Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu) - Selaus nimekkeen mukaan

Viitteet 3546-3565 / 5203

  • Pärnävaaran koiraurheilukeskuksen markkinatutkimus 

   Primetta, Jaana (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyön aiheena oli Pärnävaaran koiraurheilukeskuksen markkinatutkimus, jonka tavoitteena oli saada tietoa pohjoiskarjalaisten koiraharrastajien aktiivisuudesta ja kiinnostuksesta käyttää maakunnan alueella sijaitsevia ...
  • Päällekarkaushälytinjärjestelmän suunnittelu Lieksan kaupungintalolle 

   Meriläinen, Jukka (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Lieksan kaupungin sosiaalityöntekijät ovat kohdanneet työpaikkaväkivaltaa ja sen uhkaa työpisteissään. Työntekijöiden työpisteet sijaitsevat Lieksan kaupungintalolla, jossa ei ole passiivisuojausrakenteita. Rakenteellisten ...
  • PÄÄLLYSTÖPÄIVYSTYSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSESSA 

   Räty, Pekka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Pelastuslain (379/2011) vaatimukset pelastustoiminnan johtajan pätevyydestä ovat osaltaan aiheuttaneet muutostarvetta päällystöpäivystysjärjestelmän muutokseen. Pelastuslain 34. §:ssä sanotaan yksiselitteisesti, että ...
  • Päätöksenteon tukeminen webhotellipalvelujen hankkimisessa 

   Miettinen, Anne (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Karelia-ammattikorkeakoulu. Toimeksianto liittyi HomeStay-hankkeeseen, jossa suunniteltiin kotimajoituspalveluille tarkoitettua VisitHome-portaalia. Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää ...
  • Quality through cooperation : student handbook on quality 

   Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu) (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
  • Raakapuun aluskuljetuksen käyttömahdollisuudet Pielisellä 

   Sorsa, Joonas (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Raakapuun kaukokuljetuksen kustannukset ovat kohonneet jatkuvasti, ja uittoon soveltumattoman ensiharvennuspuun kuljettaminen vesiteitse aluksella voi olla rautatiekuljetusta edullisempaa. Metsähallituksella on paljon ...
  • Radioamatööridokumentin työprosessi 

   Mantsinen, Reijo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella tv-dokumentin työprosessin eri vaiheita ja niiden vaikutusta toisiinsa sekä muodostaa kokonaiskuva työprosessista. Erilaisia dokumentteja tuotetaan nykyään paljon, ja työprosessi ...
  • Rahahuoltoprosessin muutosprojekti 

   Ryynänen, Jari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on rahahuoltoprosessin muutosprojekti. Toimeksiannon tälle työlle antoi Pohjois-Karjalan Osuuskauppa (PKO). Projektin laajuudesta kertoo se, että mukana ovat osuuskaupan kaikki toimipaikat. ...
  • Rahanpesun estäminen 

   Sallinen, Liisa (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyö koskee rahanpesun estämistä. Rahanpesu on yksi suurimmista valtion taloutta koskevista rikoksista ja järjestäytyneen rikollisuuden muodoista. Rahanpesu tarkoittaa rikoksella hankitun omaisuuden muuttamista ...
  • Rahanpesun estämistoimet kiinteistönvälitystoiminnassa 

   Heinonen, Heidi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Opinnäytetyöni käsittelee rahanpesun estämistoimia kiinteistönvälitystoiminnassa. Rahanpesulla tarkoitetaan toimia, jossa otetaan vastaan, pidetään hallussa tai yritetään siirtää rahoja, joilla on laiton alkuperä. Tavoitteena ...
  • RAJATULLIKAMARISTA PÄIVÄKODIKSI 

   Mäkinen, Armi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Opinnäytetyöni toiminnallisena osana on Saksalan päiväkodin sisustussuunnittelu. Suunnittelutyö on osa päiväkodin korjausprosessia, jonka lähtökohtana on ilmanvaihdon parantaminen sekä rakenteiden lahovaurioiden korjaaminen. ...
  • Rakeistetun tuhkalannoitteen leviäminen maakonelevityksessä 

