Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu) - Selaus nimekkeen mukaan

  • ACTINOBACULUM SCHAALII -BAKTEERIN TUNNISTAMINEN 

   Leppänen, Anni; Seppälä, Johanna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Actinobaculum schaalii on grampositiivinen sauvabakteeri, ja se kuuluu ihmisen normaaliflooraan. A. schaalii luokitellaan anaerobibakteeriksi, mutta sillä on mikroaerofiilisiä ominaisuuksia. Opinnäytetyön tarkoituksena oli ...
  • Active Directoryn suunnittelu ja käyttöönotto pienyrityksessä 

   Kuittinen, Tuomas (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa Active Directoryn käyttöönotto pienyrityksessä. Työn toimeksiantajana on joensuulainen ohjelmistoalan yritys Process Genius Oy. Tavoitteena oli luoda Process Genius ...
  • ADAPTATION OF SMES IN RUSSIAN KARELIA TO ECONOMIC RECESSION (CASE SORTAVALA) 

   Stupkina, Yulia (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   The first aim of the research is to understand whether the global recession and Russian economic problems have influence on the business performance of small and medium enterprises in Sortavala (Russian Karelia). The second ...
  • Adheesio kaksikomponenttiruiskuvalussa 

   Tanskanen, Anssi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Tiivistelmä Opinnäytetyön aiheena oli adheesion tutkiminen kaksikomponenttiruiskuvalussa. Työ suoritettiin Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun ruiskuvaluosastolla sekä mittauslaboratoriossa. Tarkoituksena oli ...
  • Adoption edellytykset ja oikeusvaikutukset 

   Kukkonen, Lasse (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Nykyinen adoptiolaki tuli voimaan heinäkuussa vuonna 2012. Se korvasi aiemman lain lapseksiottamisesta vuodelta 1985. Lakiuudistuksen ensisijaisena tavoitteena oli edistää lapsen edun toteutumista adoptioasioissa. Tämän ...
  • Advertising concept for Russian Law company 

   Koptseva, Larisa (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   The objective of this thesis is conducting research to create a unique advertising concept, one which would create an image of a reliable and trustworthy company and be productive and effective for a Russian Law company. ...
  • Afaattisen asiakkaan kielellisen toimintakyvyn tukeminen fysioterapiassa aivoverenkiertohäiriön jälkeen : Koulutuspäivä Joensuun fysioterapeuttiopiskelijoille ja fysioterapeuteille 

   Saharinen, Helli; Rissanen, Anni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Aivoverenkiertohäiriöön sairastuu Suomessa vuosittain noin 25 000 henkilöä ja kielellisistä ongelmista kärsii alkuvaiheessa kolmasosa sairastuneista. Afasian diagnosoinnista ja kommunikoinnin kuntoutuksesta vastaa ...
  • Age-Friendly Society Supports Active Ageing 

   Jämsén, Arja; Kukkonen, Tuula
   Publications of Karelia University of Applied Sciences B, Handbooks and Article collections: 63 (Karelia University of Applied Sciences, 2020)
   This review looks into the prerequisites of active ageing, and how developing an age-friendly society can support active ageing. As one viewpoint to the age-friendly society the concept of age-friendly enterprise is looked ...
  • AGEING IN WORKING LIFE 

   Laitinen, Pertti (North Karelia University of Applied Sciences, 2012)
  • Ageing in Working Life 

   Laitinen, Pertti
   North Karelia University of Applied Scinences Publications C:49 (North Karelia University of Applied Sciences, 2012)
   This publication has been written by the Finnish student group that participated in an Erasmus funded intensive program, Multidisciplinary European Program, in Lille, France in spring 2011 with the guidance of lecturer ...
  • Aggressiivisen käyttäytymisen ennaltaehkäisy kehitysvammaisilla : Systemaattinen kirjallisuuskatsaus 

