Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu) - Selaus nimekkeen mukaan

Viitteet 2750-2769 / 5201

  • MUURAUSTYÖALUSTAN TEKNILLISTALOUDELLINEN TEHOKÄYTTÖ 

   Tukiainen, Mikko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tiivistelmä Tässä opinnäytetyössä käsitellään julkisivumuuraustyötä ja siinä käytettävien työalustojen ominaispiirteisiä vaikutuksia työn kulkuun. Opinnäyte antaa lukijalle kattavan näkemyksen laadukkaan ja kustannustehokkaan ...
  • Muusikon rooli "Rahakabaree"-musiikkiteatterinäytelmässä 

   Pentikäinen, Niko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Opinnäytetyössäni tutkin muusikon työtehtäviä Joensuun kaupunginteatterissa toteutettavassa Rahakabaree-musiikkiteatterinäytelmässä. Lisäksi tutkin aikaisemman kirjallisuuden pohjalta teatterimuusikkoutta yleisellä ...
  • Muutos kohti asiakaskeskeistä sähköjärjestelmää 

   Sissonen, Timo (2020)
   Tiivistelmä Opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä muutoksin, siirryttäessä kohti asiakaskeskeistä sähköjärjestelmää, joka perustuisi ympäristöystävällisiin sähköntuotantotapoihin. Painetta muutokselle tuovat Euroopassa ...
  • Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla 

   Purmonenn, Pilvi; Makkonen, Riitta (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
  • Muutosjohtamisen ja viestinnän keinoja esimiestyötä helpottamaan Siun sote organisaatiossa 

   Paukku, Marjut; Sinkkonen, Päivi (2020)
   Suomen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä on historiansa suurimmassa muutoksessa. Pitkään jatkunut sotevalmistelutyö on tällä hetkellä tauolla. Johtaminen korostuu muutoksen valmisteluissa ja myös lähijohtajille asetetaan ...
  • Muutosjohtamisen kehittäminen yksikkötasolla 

   Hyttinen, Sari Hannele (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää Juuan vankilan muutosjohtamista. Jatkuvassa muutostilassa työskentely on haastavaa henkilöstölle. Muutos on osa organisaatioiden arkipäivää ja nykytyöelämän normaaliutta. ...
  • Muutosjohtamisen keinot henkilöstön tukena organisaatiomuutoksessa 

   Savolainen, Anne (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Laitoshoidon purkaminen ja organisaation palvelurakenteen muuttuminen vaikuttavat työelämään niin työyhteisön kuin esimiestenkin kannalta. Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymässä haluttiin ...
  • Muutosprosessi palvelutarjonnan laajentuessa Lieksan Kotipirtti Oy:ssä 

   Timonen, Hanne; Nevalainen, Marika (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Muutoksia tapahtuu tämän päivän työelämässä jatkuvasti ja niistä on tullut jo osin arkipäivääkin. Vaikka muutokset ovat jatkuvia, korostuu muutosjohtaminen kaikessa työyhteisön toiminnassa. Johtamisen merkitys onnistuneessa ...
  • Muuttovalmennusoppaan laatiminen vammaispalvelujen työntekijöille 

   Nissinen, Vilhelmiina; Muhonen, Emmi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli Joensuun kaupungin vammaispalvelujen kehittäminen ja kehitysvammaisten itsenäistymisen tukeminen muuttovalmennuksen avulla. Opinnäytetyön tehtävä oli laatia opas ...
  • Muuttuva ympäristölainsäädäntö lämpöyrittäjien toiminnassa 

   Hiltunen, Tuija (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää lämpöyrittäjien toimintaa säätelevää ympäristölainsäädäntöä pienen kokoluokan lämpölaitoksissa. Opinnäytetyössä selvitettiin lisäksi miten lainsäädännön muutoksista saadaan ...
  • Myrskytuhovalmiuden kehittäminen Etelä-Savon metsäkeskuksen alueella 

