Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu) - Selaus nimekkeen mukaan

Viitteet 3687-3706 / 5201

  • Roukalahden kesäteatterin asiakasprofiili ja esitystarjonnan ja oheispalveluiden kehittäminen 

   Sivonen, Marja-Liisa (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Roukalahden kesäteatterin kävijöiden asiakasprofiilia ja esitystarjonnan ja oheispalveluiden kehittämistä. Roukalahden kesäteatteri on ollut merkittävä kesätapahtumien ...
  • Route 66 - Moottoripyöräillen idästä länteen : Matkailudokumentin leikkaamisprosessi 

   Piskonen, Mikko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitä on otettava huomioon leikattaessa matkailudokumenttielokuvaa. Työssä tutkittiin dokumenttielokuvakonseptin luomista jo valmiiksi kuvatusta materiaalista, sekä sen leikkaamista ...
  • ROUTE 66 -MATKAOHJELMA: MOOTTORIPYÖRÄILLEN IDÄSTÄ LÄNTEEN 

   Tiainen, Jenna; Huttunen, Arttu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda matkaohjelma toimeksiantajan oman videomateriaalin pohjalta Route 66 -matkailutieltä. Matkaohjelman tarkoituksena oli innostaa muita suomalaisia moottoripyörämatkailijoita ajamaan ...
  • RS-kohteen vuosikorjauksien hallinta 

   Vesanen, Maija (2020)
   Opinnäytetyön tarkoitus oli luoda rakennusliikkeelle toimintamalli RS-kohteiden vuosi-korjauksien toteuttamiseen sekä luoda yritykselle vuosikorjauksissa tarvittavat doku-menttipohjat. Kehitystyö toteutettiin rakennusliikkeen ...
  • Ruiskuvalettavat solunkasvatusalustoissa käytettävät muovimateriaalit 

   Heinonen, Arto (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteen oli selvittää, mitä termoplastisia muoveja käytetään solunkasvatusalustoina, niiden erityispiirteitä sekä materiaalin valintaa ja saatavuutta. Työssä otettiin huomioon myös kasvualustojen valmistusta ...
  • Ruiskuvalukoneen perusvalidoinnin sisällön tarkastus 

   Hakkarainen, Aleksi (2020)
   Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin lääkinnällisten laitteiden valmistuksessa käytettävän ruiskuvalukoneen validointia. Työn tarkoituksena oli selvittää, onko yrityksen ruiskuvalukoneen perusvalidoinnin raporttien sisältö ...
  • Ruiskuvalutuotantotilan ja varaston layout-muutos ja kehitystyö 

   Saastamoinen, Iiro (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli parantaa Muottituote Group Oy:n Joensuun tehtaan ruiskuvalutuotantotilan ja varaston layoutia. Työn tavoitteena oli suunnitella yhteistyössä henkilökunnan kanssa uusi layout, koska ...
  • Rukajärventien sotahistoriatuotteiston myynninedistäminen 

   Eronen, Saara; Tuikkanen, Suvi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli edistää Lieksan sotahistoriatuotteiden myyntiä sekä tun-nettuutta yhteistyössä Karelia Expert Matkailupalvelu Oy:n kanssa. Myyntiä ja tunnettuutta pyrittiin edistämään toteuttamalla pienimuotoinen ...
  • Rukiin viljely Pohjois-Karjalassa 

   Heimo, Jemina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyön aiheena on rukiin viljely Pohjois-Karjalassa. Tutkimuksessa selvitettiin kuinka paljon rukiin viljely kiinnostaa viljelijöitä ja millaisia mahdollisuuksia rukiilla on Pohjois-Karjalassa tulevaisuudessa. Lisäksi ...
  • Rullalautailuliikkeen perustaminen Joensuuhun 

   Tikka, Perttu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia edellytyksiä rullalautailuvälineliikkeen perustamiselle löytyy Joensuun alueelle. Edellytyksiä kartoitettiin yrityksen perustamiseen liittyvän teoriatiedon sekä ...
  • RULLAMUOVAUSLINJAN SUUNNITTELU JA VALMISTUS 

