- Selaus nimekkeen mukaan Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu)

Viitteet 3707-3726 / 5309

  • Ravitsemushoitosuositusten toteutuminen potilaiden ja henkilökunnan näkökulmasta : case: Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä 

   Malkki, Anni (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Valtion ravitsemusneuvottelukunta uudisti ravitsemushoitosuositukset vuonna 2010. Uudistuneiden suositusten tarkoituksena on yhdenmukaistaa ravitsemushoidon käytäntöjä ja ehkäistä vajaaravitsemusta. Suositusten mukaan ...
  • Ravitsemuskasvatusta päiväkoti Siilinpiiloon Sapere-menetelmän avulla 

   Sorsa, Piritta (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoitus oli antaa päiväkodille apua ravitsemuksellisissa ongelmissa ja uusia näkökulmia ravitsemuskasvatuksessa sekä käytännön esimerkkejä Saperesta. Opinnäytetyössä toteutettiin Siilinpiilon päiväkodin ...
  • Ravitsemusohjaus nuorten hyvinvoinnin tueksi : Tietovisa Joensuun kaupungin vastaanottokodin nuorille 

   Burman, Jenna; Komulainen, Jari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Suomalaisten ruokailutottumukset ovat muuttuneet ajan myötä suositusten mukaisemmiksi. Kuitenkin lasten ja nuorten ylipainoisuus on viime vuosikymmenien aikana yleistynyt. Liiallinen energian saanti johtaa ylipainoon, josta ...
  • Reaaliaikaisen palvelinarkkitehtuurin mallintaminen ja toteutus 

   Sormunen, Leo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa palvelinarkkitehtuuri Node.js-sovellusalustaa käyttäen. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Karelia-Ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyön käytännön osassa toteutettiin ...
  • React-komponenttien yksikkö- ja integraatiotestaus 

   Tuunanen, Juuso (2020)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia React JavaScript -kirjastolla toteutetun websovelluksen yksikkö- ja integraatiotestaamista. Ohjelmiston testaaminen ei pelkästään tuo laadullista parannusta koodiin, mutta tuo ...
  • RECENT DEVELOPMENTS IN INBOUND TOURISM IN NORTH KARELIA 

   Hokkanen, Tomi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   This research focuses on the situation of inbound tourism in North Karelia as well as derives suggestions from the made analysis. The research was conducted according to the commissioner’s guidelines. The paper utilizes ...
  • "REHELLISESTI SANOTTUNA YKSIN EN OLISI JAKSANUT" - Vanhempien kokemuksia arjesta koliikkilapsen kanssa 

   Muikku, Enni; Ruotsalainen, Anna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Koliikissa imeväisellä on pitkiä itkuisuusjaksoja, jolloin vauvaa on vaikea rauhoittaa. Koliikki määritellään kriteereiden avulla. Vauvan täytyy itkeä kolme tuntia kolmena päivänä viikossa kolmen viikon ajan. Vauvan ...
  • Rekrytoinnin kehittäminen Joensuun kaupunginorkesterissa 

   Tiensuu, Seppo (2020)
   Suomalaisissa sinfoniaorkestereissa on parhaillaan käynnissä sukupolvenvaihdos. Monet muusikot jäävät eläkkeelle tulevina vuosina ja uusia työntekijöitä rekrytoidaan runsaasti. Myös työympäristön ja työnantajan tarpeiden ...
  • Rekrytoinnin tarpeen tunnistaminen ja suunnittelu 

   Niemi, Maarit; Vanska, Armi (2019)
   Opinnäytetyö on osa SMErec-hanketta, jolla vahvistetaan pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) kilpailukykyä kehittämällä yritysten rekrytointiosaamista. Tässä opinnäytetyössä keskityimme rekrytoinnin alkuvaiheeseen, ...
  • Rekrytointiprosessi ja rekrytoinnin kustannukset julkishallinnollisessa organisaatiossa 

