- Selaus nimekkeen mukaan Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu)

Viitteet 3747-3766 / 5308

  • Riskienhallinnan kehittäminen 

   Kakkonen, Pasi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Työn tavoitteena oli riskienhallinnan kehittäminen jätevedenpuhdistamolla ja tuottaa riskienarviointilomake työkaluksi riskien kartoittamiseen. Jätevedenpuhdistamoilla ympäristölupien uusinnan myötä on riskienhallinnan ...
  • Riskit ja riskienhallinta OVV Asuntopalvelut Joensuussa 

   Lampinen, Tuuli (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on käsitellä riskejä ja riskienhallintaa toimeksiantoyrityksen, Joensuun OVV Asuntopalveluiden näkökulmasta. Opinnäytetyö koostuu aiheen teoreettisesta viitekehyksestä sekä toiminnallisesta ...
  • Risutec ASTA -dokumentointijärjestelmä 

   Tiainen, Jaakob; Vartiainen, Juho (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Risutec Oy on kehittänyt ASTA-dokumentointijärjestelmän, jolla voidaan seurata maanmuokkauksen tiheyttä, pinta-alaa sekä muokkausnopeutta reaaliajassa. ASTAlta saa työmaaraportin, jossa on muokatun alueen pinta-ala eriteltynä ...
  • Riveria-oppilaitoksen turvallisuuden kehittäminen Tutor-arvioinnin avulla 

   Raatikainen, Tenho (2019)
   Oppilaitosturvallisuuden merkitys ja laajuus nousivat yhteiskunnassamme esiin 2000-luvulla sattuneiden Jokelan ja Kauhajoen koulusurmien vuoksi. Koulusurmat vaikuttivat suurelta osin oppilaitosten oppilaiden ja henkilökunnan ...
  • RIVERIAN RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN OPETTAJIEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMIN JA TYÖELÄMÄN OSAAMISVAATIMUKSIEN NÄKÖKULMASTA 

   Muikku, Harri (2020)
   Ammatillisen koulutuksen reformi oli suurin koulutuslainsäädännön uudistus vuosikymmeniin. Osaamisen johtamisella ja kehittämisellä yritykset takaavat osaavan henkilökunnan tulevaisuu-dessa. Työni tavoitteena oli selvittää ...
  • Rivitalokiinteistön lämmöntuotannon kannattavuusselvitys Lähilämpökeskukseen integroituna 

   Heiskanen, Mika (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää rivitalokiinteistön lämpöenergiantuotannon kannatta- vuutta lähilämpökeskukseen integroituneena. Lähilämpökeskuksen lämmöntuotantojärjestelmät koostuivat pelletti-, hake-, öljy-, ...
  • Rivitalon mallintaminen kustannuslaskennan avuksi SketchUp-ohjelmistolla 

   Potkonen, Markus (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia SketchUp-mallinnusohjelmiston hyödynnettävyyttä kustannuslaskennan tarpeisiin ja mitä mallin luominen vaatii, jotta se olisi mahdollisimman kustannustehokasta. Työn toimeksiantajana ...
  • RKL. Terho Kaskinen Oy:n laatumittarit 

   Pulkkinen, Timo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tämän Opinäytetyön tarkoituksena oli kehittää Rakennusliike Terho Kaskinen Oy:n käyttöön laadunmittausjärjestelmä eli niin sanottuja laatumittareita. Opinäytetyössä kuvataan korjaushankkeisiin erikoistuneen rakennusyrityksen ...
  • RoboBisnes – havaintoja, kokemuksia ja näkymiä 

   Tarkiainen, Ari; Lamminen, Sami; Lind, Säde; Pappinen, Timo
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja B, Oppimateriaaleja ja kokoomateoksia: 56 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2019)
   RoboBisnes – Osaamista ja uutta liiketoimintaa palvelurobotiikasta on Riverian ja Karelian yhteinen ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama hanke. Tämä julkaisu on työstetty syksyllä 2018 ja keväällä 2019 ja se on ...
  • ROBOTTIHITSATTAVIEN TUOTTEIDEN TUNNISTAMINEN TUOTEKANNASTA 

