Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu) - Selaus nimekkeen mukaan

  • Automaattinen sammutuslaitteisto asunnoissa ja hoitolaitoksissa 

   Turunen, Jari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Rakennuksen varustaminen automaattisella sammutuslaitteistolla on tehokkain yksittäinen tapa ehkäistä palokuolemia ja vähentää tulipalon aiheuttamia loukkaantumisia ja omaisuusvahinkoja. Opinnäytetyönä tehdyn oppaan ...
  • AUTOMAATTINEN VEDENLAADUN MONITOROINTI LINNUNSUON KOSTEIKOLLA (KONTIOLAHTI) JA SEN ALAPUOLISEN JUKAJOEN VEDENLAATU 1978–2019 

   Sutinen, Ilppo (2019)
   Linnunsuon kosteikko sijaitsee Jukajoen lähivaluma-alueella Kontiolahden kunnassa. Linnunsuon kosteikko rakennettiin entiselle turvetuotantoalueelle vuonna 2013 VAPO:n toimesta vuosina 2010 ja 2011 tapahtuneiden kalakuolemien ...
  • AUTOMAATTISEN DIAGNOSTIIKKAJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS TUOTANNON TARPEISIIN 

   Ahonen, Harri (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa diagnostiikkajärjestelmä painevalukoneelle Alsiva Oy:n käyttöön. Järjestelmän keskeisimmät tavoitteet oli toteuttaa kappalelaskuri ja käyttöasteen laskenta kohtuullisin ...
  • Automaattisen rei'itysmenetelmän suunnittelu osaksi tuotantoketjua 

   Tomperi, Esa (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa erilaisia mahdollisia vaihtoehtoja ja suunnitella uusi automatisoitu rei’itysmenetelmä siitakesienien kasvatusalustojen pakkausmuoveille. Muutos koettiin tarpeelliseksi, ...
  • AUTOMATING PROCESSES IN WEB-INTERFACES WITH ROBOTIC PROCESS AUTOMATION 

   Varis, Jesse (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   The primary goal of this thesis was to explore the automation of processes in web-based systems with Robotic Process Automation, a relatively new technology for the automation of repetitive and rules-based business processes. ...
  • Autonäyttelytapahtuman järjestäminen 

   Pussinen, Janne (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tehtävänä opinnäytetyössä oli suunnitella ja toteuttaa onnistunut autonäyttely Nurmeksessa. Autonäyttely toteutettiin Veljekset Laakkonen Oy:n toimesta. Opinnäytetyössä havainnollistetaan autonäyttelyn järjestämistä, ...
  • Autotalo Hartikaisen huollon asiakaspalvelun asiakastyytyväisyys 

   Vänskä, Niko; Pusa, Antti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli mitata Autotalo Hartikaisen asiakaspalvelun asiakastyytyväisyyttä. Tavoitteena oli saada selville asiakastyytyväisyyden ja ajanvarauksen toimivuuden nykytila ja tulosten perusteella selvittää ...
  • Avaimen kulutustestauksen koneellistaminen 

   Holopainen, Marko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella koneellinen avaimenkulutustes-tauslaite, joka simuloi ihmisen kädellä tehtävää avaimen kulutusta. Kulutustestilaite on tarpeellinen, koska aikaisemmin avaimen ...
  • Avaimet momenttiin kiristämiseen 

   Hietala, Markus (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyön aiheena oli momenttiin kiristäminen ja siihen soveltuvat työkalut. Työ tehtiin Etra Oy:lle myynnin tueksi. Työn tarkoitus oli selvittää ja tuoda esille kiristysprosessissa huomioon otettavia asioita sekä ...
  • Avaimia digimaailmaan : iPadit käyttöön perhepäivähoidossa 

   Kamppuri, Suvi (2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tieto- ja viestintäteknologian tuominen Outokummun kaupungin perhepäivähoidon arkeen. Opinnäytetyön tavoitteena oli helpottaa uusien iPadien käyttöönottoa. Perhepäivähoitajille tuotettiin ...
  • Avainpesän pölytestauslaitteen suunnittelu 

