Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu) - Selaus nimekkeen mukaan

Viitteet 4141-4160 / 5203

  • Sähkösuunnittelu ja tietomallintaminen 

   Rantamaa, Matti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli tehdä sähkösuunnittelu Ounasrinteen monitoimitaloon tietomallintamalla. Tietomallintaminen tehtiin MagiCAD-ohjelmistolla Yleisten tietomallivaatimuksien 2012 mukaisesti. Ounasrinteen ...
  • Sähköverkkojen kehitys ja tulevaisuus 

   Purho, Simo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Suomen sähköverkkojen nykytilaa ja niiden kehitystä tulevaisuudessa. Työssä keskitytään lähinnä pien- ja keskijänniteverkkoihin ja niiden erilaisiin osiin. Suomen sähköverkosto ...
  • SÄHKÖVERKON RAKENTAMISEN TARJOUSLASKENTA 

   Pirinen, Petri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tämän opinnäytetyön lähtökohtana oli parantaa sähkönjakeluverkkoja saneeraavan yrityksen tarjouslaskentaprosessia kehittämällä yrityksen omiin tarpeisiin soveltuva taulukkolaskentatyökalu. Työ aloitettiin perehtymällä ...
  • Sähköverkon sähkön laatu Pankakosken kartonkitehtaalla 

   Pesonen, Niko (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyössä tutkittiin sähköverkon sähkön laatua Pankakosken kartonkitehtaalla. Tarkoituksena oli saada selvitys loistehon kompensointitilanteesta ja kompensointivaihtoehdoista. Selvitys tarvittiin tehtaan ja Kemijoki ...
  • Säilörehumaissin viljely Suomessa 

   Ahonen, Harri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyön aiheena oli säilörehumaissin viljely ja käyttö Pohjois-Karjalan eteläises-sä osassa sijaitsevalla lypsykarjatilalla. Työssä tuotiin yleisesti esille viljelyn etuja ja vai-keuksia. Opinnäytetyössä on myös ...
  • Särmäysosaston materiaalivirtauksen ja varastoinnin kehitysprojekti 

   Puumalainen, Harri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Ouneva Oy: n ohutlevytehtaalle Tuupovaarassa. Aiheena oli varastoinnin Lean-kehitys särmäys- ja kokoonpano-osastoilla, keskittyen varastoinnin ja materiaalivirtauksen parantamiseen. Varastointij ...
  • Sääriamputoinnin ja -protetisoinnin vaikutus toimintakykyyn – Opas sääriprotetisoidun kotiharjoitteluun 

   Nyström, Kent; Laine, Tuija; Sirviö, Niko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Alaraajan amputaatio on merkittävä operaatio ja muutos niin amputoidun kuin myös hänen läheistensä elämässä. Tyypillisesti alaraaja-amputoitu henkilö on diabetesta sairastava ikääntynyt mies, jolle on ...
  • Säästämisen ja sijoittamisen tutkimus OP Polvijärven asiakkaista 

   Laukkanen, Hanna; Kuronen, Heidi (2020)
   Opinnäytetyössä tarkastellaa OP Polvijärven asiakkaiden säästämis- ja sijoittamistottumuksia. Lisäksi opinnäytetyössä selvitetään, kuinka OP Polvijärven asiakkaat haluavat säästää ja sijoittaa. Teoriaosuudessa käsitellään ...
  • SÄÄSUOJAUKSEN KEHITTÄMIEN PUUKERROSTALOJEN TOTEUTUKSESSA 

   Grönman, Tuomas (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää puurakentamisen rakentamisen ajan sääsuojauksen mahdollisuudet. Tässä opinnäytetyössä esitellään sekä nykyiset käytössä olevat suojausmallit, että paras vaihtoehto tulevaisuuden ...
  • Taajamametsän hoitosuunnitelma Kontiolahden Ukonvaaran ulkoilualueelle 

   Kokkonen, Jussi (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön aiheena oli taajamametsän hoitosuunnitelman laatiminen Kontiolahden Lehmossa sijaitsevaan ulkoilumetsään. Hoitosuunnitelmassa huomioitiin kaavoituksen määräykset sekä kunnan mielenkiinto ulkoilualueiden ...
  • Taajuusmuuttajien käyttö ja vianetsintä 

