- Selaus nimekkeen mukaan Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu)

  • Biokaasulaitoksen rejektivesien konsentrointilaitteiston asennus ja käyttöohjeiden laatiminen 

   Summala, Otto (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Toiminnallisessa opinnäytetyössä tehtävänä oli asentaa biokaasulaitokselle lannoitteiden konsentrointilaitteistot sekä laatia laitteistojen käyttöohjeet. Laitteistojen tarkoituksena on saada ravinteet tiiviimpään muotoon. ...
  • Biolämpölaitteistojen valmistettavuus Nurmeksessa 

   Reis, Ossi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tämän opinnäytetyön tilaaja on Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy, jonka yhtenä tehtävänä on tuottaa kehityshankkeita seutukuntien yrityksille. Opinnäytetyön tuloksista hyötyy suoranaisesti Pielisen Karjalassa toimiva ...
  • Biopuuhakettimen suunnittelu 

   Taivainen, Tapio (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli saada aikaiseksi Ariratex Oy:lle biopuu-hakettimen työpiirustukset ja hakettimen komponenttien vaatimat laskennat. Tavoitteena oli dokumentoida hakettimen rakenne, jolloin sen rakentaminen ...
  • BIOTALOUDEN HUOMIOINTI JA OSALLISTAVAN SUUNNITTELUN MENETELMÄT MAAKUNTAKAAVOITUSTYÖSSÄ 

   Roponen, Anne (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Opinnäytetyö on tutkimuksellinen kehittämistyö, jossa hyödynnetään toiminta- ja tieteellisen tutkimuksen menetelmiä. Opinnäytetyö on tehty Pohjois-Karjalan maakuntaliiton toteuttamalle Biotalouden alueidenkäytölliset ...
  • Biotalouden innovaatioympäristöt – Puurakentaminen 

   Matveinen, Mikko
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C: Raportteja, 18 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Julkaisussa on kuvattu puurakentamiseen liittyviä mahdollisuuksia ja kehittämisen kohteita Suomessa sekä Pohjois Karjalan maakunnan tasolla. Lisäksi tarkastelussa on Karelia ammattikorkeakoulun rooli puurakentamisen ...
  • Biotalouden merkitys pohjoiskarjalaisille pk-yrityksille 

   Korhonen, Veli-Pekka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tässä opinnäytetyössä pohditaan biotalouden merkitystä pohjoiskarjalaisille yrityksille, erityisesti pk-yrityksille. Biotalous on taloutta, joka perustuu uusiutuviin luonnonvaroihin ja palvelee biotalouteen liittyvää ...
  • BIOTALOUDEN OSAAMISTARPEET VUONNA 2030 

   Vänskä, Reima (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tässä opinnäytetyössä selvitettiin biotalousalalla tarvittavia osaamistarpeita vuoteen 2030 mennessä. Tämä työ tehtiin yhteistyössä AVOT-hankeen kanssa. Kyseessä on usean eri korkeakoulun ja yliopiston yhteistyössä toteuttama ...
  • Biotaloudesta työtä tasa-arvoisesti : Naistoimijoiden roolin kasvattaminen Pohjois-Karjalan biotalousbisneksessä -hankkeen loppuraportti 

   Puhakka-Tarvainen, Helena; Korhonen, Veli-Pekka; Siikanen, Riina; Ojajärvi, Pentti; Talkkari, Ari
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C, Raportteja: 28 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Julkaisu on Biofem – naistoimijoiden roolin kasvattaminen Pohjois-Karjalan biotalousbisneksessä -hankkeen loppuraportti. Julkaisussa on esitelty biotalouden eri toimialoja sekä niiden tarjoamia mahdollisuuksia osaamisen ...
  • Biotalous tulee - onko metsänomistaja valmis? 