   Piiroinen, Risto (2020)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli tunnistaa Suomen Levyprofiili Oy:n tuotekannasta kymmenen robottihitsaukseen soveltuvaa tuotetta. Listan avulla yritys pystyy jatkossa ylösajamaan tuotteita käsinhitsauksesta hitsausautomaatioon ...
  • Rock in the East : Expectations Towards a Finnish Rock Festival in the Russian Context 

   Puhkala, Jonna; Heiskanen, Tanja (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Competition amongst rock festivals in Finland is a notable pushing factor towards seeking growth from international festival-goers. In a country the size of Finland, festival organizers are bound to compete for the same ...
  • Rock-muusikoiden hengitys- ja verenkiertoelimistön kuormittuminen keikan aikana ja palautuminen keikan jälkeen 

   Alho, Nanna (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tässä opinnäytetyössä oli tarkoitus selvittää erään suomalaisen rock-yhtyeen soittajien hengitys- ja verenkiertoelimistön kuormittumista keikan aikana. Aikaisempien tutkimusten mukaan rock-muusikon työ on raskasta, jolloin ...
  • Rokkotautien tunnistaminen ja hoito raskauden aikana – Opaslehtinen äitiysneuvoloiden terveydenhoitajille 

   Heiskanen, Minna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Rokkotaudit ovat tarttuvia infektiotauteja, joille ovat tunnusomaisia iho-oireet. Raskauden aikana sairastettu rokkotauti on suhteellisen harvinainen, mutta siihen liittyy sikiön infektoitumisen riski. Rokkotauti voi olla ...
  • ROKOTUKSET SUOJANA HOITOTYÖSSÄ : Opas hoitotyön opiskelijalle 

   Pulkkinen, Hanna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Rokottaminen suojaa monilta infektiotaudeilta. Rokotteen avulla elimistö muodostaa immuunivasteen sairautta vastaan ilman, että ihminen sairastuu itse tautiin. Rokottaminen myös estää useiden sairauksien leviämistä eteenpäin. ...
  • THE ROLE OF A WEBSITE IN COMPANY MARKETING: Innoventum Oy strategies for entering the Irish ICT market. 

   Abari, Saheed (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Abstract The study examines the use of the internet in marketing a company. The aim of the research was to investigate the role of website/homepage in companies’ marketing activities and the prerequisites with which ...
  • The Role of Social Media in Russian Tourists' Search for Information 

   Kähkönen, Liisa (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   This thesis discusses the consumer behaviour of tourist and the use of social media in Russian tourists’ search for information. The focus group of the study was Russian tourists visiting North Karelia as a travel destination. ...
  • Roolipelin kehittäminen Unity 3D:llä 

   Eronen, Jani (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tässä opinnäytetyössä tutkitaan roolipelejä, niiden keskeisiä ominaisuuksia ja roolipelin kehittämistä Unity 3D -pelimoottorilla. Opinnäytetyössä vastataan seuraaviin kysymyksiin:mitä ovat tietokoneroolipelit, kuinka ne ...
  • Roolipohjaisen käyttövaltuuksien ja resurssien käyttöönotto identiteetinhallinnassa 

   Kähkönen, Mika (2019)
   Kehitystehtävän tarkoituksena on tutkia ja toteuttaa rooli- ja resurssipohjainen toiminta Office 365 -palvelujen osalta kohdeorganisaation ylläpitämässä identiteetinhallinnan järjestelmässä. Kehitystehtävän tuloksena on ...
  • Ross-Tech HEX+CAN-USB-diagnostiikkakaapeli ja VCDS-ohjelma 

   Kuninkaanniemi, Kari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Tarkoitus oli tutkia Ross-Techin valmistamalla HEX+CAN-USB-diagnostiikkakaapelilla ja VCDS-ohjelmalla Volkswagen-konsernin ajoneuvojen ohjausyksiköitä ja luoda näiden testausten perusteella kattava suomenkielinen ohje ...
  • Roukalahden ampumaradan sähköjärjestelmän uudisrakentaminen 

   Mononen, Edvard (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa nykypäivän standardien mukainen sähkönjakelujärjestelmä sekä kiinteistösähköistys Liperissä sijaitsevalle Roukalahden ampumaradalle. Tavoitteena oli tehdä ...