   Puustinen, Jussi (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Enocellin sellutehtaalla on useita taajuusmuuttajien malleja ja laitesukupolvia, jotka vioittuvat harvoin ja joiden viat ovat usein monimutkaisia. Koska taajuusmuuttajien käyttö- ja vianselvitysohjeille ei ollut tiettyä ...
  • Taidekäsityöverkkokaupan konseptointi 

   Haukka, Joonas (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Verkkokauppaa on monenlaista ja kaupankäynti verkossa lisääntyy koko ajan. Myös taidekäsityötuotteiden myynti on siirtynyt fyysisistä putiikeista Internetiin. Työn tavoitteena oli selvittää, minkä tyyppinen ...
  • Taikaa työssä : Kokemuksia metsureiden sähköisestä työaikakirjanpidosta Metsähallituksen Pohjanmaan alueella 

   Keränen, Pekka (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Metsäalan rakennemuutoksen vaikutukset näkyvät myös metsureiden työssä. Työ on viime vuosina muuttunut hakkuutyöstä enemmän metsänhoitotöiden suuntaan. Viimeisin suuri muutos on ollut metsureiden siirtyminen sähköiseen ...
  • Taimien syönninestoaineiden testaus cafeteria-kokeella 

   Tuononen, Jarkko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Hirvieläinvahingot taimikoissamme aiheuttavat vuosittain kustannuksia ja merkittäviä puuntuotannollisia tappioita. Näiden vahinkojen vähentämiseksi haetaan jatkuvasti entistä parempia menetelmiä. Taimien syönninestoaineiden ...
  • Taimikon varhaishoitokampanjan vaikuttavuus Pohjois-Karjalan alueella 

   Vanhatalo, Maija (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Taimikon varhaishoitotyö on merkittävä työlaji kiertoajan alussa. Sen tekemättä jättämisen voi havaita metsässä aina päätehakkuuvaiheeseen saakka. Varhaishoidossa kasvatettavalle taimelle annetaan riittävästi elintilaa ...
  • Taimikonhoidon ennakkohinnoittelu 

   Forsman, Asta (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tässä opinnäytetyössä on selvitetty taimikonhoidon ennakkohinnoittelun onnistumista valokuvien perusteella. Työssä tarkastellaan myös kasvatettavan taimikon keskipituuden, valokuvia arvioivan metsätoimihenkilön työkokemusvuosien ...
  • Taimikonhoidon kiinteän hinnoittelun kehittäminen 

   Vartiainen, Kimmo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Taimikonhoitopalvelulle ei tavallisesti ole tarjottu yhtä kiinteää hintaa, sillä siihen vaikuttavia muuttujia on useita. Työmaiden ominaisuuksissa voi olla paljon vaihtelua. Kiinteällä hinnoittelulla olisi markkinoinnissa ...
  • Taimiva-tuotemerkin tuotteistusprosessi 

   Valve, Noora (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Opinnäytetyön aiheena on Taimiva-tuotemerkin tuotteistus, joka kattaa Taimiva-tuoteperheen tuotteiden suunnittelun ja Taimiva-brändin rakentamisen. Tuotteistus tähtää Taimiva-tuoteperheen lanseeraukseen, joka tapahtui ...
  • Taiteilijaverkkosivuston kehittäminen 

   Rokkanen, Joni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämä toiminnallinen opinnäytetyö käsittelee kuvataiteilija Tiia-Mari Kolibrin taiteilijaverkkosivujen kehitystyötä. Projekti toteutettiin toimeksiantona syystalvella 2016. Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa toimeksiantajan ...
  • Taitojen profilointi ja kehittäminen metsäkoneenkuljettajien opetuksessa 

   Kattelus, Anssi (2020)
   Metsäkoneenkuljettajien ammattitaidon ja osaamisen arviointi vaatii paljon tietoa ja on kokonaisuutena hyvin haastavaa. Metsäkoneenkuljettajien opettajan toimessa Riveria ammattikoulutuksessa metsäalalla tehdään osaamisen ...