   Korhonen, Kari; Kesäniemi, Antti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Pielisen Karjalassa asuvien metsänomistajien puunmyyntikäyttäytymistä muuttuvassa markkinatilanteessa, kun bioenergian käyttö lisääntyy alueella. Tavoitteena oli selvittää ...
  • Bioterminaali hakkeen tuotantoketjussa 

   Tapaninen, Juha-Matti (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön toimeksiantaja on Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Työ kuuluu Tekesin lähilämpöratkaisut matalaenergiarakentamisessa -hankkeeseen, joka kuuluu osana Kestävä yhdyskunta -ohjelmaa. Hankkeen tavoitteena on ...
  • Bitumikermikate-elementin suunnittelu ja kustannusvertailu 

   Vallius, Tiina (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli vertailla puu- ja teräsrakenteisen kattoelementin kustannuksia ja saada lopulta toteutuskelpoiset suunnitelmat edullisemmaksi todetulle elementille. Opinnäytetyö eteni kantavan rakenteen ...
  • Blade-palvelinjärjestelmän käyttöönotto ja käyttöohjeistus opetusympäristössä 

   Tiainen, Henri; Puustinen, Janne (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyön päätarkoitus oli dokumentoida palvelinjärjestelmän käyttöönotto ja hallinta. Palvelinjärjestelmä koostuu HP c7000 -palvelinkehikosta, HP ProLiant BL460c G6- ja HP ProLiant BL260c G5 -palvelimista sekä HP ...
  • Bloggareiden hyödyntäminen Break Sokos Hotel Kolin markkinoinnissa 

   Jaakola, Roosa (2019)
   Tässä opinnäytetyössä tarkastelin Break Sokos Hotel Kolin kanssa kaupallista yhteistyötä tekevien sosiaalisen median vaikuttajien vaikutusta hotellin markkinointiin. Break Sokos Hotel Koli on Pohjois-Karjan Osuuskaupan ...
  • BLUES-KITARANSOITON ALKEISOPAS 

   Salakka, Arto (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyö käsittelee blues-kitaransoiton alkeita. Opinnäytetyö sisältää oppaan, äänitteen ja raportin, jossa käydään läpi harjoitukset ja esitellään tarkemmin työn tavoitteet ja tulokset. Työn tarkoituksena on selvittää, ...
  • Botanian asiakastyytyväisyyskysely venäläisille asiakkaille 

   Kurki, Tiia (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyöni tarkoituksena oli selvittää venäläismatkailijoiden mielipiteitä Botaniasta. Kyselytutkimuksen tavoitteena oli tutkia miten venäläiset asiakkaat saavat tietoa puutarhasta ja millaisia kehitysehdotuksia he ...
  • Botanian tapahtumien markkinoinnin vuosikello 

   Kokotti, Riikka; Hampinen, Sanna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyön tehtävänä oli tapahtumien markkinoinnin vuosikellon tuottaminen. Työ tehtiin toimeksiantona Joensuussa sijaitsevalle perhospuutarha Botanialle, jonka toiminnasta vastaa Botanian ystävät ry -yhdistys. Työn ...
  • BPM ja käyttöliittymät 

   Honkanen, Sami (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten Business Process Model & Notation -standardin mukaisissa liiketoimintaprosessikuvauksissa mallinnetaan käyttäjien tehtäviä ja miten ne implementoidaan liiketoiminnanohjaus ...
  • BRAND AND QUALITY CONTROL OF GARMENT PRODUCTS IN THE BANGLADESH GARMENT INDUSTRY 

   Hoshen, Mohammad (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Abstract This thesis paper contains information on the garment industry of Bangladesh. The garment business plays a vital part in global market. There are a large numbers of world renowned apparel companies that outsource ...
  • BRAND AND VISUAL IDENTITY DESIGN FOR A BEAUTY SALON 

   Borhani, Maryam (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   The aim of this thesis is to create a brand and a visual identity for a beauty-salon called Narsissi. Narsissi offers a relaxing environment where both men and women can get lasting beauty treatment results. For a firm ...
  • BRANDING OF A SOLE JEWELLERY PROPRIETORSHIP 

   Jaska, Heini (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   This thesis addresses the issue of developing an image for a new company in the design field. The focus is on building an image for a small company, and developing aspects affecting its image. The goal was to build an image ...