Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu) - Selaus nimekkeen mukaan

  • CLT- ja rankarakenteisten seinäelementtien kustannustaloudellinen vertailu 

   Laihosola, Niko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin CLT-seinäelementtien ja rankarakenteisten seinäelementtien materiaali-, työ- ja kokonaiskustannuksia. Vertailun pohjana toimivat Ratu-kortit, joista poimittuja menekkejä käyttäen laskettiin ...
  • CLT-elementtiasennuksen työtekninen toteutus 

   Haverinen, Jaakko (2020)
   Opinnäytetyössä suunniteltiin ja seurattiin Lieksaan rakenteilla olevan Kuhmonkadun koulukampuksen työmaalla CLT-elementtiasennuksen läpivientiä. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Kesälahden Rakennus Oy, joka toimii ...
  • CLT-rakentamisen työaikainen kosteudenhallinta ja -seuranta 

   Hakkarainen, Henri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin Joensuun Hukanhaudalle rakennettavan päiväkodin työaikaista kosteuden hallintaa ja seurantaa. Hukanhaudan päiväkotiin asennettiin antureita, joilla seurattiin rakennuksen lämpötilaa sekä ...
  • CLT-RAKENTEEN LASKENTAPOHJA 

   Flankkumäki, Panu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   CLT-elementit, eli ristiinliimatusta puutavarasta tehdyt elementit, ovat nopea ja tehokas tapa rakentaa sekä matalia että korkeita rakennuksia puutavarasta. Menetelmä on yleistymässä suomalaisessa rakentamisessa. Tässä ...
  • CLT-rakenteiden kosteuskäyttäytyminen rakennuksen käytön aikana 

   Pasanen, Janne (2019)
   Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin Joensuussa sijaitsevan uuden Hukanhaudan päiväkodin ristiinlaminoidusta massiivipuusta (CLT) tehtyjen seinärakenteiden kosteuskäyttäytymistä käyttöönoton jälkeisen syksyn ja talven aikana. ...
  • CLT-RUNKOISEN PUUKERROSTALON PAINUMAT 

   Varonen, Riku (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia CLT-runkoisen kerrostalon kantavissa rakenteissa tapahtuvia painumia. Opinnäytetyössä tarkasteltavana kohdetalona toimi Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiön Joensuuhun ...
  • CLT-sandwich-elementti pientalorakentamisessa Suomessa 

   Valtonen, Joonas; Horttanainen, Ville-Petteri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Thinkwood Oy:lle. Yritys on kehittänyt uu-denlaisen CLT-seinäelementtirakenteen. Elementti toimisi betonirakentamisessa käytettyjen sandwich-elementtien tapaan. Ennen elementin käyttöönottoa ...
  • CLT-tilaelementtien ilma- ja askelääneneristävyys 

   Koikkalainen, Jukka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia CLT-tilaelementtien ilma- ja askelääneneristävyyttä välipohjassa erilaisilla välipohjarakenteilla ja eristevaihtoehdoilla ja tutkia metallisten kiinnikelevyjen vaikutusta ilma- ...
  • CLT-tilaelementtien ilmaääneneristävyys 

   Mustonen, Mika; Hukka, Jani (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tässä opinnäytetyössä tavoitteena oli tutkia CLT-elementtien välistä ilmaääneneristävyyttä erilaisilla lämpöeristevaihtoehdoilla ja onko levysaumojen tiivistämisellä vaikutusta tuloksiin. Tutkimuksessa oli käytettävissä ...
  • CLT:N KILPAILUKYKY OMAKOTITALORAKENTAMISESSA 

   Hukka, Jussi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyössä selvitettiin Suomessa uuden rakennusmateriaalin CLT:n kilpailukykyä omakotitalorakentamisessa. Kilpailukykyä tutkittiin vertailemalla CLT:tä kolmeen muuhun omakotitalorakentamisessa tyypilliseen materiaaliin. ...
  • CLT:N KÄYTTÖ PIHARAKENNUKSISSA 

   Väistö, Toni; Reponen, Terhi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tässä opinnäytetyössä tutkitaan CLT:n käyttöä/soveltuvuutta pieniin piharakennuksiin ja pihasaunoihin. Opinnäytetyö on tehty Hirsiveisto Laasosen Olotar-mallistoon. Opinnäytetyö esittelee CLT:tä materiaalina, elementin ...
  • Co-design, tools & methods 

   Salmi, Nina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   The aim of the presented thesis is to review the possibilities that co-design can offer to a design process. Co-design is a growing form of design that in several ways combines the knowledge of design, business, innovation, ...
  • Cobas-6000 - Kliinisen kemian analysaattorin laitekoestus parathormonimäärityksen osalta 

   Lehtinen, Otto (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Laitekoestus on analysaattorin toimintakyvyn testaamista. Tutkimuksessa koestettavana analysaattorina oli Roche Cobas-6000. Koestus suoritettiin elektrokemiluminometrisen parathormonimäärityksen osalta. Tarkoituksena oli ...
  • Commissioning Plan for CRM System to a Case Company 

   Koponen, Ida-Maria (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Abstract The purpose for this thesis was to create an operational plan according to commissioning of new Customer Relationship Management system to a principal case company. Thesis was performed as functional work. It ...
  • Common Good : Sustainable and Transparent Business 

   Havukainen, Ilari; Kuittinen, Ville; Matveinen, Mikko; Mononen, Merja; Peiponen, Jarkko; Tykkyläinen, Saila
   Publications of Karelia University of Applied Sciences B:18 (Karelia University of Applied Sciences, 2014)
   Social entrepreneurship is a new business perspective. This book was written since new topics are attracting both interest and questions. The Common Good book contains accounts of Finnish social entrepreneurship. To gain ...
  • Common Power : Social Enterprises and Renewable Energy 

   Tapio, Riku; Havukainen, Ilari; Kuittinen, Ville
   Publications of Karelia University of Applied Sciences B:19 (Karelia University of Applied Sciences, 2014)
   This book goes through the concepts of social enterprise and community renewable energy. It will create an insight to the concepts and socioeconomic benefi ts that those can off er on the fi eld of renewable energy. Social ...
  • Community Renewable Energy Project Phases and Support Needs in the European Northern Periphery : - A Case Study Research from Finland compared to Scotland and Sweden 

   Paakkonen, Mari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   The objective of the thesis was to research the renewable energy projects which the local communities have implemented in the northern periphery area in Europe. The project phases and support needs during them were researched ...
  • COMPARING DEVOPS PROCESSES IN DIFFERENT CLOUD PLATFORMS FROM A SOFTWARE DEVELOPERS PERSPECTIVE 

   Heiskanen, Jesse (2020)
   In this thesis a comparison between two DevOps platforms and the process times in those platforms is created. The comparison includes differences in the automated process times, differences in workflows and differences in ...
  • Concept Design for a Fitness Center 

   Lehtiniemi, Sonja (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   The subject of this thesis is creating a company concept for a fitness center, which consists of gym services, yoga and Pilates courses and a special juice and smoothie bar. As a subject of research acts as well business ...
  • Concept Development: A Nature Tour Guide for the City of Joensuu 

   Soloveva, Kristina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Nowadays, in the era of modern technology and social network communication, developed countries are facing a huge problem – people tend to spend most of personal free time in front of computer or gadget screens, preferring ...