   Ahonen, Harri (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tutkimuksessa selvitettiin, kuinka kattavasti kolme erilaista rakeistetun tuhkalannoitteen levitykseen soveltuvaa metsätraktoria levittävät lannoitteen käyttäen ensiharvennuksen yhteydessä syntynyttä ajouraverkostoa. Lisäksi ...
  • RAKENNE- JA LIITTYMÄDETALJIKIRJASTO HIRSITALOTEHTAALLE 

   Urhonen, Heini (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tässä opinnäytetyössä laadittiin rakenne- ja liittymädetaljikirjasto hirsiomakotitaloille Kontiolahdella Lehmossa toimivalle hirsitalotehtaalle. Tehdas valmistaa hirsisiä vapaa-ajan rakennuksia ja omakotitaloja. Ykköspuu ...
  • Rakennesuunnitelmien sisältö 

   Jokinen, Lauri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tässä opinnäytetyössä oli tavoitteena selvittää, mitä asioita rakennesuunnitelmiin kuuluu ja minkälaisia kuntakohtaisia yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia viiden kunnan raken-nusvalvonnoilla on niihin liittyen. Lisäksi ...
  • Rakennetaan yhteistyö yhdessä : Omaisten kokemus yhteistyöstä tehostetussa palveluasumisessa 

   Peltokangas, Janette (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Suomi ikääntyy tulevan vuosikymmenen aikana niin voimakkaasti, että ikääntyneiden ihmisten tarpeita ja palvelujen järjestämistä joudutaan miettimään uudella tavalla. Vuoden 2015 lopussa suomessa oli tehostetun palveluasumisen ...
  • Rakennetutkimukset ja muutostyöt omakotitalon laajennuksessa 

   Pyöriäinen, Mikko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä tarvittavat tutkimukset ja suunnitelmat toisen kerroksen rakentamiseen vuonna 1980 valmistuneeseen omakotitaloon. Tutkimuksia tehtiin olemassa olevien rakenteiden kunnon ja niihin ...
  • RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUSDIREKTIIVIEN 2002/91/EY JA 2010/31/EU IMPLEMENTOINTI SUOMESSA 

   Tajakka, Riku (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoitus on perehtyä rakennuksen energiatehokkuusdirektiivien 2002/91/EY ja 2010/31/EU täytäntöönpanoon Suomessa. Opinnäytetyössä on selvitetty rakennuksen energiatehokkuusdirektiivien täytäntöönpanotoimet ...
  • Rakennuksen käyttötarkoituksen muutoksen vaatimien rakenteiden muutostöiden suunnittelu 

   Keskitalo, Pertti (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa tarvittavat suunnitelmat asunnon rakentamiseksi 1970-luvulla rakennettuun teollisuusrakennuksen toimistosiipeen. Suunnitelmien laatimista ohjasivat sekä vanhojen rakenteiden ...
  • RAKENNUKSEN TIETOMALLIIN LIITTYVÄ VUOROVAIKUTUS VIRTUAALITODELLISUUSJÄRJESTELMÄSSÄ 

   Aaltola, Mika; Hiltunen, Joonas (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin virtuaalitodellisuus pohjaisia teknologioita ja toteutettiin niiden pohjalta järjestelmä rakennuksen tietomallin kanssa vuorovaikuttamiseen. Järjestelmä toteutettiin käyttämällä ...
  • Rakennuksen ympäristölaskuri 

   Kunnari, Simo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyön aiheena oli tehdä web-sovellus, jolla voi laskea rakennuksen ympäristövaikutukset sen materiaalien perusteella. Aihe tuli Metsäntutkimuslaitoksen tutkija Tarmo Rädyltä. Sovellukseen piti suunnitella ja ...