- Selaus nimekkeen mukaan Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu)

  • Avaintunnisteen asennuksen automatisointi 

   Tuunainen, Vesa (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön aiheena oli selvittää avaintunnisteen asennuksen automatisoinnin kannattavuus Abloy SENTO-avainjärjestelmään. Työ tehtiin toimeksiantajan pyynnöstä. Työn aikana selvitettiin käsityön ...
  • Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijan ohjaus : ohjauksen mallit ja hyvät käytännöt 

   Lätti, Mervi & Löf, Jonna (toim.)
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C, Raportteja: 38 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä raportti on syntynyt avoimen AMK:n kehittämisverkoston työryhmän selvitystyön tuloksena. Selvitystyö on lähtenyt liikkeelle tarpeesta selvittää avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ohjauksen käytäntöjä ja hyviä ...
  • AVOIMEN DIALOGIN HOITOMALLI JA SILLÄ HOIDETTAVAT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT–Tietopaketti Nuorisokoti Messi Oy:n henkilökunnalle 

   Hassinen, Kati; Uski, Sonja (2020)
   Ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta mielenterveydellä on merkittävä rooli. Meistä jokainen kohtaa elämänsä aikana ohi meneviä kriisejä ja toiset meistä myös vaikeampia mielenterveyden ongelmia. Psykiatria tarjoaa ...
  • AVOIMEN LÄHDEKOODIN KOTIAUTOMAATIOKESKUS ÄLYKOTIYMPÄRISTÖÖN 

   Tiainen, Samu; Tiainen, Samu (2019)
   Esineiden internet (IoT) -laitemäärien on arvioitu kasvavan yli 10 miljardia ensivuoteen mennessä. IoT:n ihmisille tuoma hyöty on suuri ja heidän tietoisuutta asiasta tulisi lisätä. Kotiautomaation tarve kumpuaa ihmisen ...
  • AVOIMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINNIN EDISTÄMISEKSI 

   Hirvonen, Miia; Hulkkonen, Annina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää toimiva varhaiskasvatussuunnitelma Kontiolahden avoimeen päiväkotiin. Toteutimme opinnäytetyömme toiminnallisena ja tuotoksenamme syntyi avoimelle päiväkodille varhaiskasvatus ...
  • Avoimen toimintakulttuurin jalkauttaminen Kareliassa 

   Puhakka-Tarvainen, Helena; Tiainen, Kari (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  • Avokonttoritilan tunnelma 

   Heikkinen, Maiju (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Nykyisin työskennellään yhä useammin avokonttoritiloissa. Mielipiteet avokonttoreissa työskentelemisestä ovat ristiriitaisia ja tilat saavat negatiivista palautetta muun muassa meluisuuden vuoksi. Tässä opinnäytetyössä ...
  • AVUSTAJA-PALVELUMALLIN KEHITTÄMINEN JOENSUUN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELULLE 

   Joronen, Tuula; Tikka, Sari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Henkilökohtainen apu on vammaispalvelulain mukainen palvelu, jossa palvelua toteutetaan kolmella eri järjestämistavalla. Kunnan omana toimintana järjestettävä palvelu on tutkimusten mukaan vähän käytetty järjestämistapa ...
  • Azure Machine Learning Studio: Kuvantunnistus neuroverkkototeutuksena 

   Koski, Jani (2020)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli kuvantunnistuksen toteuttaminen Azure Machine Learning Studion avulla. Tavoitteena oli toteuttaa kuvantunnistustehtävään soveltuvia neuroverkkoja, kuvata neuroverkkojen hyödyntämistä ...
  • B2B CONTENT MARKETING. CASE: ARBONAUT 

   Smirnova, Daria (2019)
   Content marketing has an impact on every digital strategy through influencing conversion, building brand authority, encouraging trust and connection with target audience. In fact, it is a long-term strategy that makes a ...
  • B2B-Marketing Strategy For the Swedish Museum Sector : A Case Study of a Finnish Software Start-up Company 

   Kaukotie, Lauri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   The main purpose of this case study is to develop a functional primary marketing plan for a Finnish start-up software company looking to penetrate the Swedish museum sector. The case company has no prior marketing plan or ...
  • B2B-Telemarketing Model for an International IT-Company 

   Korhonen, Joonas (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   This project aims at developing a functional and practical business-to-business (B2B) telemarketing model for the case company and exploring the state of B2B telemarketing as a direct marketing channel. The current state ...
  • BACKUP AND DISASTER RECOVERY IN WINDOWS ENVIRONMENT 

   Latva-Nirva, Lassi (2019)
   The primary goal of this thesis was to research, test and compare Windows Backup Role and Veeam Backup Agent. This thesis gives the reader a general idea of what type of backups there are and how different kind of solutions ...
  • BACnet integraatio Fidelix kiinteistöautomaatioon 

   Lukkarinen, Jere (2020)
   Tässä opinnäytetyössä annetaan Fidelix Oy:n työntekijöille työohjeita, joiden avulla Dali-valaistuksenohjausjärjestelmä ja SyxthSense huonesäätimet saadaan liittettyä kiinteistöautomaatiojärjestelmään BACnet-väylän kautta. ...
  • BALER TWINE AND NET WRAP EXPORT POSSIBILITIES ON THE RUSSIAN MARKET 

   Tuhkanen, Valeri (2019)
   The core of this Bachelor's thesis report is the export possibilities of baler twine and net wrap on the Russian market. The basic idea is to look for new opportunities and ideas for exporting agricultural products to ...
  • Balladikierros Pohjois-Karjalan museossa 

   Nuutinen, Niiki (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Balladikierros Pohjois-Karjalan museossa kuvaa lauletun museokierroksen syntyprosessia säveltäjän näkökulmasta. Työ tehtiin toimeksiantona Pohjois-Karjalan museolle, ja raportissa pyritään vastaamaan museota kiinnostaneisiin ...
  • Best practices in SECURE partner regions 

   Saramäki, Kaija (ed.) (Karelia University of Applied Sciences, 2018)
   Smarter Energy Communities in Northern and Arctic Regions (SECURE) project is a project funded by the Northern Periphery and Arctic Programme (NPA). The project runs for three years, from May 2016 to the end of April 2019. ...
  • Betocrete C36:n vaikutus betonin lujuuteen 

   Nieminen, Noora (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin betonin lisäaineen nimeltä Betocrete C36 vaikutusta betonin lujuuskehitykseen. Työ toteutettiin Pielisen Betoni Oy:n toimeksiannosta ja kyseistä ainetta käytettiin Joensuun toriparkin ...
  • Betonielementtien huoltokirja Pielisen Betoni Oy:n toimeksiantona 

   Juvonen, Matti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda huolto- sekä luovutuskirja valmisbetonituotteille. Huoltokirja tulee luovutettavaksi tilaajalle aina tuotteiden toimituksen yhteydessä ja on tarkoitettu lisättäväksi talokansioon tai ...
  • Betonielementtirakentteisen asuinkerrostalon jatkuvan sortuman rajoittaminen 

   Veikkola, Valtteri (2019)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli betonirakenteisen asuinkerrostalon jatkuvan sortuman rajoittaminen. Opinnäytetyö jakaantui teoreettiseen ja toiminnalliseen osaan. Teoriaosassa perehdyttiin onnettomuustilanteisiin, ...