   Yrjänä, Meri; Tirkkonen, Henna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Kehitysvammaisten henkilöiden aggressiivinen käyttäytyminen on merkittävä hoidollinen on-gelma. Haasteena sosiaali- ja terveysalalla koetaan kehitysvammaisen yksilön hyvinvointiin tähtäävän hoidon järjestäminen siten, että ...
  • AGRICULTURE MARKETING: A SUSTAINABLE APPROACH FOR AGRICULTURE COOPERATIVES IN THE FAR WESTERN REGION OF NEPAL 

   Nepal, Anup (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Nepal is a developing country with the resources and prospects to flourish in the agricultural sector. Agriculture contributes the largest share of the GDP in Nepal. The effective production and marketing of agricultural ...
  • Agroekologisten symbioosien mahdollisuudet Pohjois-Karjalassa 

   Kaskiluoto, Liisa; Tuunainen, Katariina (2020)
   Energia- ja ravinneomavaraisuus luo maatilayrittäjille turvaa harjoittamaansa toimintaan. Hyvinkään Palopuron agroekologisessa symbioosissa läheltä kerätyt biokaasulaitoksen raaka-aineet tuottavat rikkaan mädätysjäännöksen ...
  • Agrologi (AMK) maatalousyrittäjänä : - Kyselytutkimus yrittäjyydestä ja kouluttautumistarpeista 

   Ruuska, Antti; Huhtilainen, Ville (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyössä tutkittiin ammattikorkeakouluista valmistuneiden agrologien maatalousyrittäjyyttä ja kartoitettiin heidän lisäkoulutustarpeitaan kyselytutkimuksen avulla. Kyselylinkki lähetettiin sähköpostilla ja se ...
  • AHDAS LONKKA -OIREYHTYMÄ JA LONKAN LABRUM-VAURIOT - Potilasopas lonkan tähystysleikkauksesta kuntoutumiseen 

   Louhisuo, Niina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Lonkan tähystysleikkauksia tehdään Suomessa vuosittain 400-500 potilaalle, joista 25-30 potilasta leikataan Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Leikkauksen indikaationa ovat tyypillisimmin femoroacetabulaarinen impingement ...
  • Ahoksentien yrityskiinteistön energiakatsastus sekä mahdolliset energiansäästötoimenpiteet 

   Lappalainen, Tommi (2019)
   Opinnäytetyössä tehtiin energiakatsastus niillä mahdollisuuksilla, mitä oli käytettävissä ja mitä voi tutkia ilman virallista Motivan energiakatselmuspätevyyttä. Lisäksi pyrittiin löytämään mahdollisia energiansäästöratkaisuja. ...
  • ”AI NIIN, MIEHÄN HUOMAAMATTANI KOKO AJAN PERTSAAN TÄSSÄ” - kokemuksia PRT-menetelmän juurruttamisesta Honka-lammen asumisyksiköissä 

   Sarasoja, Salla; Karhunen, Ella (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Honkalammen asumisyksiköiden työntekijöiden osaamista PRT-menetelmän käytössä ja tukea sen juurtumista. Tutkimuksessamme haimme tietoa siitä, mikä on ollut toimivaa ja mikä haastavaa ...
  • Aidosti asiakkaan asialla-palvelumuotoilu kehittämishankkeen työkalupakkina 

   Lähteenmäki, Anna; (2020)
   Opinnäytetyö toteutettiin Joensuun seudun nuorisoasuntoyhdistys ry:n sekä Kuopion seudun nuorisoasunnot ry:n SOMA-hankkeessa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää hankkeen vertaisryhmä- ja yksilöasiakastoimintaa. ...
  • Aika ja painotuote 

   Ruotsalainen, Riikka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyöni käsittelee aikaa ja ajallisuutta painotuotteessa. Tavoitteeni oli valmistaa painotuote, joka on valokuvakirjan ja kalenterin yhdistelmä. Kalenterin valmistusprosessin aikana, johon kuului esimerkiksi ...
  • AIKAMATKALLA – Museopedagogisen teemakokonaisuuden suunnittelu varhaiskasvatukseen 

   Majaniemi, Jonna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena on ollut tukea lapsen kulttuuri-identiteettiä ja kulttuuriperinnön hahmottamista varhaiskasvatuksessa. Kulttuuri-identiteetin tukemisen tavoite on määritelty esimerkiksi ...