Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu) - Selaus nimekkeen mukaan

Viitteet 3506-3525 / 5198

  • Pystyakselituulivoimalan suunnittelu 

   Kankkunen, Samuli (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on suunnitella pystyakselituulivoimala, jota käytetään apuna Suhmuran Metalli Ky:n hallin lämmityksessä. Voimala pystytetään tehtaan takana olevien peltojen keskelle myöhemmin tänä vuonna. ...
  • Pysäköinnin Vaikutukset Klariksentie Kolmosen Työmaalla 

   Peltoniemi, Jussi (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia pysäköinnin sijoittelun vaikutuksia Klariksentie 3 kohteessa. Aluksi työssä selvitettiin Klariksentie 3:lle rakennetun maanalaisen parkkihallin lähtökohtia niin arkkitehti- ja ...
  • Python ja Django webkehityksessä 

   Portimo, Henri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyössä tarkastellaan Pythonia ja Djangoa web-sovelluskehityksessä Linux-käyttöjärjestelmällä. Työn tavoitteena on selvittää Pythonin, Djangon ja Linuxin käyttöä aloittelevan käyttäjän näkökulmasta sekä löytää etuja ...
  • PYÖREÄN PÖYDÄN SENIORIT – PÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMINEN KOTONA ASUVILLE IKÄIHMISILLE 

   Vihervuori, Jutta; Pehkonen, Sari (2019)
   Ikääntyvien määrä kasvaa koko ajan ja yhä useampi heistä asuu itsenäisesti kotihoidon tukemana. Tämä luo kehittämistarvetta palvelujärjestelmään ja palveluihin, joiden tulee tukea ja turvata mahdollisimman terve ja ...
  • Pyöröhirsihuvilan sisustussuunnitelma 

   Korkalainen, Anna (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön aiheena on sisustussuunnitelma pyöröhirsihuvilaan. Aluksi raportissa selvitetään lähtökohdat kohteesta, esimerkiksi millaisesta kohteesta on kyse ja missä se sijaitsee. Alkukartoituksessa käydään läpi ...
  • Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden sosiaaliohjaus 

   Kukkonen, Hanne; Leppänen, Sanna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaista päihde- ja mielenterveys-asiakkaiden sosiaaliohjauksen tulisi olla uuden sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaan. Tämä on ajankohtainen aihe, koska päihde- ja ...
  • Päihdeasennekartoituslomakkeen kehittäminen Joensuun vastaanottokodille 

   Hartikainen, Terhi; Martikainen, Mirva (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää päihdeasennekartoituslomake vastaanottokotiin sijoitetuille nuorille. Toimeksiantajana oli Joensuun kaupungin vastaanottokoti. Opinnäytetyö oli toiminnallinen ja tuotoksena ...
  • Päihdehoitotyö perusterveydenhuollossa : Joensuun kaupungin alueen aluesairaanhoitajien näkemyksiä päihdehoitotyön käytännöistä 

   Karvinen, Laura; Karttunen, Laura (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Päihdeongelmien kasvu ja päihdyttävien aineiden laaja kirjo aiheuttavat paineita ennaltaehkäisevän työn lisäämiseen ja moniammatillisen yhteistyön sekä palvelurakenteen kehittämiseen. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli ...
  • Päihdekuntoutujien kokemuksia päihdepalveluista 

   Kosonen, Hannele; Hokkanen, Eveliina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää toimeksiantajan, Kuntoutusyksikkö MiunElämä Oy:n, toimintaa. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää toistuvasti palveluihin hakeutuvien päihdekuntoutujien kokemuksia ja ajatuksia ...
  • Päihdekuntoutujien ohjaus osana hoitotyötä: ratsastusvaelluksen järjestäminen päihdekuntoutujille 

   Kerkkänen, Maisa; Mertanen, Jonna-Mari; Turunen, Iina (2019)
   Ohjaus hoitotyössä perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöön, ammattietiik-kaan, erilaisiin toimintaa ohjaaviin laatu- ja hoitosuosituksiin sekä terveys- ja hyvinvointi-ohjelmiin. Laki määrää, että asiakkaalle ...
  • Päihdemuistisairaan hoitotyö - Opas uuden työntekijän perehdyttämiseksi 