   Mujunen, Matti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella Abloy Oy:n tuotekehitykseen avainpesien pölytykseen soveltuva prototyyppilaite. Laitteen avulla saadaan kontrolloitu määrä pölyä avainpesän sisälle. Työssä tutkittiin yleisesti ...
  • Avainsanat Joomla!-sisällönhallintajärjestelmässä 

   Karkiainen, Panu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Avainsanat ovat sanoja, joita liitetään erityyppisiin sisältöihin kuvaamaan kyseistä sisältöä. Avainsanat ovat tärkeä työkalu organisoitaessa sisältöjä verkkosivuilla. Ne tarjoavat mahdollisuuden luoda asiayhteyksiä eri ...
  • Avaintunnisteen asennuksen automatisointi 

   Tuunainen, Vesa (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön aiheena oli selvittää avaintunnisteen asennuksen automatisoinnin kannattavuus Abloy SENTO-avainjärjestelmään. Työ tehtiin toimeksiantajan pyynnöstä. Työn aikana selvitettiin käsityön ...
  • Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijan ohjaus : ohjauksen mallit ja hyvät käytännöt 

   Lätti, Mervi & Löf, Jonna (toim.)
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C, Raportteja: 38 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä raportti on syntynyt avoimen AMK:n kehittämisverkoston työryhmän selvitystyön tuloksena. Selvitystyö on lähtenyt liikkeelle tarpeesta selvittää avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ohjauksen käytäntöjä ja hyviä ...
  • AVOIMEN DIALOGIN HOITOMALLI JA SILLÄ HOIDETTAVAT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT–Tietopaketti Nuorisokoti Messi Oy:n henkilökunnalle 

   Hassinen, Kati; Uski, Sonja (2020)
   Ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta mielenterveydellä on merkittävä rooli. Meistä jokainen kohtaa elämänsä aikana ohi meneviä kriisejä ja toiset meistä myös vaikeampia mielenterveyden ongelmia. Psykiatria tarjoaa ...
  • AVOIMEN LÄHDEKOODIN KOTIAUTOMAATIOKESKUS ÄLYKOTIYMPÄRISTÖÖN 

   Tiainen, Samu; Tiainen, Samu (2019)
   Esineiden internet (IoT) -laitemäärien on arvioitu kasvavan yli 10 miljardia ensivuoteen mennessä. IoT:n ihmisille tuoma hyöty on suuri ja heidän tietoisuutta asiasta tulisi lisätä. Kotiautomaation tarve kumpuaa ihmisen ...
  • AVOIMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINNIN EDISTÄMISEKSI 

   Hirvonen, Miia; Hulkkonen, Annina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää toimiva varhaiskasvatussuunnitelma Kontiolahden avoimeen päiväkotiin. Toteutimme opinnäytetyömme toiminnallisena ja tuotoksenamme syntyi avoimelle päiväkodille varhaiskasvatus ...
  • Avoimen toimintakulttuurin jalkauttaminen Kareliassa 

   Puhakka-Tarvainen, Helena; Tiainen, Kari (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  • Avokonttoritilan tunnelma 

   Heikkinen, Maiju (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Nykyisin työskennellään yhä useammin avokonttoritiloissa. Mielipiteet avokonttoreissa työskentelemisestä ovat ristiriitaisia ja tilat saavat negatiivista palautetta muun muassa meluisuuden vuoksi. Tässä opinnäytetyössä ...
  • AVUSTAJA-PALVELUMALLIN KEHITTÄMINEN JOENSUUN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELULLE 

   Joronen, Tuula; Tikka, Sari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Henkilökohtainen apu on vammaispalvelulain mukainen palvelu, jossa palvelua toteutetaan kolmella eri järjestämistavalla. Kunnan omana toimintana järjestettävä palvelu on tutkimusten mukaan vähän käytetty järjestämistapa ...