   Kovanen, Jarno (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Alueellisilla metsäkeskuksilla on velvollisuus ylläpitää alueellista myrskytuhojen valmiussuunnitelmaa. Siinä kuvataan toimintaperiaatteet, joita noudattaen toiminta on mahdollisimman joustavaa ja tehokasta. Keskeistä on ...
  • Mysteerisarjan ensimmäisen osan rakenne 

   Ryynänen, Aki (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyöni raporttiosuudessa tarkastelen käsikirjoittamani 12-osaisen ”Peetlehemi”-televisiosarjan ensimmäistä osaa kirjallisuus- ja genretutkijan John G. Caweltin mysteeritarinoiden formuloiden pohjalta. Vertaan työtäni ...
  • Mytologia-zinen kuvitus 

   Roschier, Enni; Roschier, Enni (2020)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa Romulus ja Remus -aiheinen kuvitus sekä graafinen ilme ja taitto mytologiateemaiselle pienjulkaisulle. Tavoitteena oli kehittyä graafisena suunnittelijana ja kuvittajana ...
  • Myymäläkalusteiden suunnittelu Joensuun kulttuuri- ja matkailukeskus Carelicumille 

   Kantelinen, Hanna (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Raportissani selvitän syksyn 2010 ja kevään 2011 aikana toteutettua yhteistyöprojektia Joensuun kulttuuri-ja matkailukeskus Carelicumin kanssa. Projektin aikana suunnittelin kokonaisvaltaisia muutoksia kokevan Carelicumin ...
  • Myymälän kriittiset tehtävät - Perehdytysvideot Pohjois-Karjalan Osuuskaupan markethenkilökunnalle 

   Keronen, Tanja (2020)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa perehdytysvideoita Pohjois-Karjalan Osuuskaupan markethenkilökunnalle ja monipuolistaa yrityksen perehdyttämismateriaalia. Tavoitteena oli myös kartoittaa kahden ...
  • MYYMÄLÄRAKENNUKSEN KÄYTTÖVALAISTUS SEKÄ TURVA- JA POISTUMISVALAISTUS 

   Pitkänen, Simo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia valaistussuunnitelma toimeksiantajalle. Suunnittelukohde oli myymälärakennus, johon kuului myymälä-, korjaamo-, katsastus- ja ravintolatiloja. Valaistussuunnitelma käsitti ...
  • MYYMÄLÖIDEN VASTAAVAROOLIEN UUDISTUMINEN MYYMÄLÄRYHMÄN MESTARIROOLEIKSI – PEREHDYTYKSEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 

   Karppanen, Jaana (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on tutkia ja arvioida myymäläryhmien mestareiden perehdytystä Alko Oy:ssä. Opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia uuden roolin aloitusta heidän näkökulmastaan sekä etsiä kehittämiskohteita seuraavien ...
  • Myynnin esimiestyön merkitys osaamisen johtamisessa ja työhyvinvoinnissa 

   Kokko, Henri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee myynnin esimiestyön merkitystä osaamisen johtamisessa ja työhyvinvoinnissa. Pääkäsitteet osaamisen johtamisen osalta olivat rekrytointi, työhön perehdytys, kehityskeskustelu ja työssä ohjaaminen. ...
  • Myynnin kehittämisen markkinointisuunnitelma autokorjaamo Rewon Motorsille 

   Ikonen, Henri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Rewon Motorsin myyntiä ja näkyvyyttä. Tämä työ on toteutettu toimeksiantona yritykselle. Opinnäytetyö sisältää kaksi osuutta, toteutuksen ja raportin. Toteutusosio on salainen. ...
  • Myynnin tukikansio 

   Karvonen, Terhi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tässä opinnäytetyön tavoitteena oli laatia myynnin ja markkinoinnin tukiaineisto suksivoiteita valmistavalle Vauhti Speed oy:lle. Aineisto kootaan kansioksi ja se tulee sekä myyntimiesten käyttöön Vauhdin myyjien ...