   Parjanen, Ville; Kekkonen, Topias (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Alkoholin käyttäminen ikääntyneiden keskuudessa on ollut jatkuvassa kasvussa. Tämä on aiheuttanut sen, että yhä useampi ikääntynyt sairastuu alkoholin aiheuttamaan muistisairauteen. Alkoholin takia muistisairastuneet ...
  • Päihdepotilaan tunnistaminen päivystyksessä : Oppimateriaalia sairaanhoitajaopiskelijoille täydentäviin opintoihin 

   Laitinen, Karoliina; Vallius, Päivi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Päihteet ovat yhä kasvava ongelma Suomessa ja sen vuoksi myös terveydenhuollossa. Päihteiden käyttäjän tunnistaminen voi olla hankalaa kokeneellekin sairaanhoitajalle. Päihteiden käytön tunnistaminen on tärkeää oikean ...
  • Päihderiippuvaisen hoitoonohjaus : Palveluiden esite Siun soten Päihdepalvelukeskukselle 

   Westman, Aleksi; Nylander, Henri (2020)
   Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen teettämien tutkimusten mukaan suomalaisten alkoholinkäyttö on vähentynyt viime vuosina, mutta huumeiden käyttö ja kokeilu ovat yleistyneet. Päihderiippuvuus syntyy käyttäjälle useiden ...
  • PÄIHDETYÖ – esite päihdetyöstä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille ja työyhteisöille 

   Holopainen, Mervi (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Päihteet ja päihdetyö ovat aina ajankohtainen aihe suomalaisessa yhteiskunnassa. Päihteiden käyttöön liittyvät haitat ovat yhteiskunnallisesti mittavia ja ne ovat kansataloudellisesti ja – terveydellisesti suuri ongelma. ...
  • Päihdetyön kehittäminen työpajatoiminnassa ja etsivässä nuorisotyössä 

   Korhonen, Jenna (2020)
   Nuorten päihteiden käyttö on viime vuosina lisääntynyt, joten nuorten kanssa toimivien tahojen päihdetyön osaamisen kehittäminen on tärkeää muuttuvan tilanteen hallitsemiseksi. Opinnäytetyön tavoitteena oli vahvistaa ...
  • Päihdetyön verkostoitujien työryhmän osaamisen vahvistaminen ja jakaminen 

   Stenberg, Irmeli (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä on Suomessa muuttumassa muun muassa kuntarakenneuudistuksen myötä. Julkisessa keskustelussa on esillä huoli siitä, miten tulevaisuudessa pystytään tuottamaan riittävät ...
  • PÄIHTEETTÖMYYDEN EDUT : Päihteettömyyteen tukeva opaslehtinen nuorille 

   Väisänen, Tapio (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Päihteet ovat suurin yksittäinen suomalaista kansanterveyttä kuormittava tekijä ja niiden käyttö alkaa usein jo teini-iässä. Aikaisin aloitettu päihteiden käyttö enteilee tulevia päihdeongelmia, joten on olemassa selkeä ...
  • PÄIHTEIDEN SEKAKÄYTTÖ JA RIIPPUVUUDESTA TOIPUMINEN 

   Järvenpää, Panu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Huume- ja lääkeriippuvuuksien aiheuttamien syiden takia vuodeosastohoitoon joutuu tuhansia suomalaisia vuosittain. Alkoholin ja lääkkeiden rinnalla käytettävien psykoaktiivisten aineiden saatavuus on lisääntynyt laittomilla ...
  • Päihtyneen tunnistaminen 

   Härkönen, Tommi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tiivistelmä Päihdekokeilut kuuluvat osaltaan nuoren normaaliin kasvuun ja kehitykseen, mutta yksikön nuorilta päihteiden käyttö on kielletty, niin kuin alaikäisiltä lain mukaan muutenkin. Kun kohdataan nuori, jota ...
  • ”PÄIVITTÄIN KUN LIIKKUA MUISTAA, PAREMMIN SE ARKIKIN LUISTAA” : Soveltavan liikunnan kortit CP-vammaisille 

   Luukkanen, Maria; Hietala, Susanna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa soveltavan liikunnan kortit CP-vammaisille. Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Suomen CP-liiton kanssa täydentämään jo aiemmin aloitettua korttisarjaa. Korttien tavoitteena on kannustaa ...