   Koskinen, Samu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja valmistaa rullamuovauslinja Poimukate Oy:n käyttöön. Rullamuovauslinjalla haettiin tehokkuutta yrityksen tuotantoon. Laitteella oli tarkoitus ryhtyä valmistamaan koneellisesti ...
  • Rummunsoiton opetus 6-11-vuotiaille 

   Leskinen, Jani (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyössäni perehdyn rumpujensoiton opetukseen 6–11-vuotiaille lapsille. Varhaiskasvatukseen tähtäävää opetusmateriaalia on saatavana muille soittimille, muttei juurikaan rummuille. Niinpä koen, että hyvän suomenkielisen ...
  • Rumpujensoiton harjoittelumotivaatio 

   Korhonen, Tuomas (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyöni aihe syntyi halusta ymmärtää motivaatiota ja siihen liittyviä tekijöitä. Paneutumalla motivaation ymmärtämisen kautta pyrin löytämään parempia keinoja motivoida omia oppilaitani, jotta oppiminen olisi ...
  • Rumpujensoiton ryhmäopetus 

   Hyttinen, Tero (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Opinnäytetyössäni keskeisenä asiana on kehittää ja tutkia rumpujensoiton ryhmäopettamista sekä vertailla sitä rumpujensoiton yksityisopetukseen. Työssä käytin hyväkseni omaa jo seitsemän vuotta kestänyttä uraani rumpujensoiton ...
  • Rumpusettiduettoja 

   Räisänen, Juha-Pekka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Opinnäytetyö koostuu kahdesta osasta, toiminnallisesta osuudesta sekä kirjallisesta osuudesta. Toiminnallinen osa muodostuu rumpusettiduettojen säveltämisestä, puhtaaksi kirjoittamisesta sekä demo-äänitteen tekemisestä ...
  • RUMPUSOUNDIN RAKENTAMINEN ja siihen liittyviä tekijöitä äänitysstudiossa soittajan näkökulmasta 

   Pohjolainen, Jarkko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tiivistelmä Opinnäytetyöhön sisältyy kaksi osaa, joista ensimmäinen on toiminnallinen ja toinen raporttiluontoinen. Toiminnallinen osa sisältää Even Steven -nimisen yhtyeen kokopitkän levyn äänitysprosessin. Opinnäytetyön ...
  • Rungon keskijäreyden vaikutus koneellisen energiapuunkorjuun kannattavuuteen 

   Taavitsainen, Jari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Metsähakkeen käyttö on kasvanut nopeasti viimeisten kymmenen vuoden aikana. Valtion tavoitteena on lisätä metsähakkeen käyttöä 13–16 miljoonan kiintokuutiometriin 2020 mennessä. Puupolttoaineiden kysynnän kasvun vuoksi ...
  • Runkohinnoittelun tunnettuus pohjoissavolaisten metsänomistajien keskuudessa 

   Zitting, Akseli (2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Pohjois-Savon alueen metsänomistajien suhtautumista runkohinnoitteluun. Tutkimuksen kohteina olivat runkohinnoittelun tunnettavuus, kiinnostavuus ja tyytyväisyys tehtyihin kauppoihin. ...
  • Runokirjan kuvittaminen 

   Korhonen, Seija (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyökseni taitoin uusiksi ja kuvitin Kimmo F. Hentisen runokirjan ”Satamieli”. Kirja ei ole asiakastyö, koska halusin tehdä opintojen lopuksi jotain henkilökohtaista ja vain itselleni tulevaa. Opinnäytetyövalintaan ...
  • Runolaulun jäljillä : Musiikkia ja museopedagogiikkaa Parppeinvaaran runokylässä 

   Kellokoski, Reetta-Mari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyössä käsiteltiin elävän musiikin hyödyntämistä museopedagogiikassa. Työ tehtiin toimeksiantona Ilomantsin museosäätiölle, Parppeinvaaran runokylän museolle. Tavoitteena oli kehittää museon perusnäyttelyyn uusia ...