   Jänis, Tanja (2020)
   Opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia yksittäisen rekrytointiprosessin kustannuksia hallinnollisilta osin. Opinnäytetyö pohtii, onko nykyinen rekrytointiprosessi sujuva ja tehokas ja olisiko rekrytointiprosessia mahdollista ...
  • Relasphone-sovelluksen käyttäjäkokemuksia metsäsuunnittelussa 

   Moilanen, Jarkko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Relasphone-sovelluksen sopivuutta ammattikäyttöön. Tutkimuksen tehtävänä oli selvittää metsäammattilaisten tietämystä metsänmittauksen mobiilisovelluksista, Relasphone-sovelluksen ...
  • Remote Sensing of Medium Voltage Grid: Case Elenia 

   Vinni, Heikki (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Arbonaut offers several remote sensing services for electric and forest companies alike. As most of their power line analyses are done for the United States of America, they vary greatly in the detail, accuracy and means ...
  • Rento-kahvilan asiakastyytyväisyystutkimus 

   Koponen, Saara (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Joensuussa sijaitsevan Kahvila Rennon asiakkaiden tyytyväisyyttä yrityksen tuotteisiin sekä palveluihin. Tutkimuksen avulla haluttiin löytää kilpailuetuja muihin vastaaviin ...
  • REPLANTAATIOPOTILAAN HOITO-OHJE ENSIHOIDOSSA 

   Räsänen, Kimmo; Väisänen, Markku (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tiivistelmä Replantaatiolla tarkoitetaan irronneen raajan tai kehon muun osan liittämistä uudelleen kehon toimivaksi osaksi. Suomessa replantaatiokirurgiaa vaativia vammoja syntyy etenkin maataloudessa, sirkkelitapaturmissa ...
  • Responsiivinen verkkosuunnittelu ja sen toteuttaminen offline-mobiilisovelluksen rakentamisessa 

   Kinnunen, Hanna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Mobiiliteknologian kehittyminen ja mobiililaitteiden yleistyminen ovat asettaneet verkon kehittäjille haasteen saada verkkopalvelut toimimaan kaikilla alustoilla ja kaikenlaisilla laitteilla. Tuotantotehokkuuden haasteeksi ...
  • Responsiivinen verkkosuunnittelu sisällön asettelussa 

   Lindholm, Suvi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään responsiivista verkkosuunnittelua ja sen vaikutusta verkkopalveluiden sisällön asetteluun ja sisältöhierarkiaan suunnittelijan näkökulmasta. Teoriapohjana toimivat alan ammattilaisten ...
  • Responsiivisen käyttöliittymän soveltaminen Liferay-ympäristössä 

   Peltola, Ville-Santeri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Responsiivisella web-suunnittelulla tarkoitetaan sitä, että sivusto ottaa huomioon sitä selaavan laitteen näytön koon. Sivuston elementtien asemointia muuttamalla ja kuvia pienentämällä parannetaan käyttäjäystävällisyyttä ...
  • REST API:n optimointi ja päivitys OpenAPI 3:een 

   Hukkanen, Jussi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   REST-arkkitehtuurimallin mukaiset ohjelmointirajapinnat ovat verkkosovellusten ja pilvipalvelujen keskeisiä rakennuspalikoita. Tässä opinnäytetyössä paranneltiin kiinteistöomaisuuden hallintaan tarkoitetun Assetti-pilvipalvelun ...
  • Rettin syndrooman hoitotyö 

   Toroskainen, Katri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Rettin syndrooma on harvinainen kehitysvammaisuutta aiheuttava oireyhtymä, jota ilmenee Suomessa noin sadalla henkilöllä. Vaikka uusia Rett-lapsia syntyy vuodessa Suomessa vain noin 2–3, ovat heidänkin perheensä ja hoitajansa ...
  • REVERSE MENTORING as continuing professional development in higher education : Recommendation for action based on current evidence 

   Sulopuisto, Outi (2020)
   This Master’s thesis addresses the topic of continuing professional development of the teaching staff of higher education institutions by the means of reverse mentoring regarding the topic of digital skills in teaching. ...