kaikkea erilaisuutta, jota työyhteisöissä voi olla. Siihen voi sisältyä erilaisia ihmisiä, erilaisia kokemuksia ja ...
  • Monipesäisen ruiskuvalumuotin validointi 

   Koistinen, Veli-Matti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyön aiheena oli monipesäisen ruiskuvalumuotin prosessivalidointi. Työ tehtiin Thermo Fisher Scientificic Oy:lle Joensuun valmistus yksikköön. Prosessivalidoinnin tarkoituksena on löytää prosessille optimaaliset ...
  • Moniresistenttien mikrobien torjunta : Ohje Harjulan henkilökunnalle 

   Toropainen, Marjukka; Kostamo, Inga (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Pitkäaikaishoitolaitosten asukkaiden infektiotaipumusta lisäävät erilaiset sairaudet. Infektioiden syntyyn vaikuttaa myös asukkaiden kykenemättömyys noudattaa tartunnantorjuntaohjeita. Moniresistentit mikrobit ovat voineet ...
  • Monitoimisen nivelauran suunnittelu 

   Kähkönen, Vesa (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli kehittää ja suunnitella monitoiminen nivelaura traktoriin. Työ tehtiin toimeksiantona ja sen aihe on peräisin toimeksiantajalta. Tarve monitoimisen nivelauran kehittämiselle on tullut yrityksen ...
  • Monitoring a Kubernetes Application 

   Ritari, Olli (2019)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli Kubernetes teknologialla toteutetun mikropalvelu-arkkitehtuuriin nojaavan ohjelmiston monitorointi. Monitorointi toteutettiin Elastic Stack työkaluilla toimeksiantajan projektissa. Opinnäytetyö ...
  • Monivammapotilaan ensihoitoprosessi ja kokemuksia saamastaan hoidosta 

   Tuukkala, Jonna; Turunen, Kati (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Monivammautuneeksi luokitellaan potilas, jolla on vähintään kaksi vammaa, jotka jo yksinään olisivat henkeä uhkaavia. Suomessa vuoden aikana hoidetaan noin 1000 -1300 vaikeasti vammautunutta potilasta. Tarkkaa määrää on ...
  • Monogame – Yleiskatsaus ohjelmistokehyksen toimintaan 

   Niinistö, Joonas (2019)
   Opinnäytetyössä tutustutaan pelikehitykseen tarkoitetun ohjelmistokehyksen, Monogamen, toimintaan. Työn tavoitteena ei ollut luoda Monogame-sovellusta vaan tutustua tämän ympärillä vaikuttaviin teknisiin tekijöihin ja ...
  • Moodle 2:n asennus ja käyttöönotto 

   Paunonen, Antti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli asentaa Moodlen uusi 2-versio Karelia-ammattikorkeakoulun virtuaaliseksi oppimisympäristöksi. Moodlesta oli jo käytössä vanhempi 1.9-versio, johon ylläpitotuki oli loppumassa. Käyttöön piti ...
  • Moottoreiden käynnistysvirtojen vaikutukset teollisuussähköverkossa 

   Suni, Niko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Työssä oli tarkoituksena tutkia Enocell Oy:n sellutehtaan keittämön kahden 690 voltin moottorikeskuksen sähkönlaatua ja tutkia mittaustietojen perusteella keskusten sisältä ja keskuksia syöttävistä kiskoista usein kuuluvaa ...
  • Moottorin etäseurantatietojen hyödyntäminen ehkäisevän kunnossapidon suunnittelussa 

   Talo, Sami (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten viiden eri Mantsinen Group Ltd Oy:n valmistaman koneen moottoreiden toimintaa seuraavien anturien lähettämää dataa voidaan hyödyntää ehkäisevässä kunnossapidossa ja ...
  • Moottoripyörän suorituskyvyn parantaminen 

   Timonen, Sami (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Työssä käydään lyhyesti läpi moottoripyörän ja moottorityypin valintaperusteita. Tarkoituksena on antaa tietoa, joka helpottaa rakennusaihion valintaa ja mahdollisesti auttaa aihion rakennusvaiheen suunnittelussa ja ...
  • Mopoauto liikenteen haasteena 

   Simonen, Ilkka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Tässä opinnäytetyössä on selvitetty uudistuneen ajokorttilain vaikutuksia mopoautoiluun. Mopoautojen määrä on kasvanut voimakkaasti Suomessa viime vuosina varsinkin nuorten keskuudessa. Samalla ovat nousseet myös onnettomuudet, ...